02/02/2004

Rada Warszawy podjęła uchwałę zwalniającą zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z opłat za przejazd środkami komunikacji w całej Warszawie. Bezpłatny przejazd należy się jednak tylko w dni powszednie między 2 a 13 lutego. Grupa nie może być mniejsza niż 10 osób, ponadto musi mieć swojego opiekuna lub nawet kilku, w zależności od ilości podróżujących uczniów.

Więcej informacji na stronach: www.um.warszawa.pl oraz www.ztm.waw.pl

Wróć