Na zdjęciu stoją od lewej:

Cezary Kołacz - PTP
Bogdan Chyliński – PLT
Krzysztof Kamiński – PRR
Robert Budzanowski – PLT
Arkadiusz Misztal – PLA
Janusz Kozłowski – PLM
Maciej Janiak – PRS (bramkarz)

Kucają od lewej:
Dariusz Orzechowski – PLE
Michał Senda – PTP
Paweł Hertel – PTTD (bramkarz)
Marcin Golanka – PLM

Nieobecni na zdjęciu:
Krzysztof Lizińczyk
Andrzej Kadaj – PLA

PLTD - Sekcja diagnostyki
PTTD - Sekcja Defektoskopii
PRR - Dział Ruchu
PRS - Dział Stacji
PLA - Dział automatyki i łączności
PLT - Dział torowo-budowlany
PLE - Dział elektro-trakcyjny
PLM - Dział mechaniczny

Rozgrywki Warszawskiej Ligi Sportu – Liga Nocą w grupie rekreo edycja Jesień 2004 – Wiosna 2005 - 5 miejsce, 21 pkt.

Rozgrywki Ligowiec Mistrzów Amatorów, edycja Zima 2005 - 3 miejsce.