Praca
Aplikacje prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje, w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja", można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Procedura rekrutacyjna:
   I etap: zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie 
   II etap: przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
   III etap: wstępna selekcja aplikacji 
   IV etap: rozmowy kwalifikacyjne
   V etap: powiadomienie kandydata przez Biuro Kadr i Szkoleń o wyniku procesu kwalifikacyjnego

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W BIURZE NAJMU I REKLAMY

 

Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie przetargów i konkursów na wynajem lokali w metrze.
 • Prowadzenie umów najmu lokali.
 • Udział w komisyjnych przeglądach lokali.
 • Wystawianie faktur za najem, bieżąca analiza płatności oraz windykacja należności.
 • Przygotowywanie rocznych i wieloletnich projektów planów finansowych Biura.

 Wymagania:

 • Wykształcenie ekonomiczne – minimum średnie,
 • Odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,
 • Dobra organizacja pracy i zdolności analityczne,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word i MS Excel,
 • Umiejętność pracy w zespole i budowy długofalowych relacji,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

KAMIENIARZ

 

Opis stanowiska:

 

 • Bieżące utrzymywanie stacji i szlaków oraz usuwanie uszkodzeń polegających na naprawie i konserwacji elementów kamiennych:

- schodów wewnętrznych i zewnętrznych

- posadzek peronów i antresol

- okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Znajomość technologii obróbki kamieni naturalnych i sztucznych
 • Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
 • Znajomość montażu na „mokro” i na podkonstrukcji
 • Dyspozycyjność – praca również w godzinach nocnych
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m

 

 • Zdolności techniczne i manualne
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Znajomość przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 24 marca 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 ŚLUSARZ

 

Opis stanowiska:

 

 • Bieżące utrzymywanie stacji i szlaków oraz usuwanie uszkodzeń polegających na naprawie i konserwacji:

- elementów stalowych takich jak: balustrady, witryny, drzwi i bramki ewakuacyjne

- sufitów podwieszonych z paneli aluminiowych i stalowych

- ścian zatorowych panelowych

- balustrad i poręczy

- odwodnienia obiektów naziemnych

- schodów stalowych

- żaluzji wentylacyjnych

- ławek

- wymiana szyb w witrynach i drzwiach

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Dyspozycyjność – praca również w godzinach nocnych
 • Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi
 • Wskazana umiejętność spawania elektrycznego i metodą TIG potwierdzona odpowiednimi kursami
 • Zdolności techniczne i manualne
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi podnośników koszowych i podestów roboczych, uprawnienia montażysty rusztowań
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Znajomość przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 24 marca 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA/INSPEKTOR W SEKCJI ANALIZ I BADANIA RYNKU BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opis stanowiska:

 • Kompletowanie dokumentów potrzebnych do sporządzenia umowy.
 • Wysyłanie sporządzonych dokumentów do akceptacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej procesu zawierania umów.
 • Przekazywanie do podpisu umów, aneksów, porozumień oraz umów zleceń i umów o dzieło.
 • Zawieranie umów z osobami prawnymi i fizycznymi.
 • Prowadzenie Rejestru Umów Spółki.
 • Prowadzenie Rejestru wydatków do 30.000 euro.
 • Prowadzenie rejestru wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Archiwizowanie umów w systemie komputerowym oraz archiwum wewnętrznym.
 • Prowadzenie archiwum umów i postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Spółkę.
 • Sprawozdawczość w zakresie zawieranych przez Spółkę umów.
 • Obsługa korespondencji Biura oraz prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. zamówień publicznych.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – prawnicze lub ekonomiczne,
 • Znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych,
 • Min. 3- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. analizy danych,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • Zdolności analityczne,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 22 marca 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opis stanowiska:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych udzielanych w trybach konkurencyjnych i niekonkurencyjnych.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych/negocjacyjnych, na podstawie zatwierdzonego na  wniosku o udzielenie zamówienia składu komisji, w szczególności:

- przygotowywanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,

- opracowywanie projektów umów na usługi i roboty budowlane oraz uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z obowiązującą w MW Sp. z o.o. procedurą,

- udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – komisji przetargowej,

- prowadzenie dokumentacji postępowania,

- przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku ( w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),

- zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu.

 • Archiwizacja dokumentacji postępowań zakończonych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych przez MW Sp. z o.o. zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – prawnicze lub ekonomiczne,
 • Ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych,
 • Min. 3- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • Zdolności analityczne,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 24 marca 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

WARTOWNIK W DZIALE SŁUŻBY OCHRONY METRA

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi,
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego,
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48,
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 24 marca 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)