"Mazowiecki Miesiąc Integracji" - wspólny projekt galerii "pociąg do sztuki" i Metra Warszawskiego Sp. z.o.o.

W środę, 31 października 2012 roku odbyło się spotkanie jury trzeciej edycji konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji. Jury obradowało w składzie architekt Pan Andrzej Chołdzyński – przewodniczący jury, Pani Magdalena Krupińska
- przedstawiciel Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Pani Katarzyna Piotrowska
- przedstawiciel Metra Warszawskiego Sp. z o.o. oraz Pani Jowita Kiepas – organizator Konkursu. Do konkursu zakwalifikowało się łącznie 38 prac, z siedmiu organizacji. Najmłodszy uczestnik konkursu miał 20 lat, najstarszy 47 lata.

Prace uczestników konkursu zakwalifikowano do 4 grup wiekowych: grupa I między 20 a 26 rokiem życia – zaprezentowała łącznie 10 prac, grupa II między 27 a 29 rokiem  życia  -  9 prac, grupa III między 30 a 37 rokiem  życia –9 prac, grupa IV między 39 a 47 rokiem  życia – 10 prac.

Regulamin Mazowieckiego Miesiąca Integracji przewiduje następujące pulę nagród: dla organizacji zgłaszającej prace na konkurs – 4000 zł. Pierwsze miejsce w każdej z czterech grup wiekowych – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł. Łączna pula nagród 800 zł. Wyróżnienia w każdej z 4 grup wiekowych nagroda rzeczowa o wartości 100 zł.  Łączna pula wyróżnień 400 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymają również pamiątkowe dyplomy oraz możliwość zaprezentowania prac w galerii „pociąg do sztuki”.

Jury Konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody:

nagrodę główną dla organizacji – WTZ przy ul. Sobieskiego w Warszawie; 

nagrody dla artystów: I miejsce w grupie wiekowej 20-26 lat – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł za pracę zbiorową pt. „Polna droga” WTZ Sobieskiego, I miejsce w grupie wiekowej 27-29 lat – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł za pracę zbiorową pt. „Gwiezdny kotopies” WTZ Sobieskiego, I miejsce w grupie wiekowej 30-37 lat – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł  dla Piotra Pietraszkiewicza za pracę pt.  „Wschód słońca” WTZ na Przedwiośniu, I miejsce w grupie wiekowej 39-47 lata – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł  dla Edyty Fastyn  za pracę pt.„Maraton”,  WTZ na Przedwiośniu;

wyróżnienia dla artystów: wyróżnienie w grupie wiekowej 20-26 lat – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł  dla Wojciecha Wojtczuka za pracę pt. „Spokój” WTZ Sadowa, wyróżnienie  w grupie wiekowej 27-29 lat – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł  - dla Magdaleny Wojdat za pracę pt. „Moje wymarzone wakacje” WTZ Ciechanów,  wyróżnienie  w grupie wiekowej 30-37 lat – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł  - za pracę zbiorową pt .„Jesień nad jeziorem”  WTZ Sobieskiego, wyróżnienie  w grupie wiekowej 39-47 lata – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł – za pracę zbiorową pt.  „Kobieta z czerwoną różą” WTZ Sobieskiego

Komisja podjęła również decyzję o przyznaniu dodatkowych wyróżnień: dla Pana Janusza Zielińskiego za pracę pt. „Jak motyl nadziei”, dla Pana Michała Dębowskiego za pracę pt.  „Dom” – Fundacja Wspólna Droga oraz dla Pana Wojciecha Mazurka za pracę pt. „Listopadowy kot”  – WTZ Otwarte Drzwi.

Na wystawę w galerii „pociąg do sztuki” zakwalifikowano 30 prace 27 artystów.
Otwarcie wystawy pokonkursowej w galerii „pociąg do sztuki” odbyło się w grudniu 2012 roku. 

 

 

 

 

pliki/aktualnosci/2012/mmi2012r.jpg

Trzecia edycja konkursu „Mazowiecki Miesiąc Integracji” 2012.

Galeria „pociąg do sztuki” i Metro Warszawskie Sp. z o.o. serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji  konkursu.

Mazowiecki Miesiąc Integracji to konkurs plastyczny skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Tematyka prac nadsyłanych na konkurs jest dowolna. Techniki i sposób przygotowania prac określa regulamin.

Nagrody w konkursie:

Nagroda główna:

 - nagroda dla organizacji zgłaszającej prace na konkurs, I miejsce – 4000,00 zł,

- nagroda dla najlepszego artysty – dyplom, nagrody rzeczowe oraz wystawa w galerii „pociąg do sztuki”

Wyróżnienia – wystawa w galeriach „pociąg do sztuki”

 

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych od 5 stycznia do 30 września 2012r.

Prace też będzie można dostarczyć osobiście do galerii „ pociąg do sztuki” na stacji Metra Świętokrzyska w dniu 28 września między godziną 11,00 a 19,00.

Regulamin konkursu

 

Adres korespondencyjny:

03-130 Warszawa,

Ul. Świderska 113/36

Jowita Kiepas  

Organizator Konkursu „Mazowiecki Miesiąc Integracji”

Galeria „pociąg do sztuki” – czynna tylko w wyznaczonych dniach lub po uzgodnieniu telefonicznym (0605 648 148). Stacja Metro Świętokrzyska wejście od ul. Zielnej.

Szczegółowych informacji i konkursie udziela organizator konkursu

Jowita Kiepas – 0605 648 148  jowita_kiepas@poczta.onet.pl, jowita.kiepas@gmail.com