Pion Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego –   D – tworzą następujące komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska :

1. Biuro Kadr i Szkoleń – DK

   1.1. Dyrektor Biura

   1.2.Zastępca Dyrektora Biura

2. Biuro Organizacyjne – DO

   2.1. Dyrektor Biura

   2.2. Zastępca Dyrektora Biura

   2.3.  Sekcja Sekretariatu  - DOS

3. Biuro Kontroli Wewnętrznej – DW

   3.1.Dyrektor Biura

   3.2. Zastępca Dyrektora Biura

4. Biuro Prawne – DR

   4.1. Dyrektor Biura

   4.2. Zastępca Dyrektora Biura

5. Biuro Prasowe –  DM

   5.1. Dyrektor Biura

   5.2. Zastępca Dyrektora Biura

6. Biuro Promocji – DP

   6.1. Dyrektor Biura

   6.2. Zastępca Dyrektora Biura

7. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy –  DB

 

Pion Członka Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych  – E – tworzą następujące komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska:

1.Dyrektor ds. Rachunkowości - Główny Księgowy  – EK

    1.1. Zastępca Dyrektora ds. Rachunkowości - Głównego Księgowego

    1.2. Dział Finansowy – EKF

    1.3. Dział Księgowości Rozrachunkowo-Kosztowej – EKR

    1.4. Dział Księgowości Materiałowo-Majątkowej – EKM

           1.4.1. Sekcja Inwentaryzacji – EKMI

2. Biuro Zamówień Publicznych – EH

     2.1. Dyrektor Biura

     2.2. Zastępca  Dyrektora Biura

           2.3.Sekcja Prowadzenia Postępowań - EHP

           2.4.Sekcja Analiz i Badania Rynku - EHA

3. Biuro Najmu i Reklamy – ES

    3.1. Dyrektor Biura

    3.2. Zastępca Dyrektora Biura

4. Biuro Kontrolingu - EE  

    4.1.  Dyrektor Biura

    4.2. Zastępca Dyrektora Biura

5. Biuro Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej – EZ

    5.1. Dyrektor Biura

    5.2. Zastępca  Dyrektora Biura

6. Biuro Administracyjno-Gospodarcze – EA

    6.1. Dyrektor Biura

    6.2. Zastępca  Dyrektora Biura

7. Dział Informatyki – EI

8. Dział Ochrony Środowiska - EO

 

Pion Członka Zarządu ds. Inwestycji – I –  tworzą  następujące komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska :

1. Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji  - IP   

   1.1 Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji                                                        

   1.2.  Dział Przygotowania Inwestycji – IPP  

   1.3.  Dział Dokumentacji Przygotowawczej– IPD     

2. Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji – IR

   2.1. Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

   2.2. Dział Realizacji Odcinka Wschodniego II Linii Metra- IRW

   2.3. Dział Realizacji Odcinka Zachodniego II Linii Metra – IRZ

   2.4. Dział  Inwestycji Modernizacyjnych – IRM

   2.5. Dział Dokumentacji Kontraktowej – IRD

3. Biuro Geodezji i Nieruchomości  – IG                                                                                                     

   3.1. Dyrektor Biura

   3.2. Zastępca  Dyrektora Biura

         3.3. Sekcja Obsługi Geodezyjnej i Monitoringu – IGM

         3.4. Sekcja Mapy Numerycznej i Nieruchomości -  IGN                      

4. Biuro Analiz i Rozliczeń  Inwestycji - IA     

   4.1. Dyrektor Biura

   4.2. Zastępca Dyrektora Biura

5. Dział Kosztorysów i Wycen - IK                                                                                                                                        


Pion Członka Zarządu ds. Eksploatacji – P
 – tworzą  następujące komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska:

1. Dyrektor ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego – PZ

   1.1 Zastępca Dyrektora ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego

   1.2. Dział Ochrony Metra – PZO

   1.3. Dział Ochrony Przeciwpożarowej – PZP

   1.4. Dział Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych – PZI

        1.4.1. Sekcja Archiwum Zakładowego – PZIA

        1.5.  Dział Analiz Bezpieczeństwa – PZA

2. Dyrektor ds. Infrastruktury - PL   

   2.1. Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury

   2.2. Dział Automatyki i Łączności – PLA

        2.2.1.  Sekcja Diagnostyki i Serwisu – PLAD 

   2.3. Dział Budowlany - PLB

   2.4. Dział Elektrotrakcyjny – PLE

   2.5. Dział Mechaniczny – PLM

   2.6. Dział Torowy - PLT

        2.6.1.  Sekcja Diagnostyki – PLTD  

        2.6.2.  Sekcja Defektoskopii - PLTF

        2.7. Dział Techniczny – PLR

   2.8. Dział Utrzymania STP – PLU

3. Dyrektor ds. Przewozów – PR

   3.1. Zastępca Dyrektora ds. Przewozów

   3.2. Dział  Nadzoru Ruchu – PRN

        3.2.1. Sekcja Przygotowania Ruchu - PRNP

        3.2.2. Sekcja Prac Manewrowych - PRNM              

        3.2.3. Sekcja Szkoleń i Pouczeń Okresowych - PRNS

        3.3. Dział Realizacji Przewozów – PRP

        3.4. Dział Stacji – PRS

        3.5. Dział Obsługi Pasażerów – PRO

4. Dyrektor ds. Taboru – PT

   4.1. Zastępca Dyrektora ds. Taboru

   4.2. Dział Przeglądów – PTP

         4.2.1.  Sekcja Dyspozytorów – PTPD 

         4.2.2.  Sekcja Przeglądów Kontrolnych – PTPK  

         4.2.3.  Sekcja Przeglądów Okresowych – PTPO 

         4.2.4.  Sekcja Taboru Pomocniczego - PTPT

   4.3. Dział Remontów – PTR

         4.3.1.  Sekcja Elektryczna- PTRE 

         4.3.2.  Sekcją Elektroniczna – PTRN 

         4.3.3.  Sekcja Mechaniczna – PTRM 

        4.3.4.  Sekcja Pneumatyki – PTRP 

  4.4. Dział Technologiczny – PTT

  4.4. Dział Logistyki – PTL

  5. Dział Kontroli Technicznej - PK