18/11/2015

W nocy z 18 na 19 listopada na stacji metra Warszawa Stadion Narodowy nastąpi symulacja skażenia w wyniku ataku terrorystycznego. Służby Ratunkowe i Wojsko będą musiały zapanować nad sytuacją. W realizację tego scenariusza zaangażowanych zostało aż 80 statystów.

Ćwiczenia „Patrol-15” organizowane są na terenie całego kraju. Obejmują neutralizowanie niebezpiecznych substancji, zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz szkodliwego promieniowania. Scenariusz zakłada sześć epizodów. Jeden z nich zostanie rozegrany na stacji metra „Stadion Narodowy”.

Nad przebiegiem ćwiczeń będzie czuwał Centralny Ośrodek Analizy Skażeń. W nim też ulokowane zostanie centrum dyspozycyjne, gdzie będą trafiały wszystkie informacje dotyczące wydarzeń.

Celem szkolenia „Patrol-15” jest sprawdzenie skuteczności działań Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz zgranie pracy jednostek zaangażowanych w jego funkcjonowanie. W ćwiczeniu wezmą udział wojsko, policja, straż pożarna, ratownicy medyczni, inspektorzy sanitarni, pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki. 

Wróć