PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

 SPECJALISTA W BIURZE ORGANIZACYJNYM

 

Opis stanowiska

 • Praca biurowa
 • Kompleksowa obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej
 • Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Rady Nadzorczej
 • Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej
 • Prowadzenie korespondencji oraz spraw formalnych związanych z działalnością Rady

Nadzorczej

 • Inne czynności związane z obsługą biurową i organizacyjną Rady Nadzorczej  
 • Wykonywanie innych prac związanych z zakresem zadań Biura Organizacyjnego
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych obowiązków.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, o kierunku: prawo, administracja, zarządzanie
 • Pożądana wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i spółek prawa

handlowego,

 • Umiejętność redagowania pism
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych
 • Odpowiedzialność, systematyczność i dobra organizacja pracy
 • Kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 DYŻURNY STACJI

 Opis stanowiska:

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.

 Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 1 września 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

 Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 PRACOWNIK OCHRONY

  Opis stanowiska:

 Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

 Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.

 Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 1 września 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)