Reklamą na stacjach i obiektach Metra Warszawskiego na prawach wyłączności zajmuje się  „Ströer  Polska” spółka z o.o. 

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa
Tel.: (22) 444-27-77,  444 29 30, Fax: (22) 444-26-09
Cenniki reklam na stronie internetowej firmy Ströer  www.stroeer.pl

Ewentualne zastrzeżenia i skargi dotyczące reklam należy kierować bezpośrednio do właściwego operatora reklamy lub do Rady Etyki Reklamy na stronie Rady pod adresem www.radareklamy.pl