Metro Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że obecnie trwa zmiana operatora systemu reklamowego w wagonach metra.
Po przeprowadzeniu zmian adaptacyjnych operatorem reklamy w wagonach metra na prawach wyłączności będzie firma Ströer Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa
Tel.: (22) 444-26-00, Fax: (22) 444-26-09. Adres e-mail; www.stroeer.pl


Ewentualne zastrzeżenia i skargi dotyczące reklam należy kierować bezpośrednio do właściwego operatora reklamy lub do Rady Etyki Reklamy na stronie Rady pod adresem www.radareklamy.pl