Wielkość tekstu:

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Początek prac nad III linią metra

Inwestor – Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło dwa przetargi:

Przetarg 1: Wykonanie Studium Technicznego III linii metra wraz ze Stacją Techniczno – Postojową Kozia Górka w Warszawie - Etap I – PRAGA

Opracowanie studium technicznego dla III linii metra udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 „Stadion Narodowy” do projektowanej stacji E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dostarczy również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych.

Do szczegółowej analizy w ramach studium technicznego wskazano:

  • Wariant I - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP);
  • Wariant II - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E5 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;
  • Wariant III - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

Analiza porównawcza wariantów przebiegu III linii metra musi zostać wykonana z uwzględnieniem: kryteriów funkcjonalno-przewozowych w tym wielkości przewozów, integracji różnych podsystemów transportowych), przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych.

Oferty w tym postępowaniu można składać do 25 czerwca. Kryterium ich oceny będą: 58% cena, 18% doświadczenie koordynatora, 12% doświadczenie analityka ruchu, 6% doświadczenie planisty/urbanisty i 6% doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Przetarg 2: Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych dla stacji A12 (Zadanie 1) oraz A16 (Zadanie 2) I linii metra w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

W ramach postępowania, podzielonego na dwa niezależne zadania, projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra, wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca powinien przyjąć rozwiązania projektowe minimalizujące wpływ budowy nowych stacji na eksploatowaną linię i otoczenie. Zgodnie z założeniami dla projektantów, w czasie pracy, możliwe powinno być utrzymanie możliwości prowadzenia przejazdów eksploatacyjnych na linii M1 oraz dążenie do utrzymania przejezdności dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej w czasie robót na powierzchni. Dokumentacja musi być przygotowana w taki sposób, by umożliwić zakończenie inwestycji do 2026 roku.

Dzięki powstaniu stacji Plac Konstytucji i Muranów wyraźnie poprawiłaby się funkcjonalność i dostępność komunikacji miejskiej w ścisłym centrum stolicy, a odległość między stacjami zmniejszyłaby się z około półtora kilometra do ok. 700 metrów. Co ważne, według wstępnych założeń, uruchomienie dodatkowych przystanków nie wpłynęłoby na częstotliwość kursowania pociągów na I linii metra.

Budowa dwóch stacji – Plac Konstytucji i Muranów – jest wskazana w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP).

Na przygotowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę Metro Warszawskie przewiduje 24 miesiące od daty podpisania umowy. Natomiast przewidziany kontraktem nadzór autorski skończy się w chwili odbioru końcowego robót budowlanych, ale nie później niż do końca 2026 roku.

Oferty w tym postępowaniu można składać do 24 czerwca.

 

 

Więcej...

Metro Warszawskie na Pikniku Europejskim

Metro Warszawskie uczestniczyło w „Pikniku Europejskim”, przygotowanym z okazji 15-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie to, organizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, odbyło się 19 maja br. w parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

Dodatkową atrakcją dla naszych Pasażerów była możliwość zwiedzania trzech nowo wybudowanych stacji metra odcinka wschodniego-północnego linii M2. W niedzielę od godz. 11:00 do godziny 15:00 bez ograniczeń każdy mógł zwiedzić teren stacji metra Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka.

Na warszawiaków, którzy uczestniczyli w pikniku czekały również liczne atrakcje, występy wokalne i taneczne artystów z państw Unii Europejskiej, a w strefie kulinarnej można było posmakować potraw narodowych. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych – warsztatów plastycznych, zabaw i konkursów, w których wygrać można było min. gadżety związane ze Spółką Metro Warszawskie.

Na stoisku Metra można było uzyskać szczegółowe informacje na temat rozbudowy II linii metra w Warszawie. Dla zainteresowanych inwestycją przygotowane zostały materiały informacyjne, broszury i foldery na temat pierwszego etapu (projekt 3+3) i drugiego etapu (projekt 2+3) rozbudowy II linii metra na odcinku zachodnim oraz wschodnim-północnym.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stacje oraz stoisko podczas wydarzenia serdecznie dziękujemy.

Więcej...

DZIEŃ OTWARTY NA STACJI C07 MŁYNÓW

W sobotę, 11 maja bieżącego roku, mieszkańcy Warszawy mieli okazję przekonać się jak wygląda budowa metra na Woli, a dokładnie budowa stacji Młynów C07.

Stację można było zwiedzać od godziny 11.00 do 15.00. Zwiedzający zeszli na poziom -1, czyli na antresolę, a następnie na peron przyszłej stacji. Podczas wycieczki zobaczyli między innymi „energetyczne serce” wolskiego odcinka M2 – pomieszczenia 200. To tam są transformatory oraz urządzenia odpowiadające za zasilanie tego fragmentu podziemnej kolei.

Jak zwykle, podczas takich wydarzeń, pracownicy Metra Warszawskiego na bieżąco udzielali informacji dotyczących aktualnie prowadzanej budowy odcinka zachodniego oraz wschodniego – północnego (projekt 3+3) oraz rozpoczętej inwestycji drugiego etapu rozbudowy linii M2 – projekt 2+3.

Na stoisku Spółki, dla zainteresowanych inwestycjami przygotowane zostały materiały informacyjne, ulotki i foldery. Zaprezentowaliśmy również mapy i wizualizacje budowanych odcinków (projekt 3+3 i 2+3). Najmłodszym zaoferowaliśmy gry i zabawy związane z metrem, w których można było wygrać gadżety związane ze Spółką.

 

Wszystkim, którzy nas odwiedzili serdecznie dziękujemy!

 

Więcej...

Budowa skończona. Metro pojedzie do Trockiej!

Wykonawca przekazał do stołecznego ratusza dokumentację niezbędną do wykonania odbiorów i uruchomienia M2 od stacji Szwedzka, przez Targówek Mieszkaniowy do stacji Trocka.

Na dzień przed kontraktowym terminem zakończyła się budowa 3,12 km trasy oraz trzech stacji metra: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. W środę, 8 maja, w dziennikach budowy stacji C17 i wentylatorni szlakowej V18 pojawiły się wpisy: „Potwierdzam zakończenie prac zgodnie z pozwoleniem (…). Potwierdzam gotowość do odbioru końcowego”. Dziś, 10 maja, przed południem podobne wpisy pojawiły się w dziennikach budowy tuneli szlakowych (D16, D17, D18), wentylatorni (V16 i V17) i pozostałych dwóch stacji (C16 Szwedzka i C18 Trocka).

Więcej...

Budowa metra na Bemowie – pierwsze objazdy

Przed nami pierwsze zmiany w układzie drogowym i komunikacji miejskiej spowodowane budową stacji „Ulrychów” i „Powstańców Śląskich”. Ograniczenia i objazdy będą wprowadzane etapami tak, by ruch w rejonie placów budów odbywał się jak najsprawniej.

Więcej...

Zobacz wszystkie aktualności