Skład Zarządu Spółki : 
Pan Jerzy Lejk – Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Pani Anna Danuta Zabłocka - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych
Pan Dariusz Kostaniak – Członek Zarządu - Dyrektor ds. Inwestycji
Pan Marek Sokołowski - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji

Skład Rady Nadzorczej Spółki :
Pan Michał Andrzej Olszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Henryk Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kulik - Członek Rady Nadzorczej
Pan Bohdan Szułczyński - Członek Rady Nadzorczej 
Pan Zbigniew Górski - Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Ber - Członek Rady Nadzorczej