30/01/2004

Warszawa, 2004-01-29

Apel Społecznego Komitetu Budowy Metra
o przygotowanie warunków dla realizacji sieci metra w Warszawie

Warszawa bez sieci metra coraz częściej będzie doświadczać paraliżu komunikacyjnego, ograniczony zostanie jej rozwój gospodarczy. Dlatego oddanie II linii metra jest koniecznością.

Uważamy, że istnieją ekonomiczne, technologiczne i organizacyjne przesłanki umożliwiające oddanie II linii do 2010 roku. Niezbędna do tego jest wola władz Warszawy oraz stabilny system finansowania tej inwestycji komunikacji zbiorowej.

Budowa metra w Warszawie jest jedyną dużą inwestycją transportową w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, która może szybko uzyskać środki z Unii Europejskiej. Dlatego zwracamy się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie energicznych działań dla pozyskania tych środków.

Nie wyobrażamy sobie budowy stołecznego metra bez stabilnego, finansowego wsparcia budżetu państwa. Inwestycja ta ma wpływ na wielkość bezrobocia, na rozwój gospodarczy nie tylko Warszawy. Metro służy ludziom. Obywatele mają prawo oczekiwać, że wysokość corocznych środków finansowych na budowę metra będzie określona na czas do zakończenia budowy 1 linii metra. Oczekujemy zatem stosownych decyzji rządu i parlamentu.

Społeczny Komitet Budowy Metra

Wróć