Wielkość tekstu:

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Życzenia Świąteczne

Więcej...

Informacja w sprawie ruchu pasażerskiego pomiędzy peronami stacji Świętokrzyska M1 i M2

Istnieją dwa połączenia pomiędzy peronami stacji Świętokrzyska I i II linii. Odległość mierzona pomiędzy środkami peronów obu stacji wynosi:

  • przejściem poprzez poziom -1 (antresola) - 165 metrów,
  • przejście przez poziom -2 (na końcach peronów) - 166 metrów.

Oba przejścia łączące perony stacji Świętokrzyska I i II linii warszawskiego metra spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

Więcej informacji (plik PDF, 640KB)

Więcej...

Tytuł artykułu przedstawia nieprawdziwe informacje

Tytuł zamieszczonego w Magazynie Warszawa w dniu 5 kwietnia 2019r. artykułu: „Pasażer metra pobity na oczach strażnika” przedstawia nieprawdziwe informacje.

Fakty są następujące: konflikt miał miejsce 3 kwietnia 2019 roku wewnątrz jadącego pociągu nr 30, w tunelu pomiędzy stacjami Natolin i Kabaty. Zdarzenie trwało dwie minuty - od godz. 19:06:54 do godz. 19:08:55. Wartownik nie był świadkiem zajścia między pasażerami. Nie było go w pociągu. Pełnił służbę na peronie stacji Kabaty.

Pomimo posiadania przez redaktora Kacpra Sulowskiego wyjaśnień i informacji w tej sprawie, w tytule przedstawiono nieprawdziwy obraz sytuacji.

Więcej...

Stanowisko w sprawie materiału TVP3 Warszawa

W związku opublikowanym przez TVP3 Warszawa w dniu 1 kwietnia o godzinie 13.23 materiałem dotyczącym wydarzeń z dnia 31 marca i 27 stycznia br. żądamy zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji odnośnie braku reakcji Metra Warszawskiego na zaistniałe zdarzenia.

W obu przypadkach reakcja Spółki była natychmiastowa. Odnośnie zdarzenia zaistniałego w dniu 31 marca br. informujemy, że od momentu przeskoczenia przez balustradę przez sprawcę do jego wybiegnięcia z peronu stacji upłynęło około 10 sekund.

Informujemy, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomiło o zdarzeniu Policję, zabezpieczony został także monitoring z kamer znajdujących się na stacji w celu umożliwienia wszczęcia postępowania przez odpowiednie służby odpowiadające za bezpieczeństwo na peronach metra, podjęcie działań w celu identyfikacji sprawcy oraz pociągniecie go do odpowiedzialności. Policja wszczęła postępowanie w dniu 1 kwietnia.

Równocześnie informujemy, że przedstawiona w materiale wypowiedź red. Marcina Włodarskiego dotycząca wejścia do tunelu osób nieuprawnionych w dniu 27 stycznia br. stoi w sprzeczności z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia opisanym w opublikowanym komunikacie Spółki.

Przypominamy, że ujawnienie obecności nieuprawnionych osób w tunelu metra spowodowało natychmiastowe działanie służb Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Od momentu nieuprawnionego wejścia o godz. 05:05 w strefę zastrzeżoną do momentu wykrycia sprawców minęły 2 minuty, zaś do wyłączenia napięcia w tunelu w rejonie zdarzenia minęły 4 minuty.
Umożliwiło to niezwłoczne wejście do tunelu wartowników Straży Metra Warszawskiego. Ujęcie sprawców nastąpiło w ciągu 25 minut.

Więcej...

27 Finał WOŚP z Metrem Warszawskim

Metro Warszawskie Sp. z o.o.  przekazało w tym roku na aukcję podczas 27 finału WOŚP spacer tunelem pod Wisłą.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji, a Zwycięzcy gratulujemy. Cieszymy się, że nasza propozycja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem i już zaczynamy zbierać pomysły na kolejny finał WOŚP.

Wycieczka odbyła się w nocy po zakończeniu kursowania pociągów. Zwycięzca aukcji wraz z zaproszonymi przez Niego osobami, w towarzystwie pracowników Spółki przeszedł tunelem metra ze stacji Centrum Nauki Kopernik do stacji Stadion Narodowy.

Więcej...

Zobacz wszystkie aktualności