24/10/2003

Drążony zachodni tunel metra na odcinku pomiędzy Pl. Inwalidów a Pl. Wilsona koliduje z budowlami podziemnymi historycznego Żoliborza. Już w lipcu 2002 r. górnicy drążący tunel metra odkryli zapomniany kanał spełniający funkcję kolektora burzowego. Okazało się, że został on wybudowany w 1932 r. i stanowił wówczas część podziemnej infrastruktury Żoliborza, której zasadnicza część powstała jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego stanowiąc element rozbudowanych fortyfikacji podziemnych wokół Cytadeli Warszawskiej.

Historyczny kolektor został przebudowany na długości 120 m. Dokonano zasyfonowania kolektora, czyli – używając języka nietechnicznego – wykonano „kolanko” z nowych materiałów, aby historyczny kolektor mógł być dalej drożny i dołem mógł ominąć budowany tunel metra. Obszar pomiędzy zabytkowym kolektorem a tunelem metra uszczelniono masą bentonitową.

Aktualnie – przez kilka dni – tarcza drążąca tunel metra przebija fragment historycznego kolektora.
Na zdjęciu, na którym prezentujemy przodek tunelu szlakowego metra widać wystające deski i bale szalunku oraz betonową i ceglaną konstrukcję historycznego kanału. Autorem zdjęcia jest p. inż. Marek Borkowski z Koła Podziemnej Architektury Obronnej Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji http://www.eksplorator.os.pl/kolo.htm 

Zobaczcie na podstronie Metra (Sieć metra -> Budowa szlaków B17, B18) artykuł (w PDF) autorstwa członków Koła dot. historii budowli podziemnych Żoliborza. Dziękujemy za udostępnienie materiałów Metru Warszawskiemu.

Wróć