Dystrybucja bezpłatnej prasy na terenie Metra Warszawskiego jest dopuszczona na podstawie Uchwały nr 86/08 z dnia 22 lipca 2008 roku zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. Zasady wynajmu stanowisk pod automaty do dystrybucji bezpłatnej prasy będą stosowane wobec Wydawców bezpłatnej prasy, którzy zaakceptują niżej zamieszczone warunki i podpiszą z Metrem Warszawskim Sp. z o.o. umowę o dystrybucję prasy w obiektach I linii metra.

Minimalny zakres najmu stanowisk pod automaty do dystrybucji prasy stanowi po jednym urządzeniu na każdej stacji tj. w chwili obecnej 21 stanowisk. Wszystkie stanowiska powinny być zlokalizowane po tej samej stronie każdej stacji – po stronie południowej (kierunek Kabaty) lub północnej (kierunek Młociny).

Minimalna cena wynajmu stanowiska – 1500,00 zł/stanowisko w wymiarze miesięcznym netto + 23 % VAT. Najkrótszy dopuszczalny okres wynajmu – 3 lata.

Zasady wynajmu stanowisk pod automaty do dystrybucji bezpłatnej prasy dla Wydawców bezpłatnych gazet. (PDF; 178KB)