Skład Zarządu Spółki:
Pan Jerzy Lejk – Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Pan Hubert Meronk – Członek Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych
Pan Dariusz Kostaniak – Członek Zarządu ds. Inwestycji
Pan Marek Sokołowski - Członek Zarządu ds. Eksploatacji

Skład Rady Nadzorczej Spółki :
Pan Marek Michalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Marcin Kulicki - Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kulik - Członek Rady Nadzorczej
Pan Henryk Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej