PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA W BIURZE KADR I SZKOLEŃ

Opis stanowiska:

 • Udział w projektowaniu i wdrażaniu projektów systemu motywacyjnego,
 • Wsparcie przy weryfikowaniu i wdrażaniu polityki wynagrodzeń i premiowania,
 • Rekomendowanie zmian oraz monitoring w systemie motywowania,
 • Administrowanie procesem przyznawania premii motywacyjnej,
 • Rozliczanie i kontrola wykorzystania budżetów premiowych,
 • Przygotowywanie raportów dotyczących rozliczania systemów motywacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dużej firmie,
 • Znajomość zasad budowania systemów motywacyjnych,
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa pracy,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie Microsoft Office (w szczególności MS Excel),
 • Umiejętności analityczne,
 • Skrupulatność, terminowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 stycznia 2018 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W BIURZE KADR I SZKOLEŃ

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązaniem umów o pracę,
 • Ewidencjonowanie czasu pracy, planów urlopowych, zwolnień lekarskich itp.,
 • Koordynowanie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,
 • Przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie – kierunkowe,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dużej firmie,
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Doświadczenie w zakresie ewidencjonowania czasu pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie Microsoft Office (MS Word, MS Excel),
 • Znajomość komputerowego systemu kadrowo – płacowego TETA (mile widziana),
 • Skrupulatność, terminowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 stycznia 2018 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

REFERENT/SPECJALISTA W BIURZE GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

Opis stanowiska:

 • Praca w Zespole Polowym Geodezyjnego Nadzoru Inwestorskiego
 • Wykonywanie pomiarów kontrolnych
 • Opracowywanie wyników pomiarów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – geodezyjne
 • Obsługa instrumentów geodezyjnych
 • Znajomość obsługi geodezyjnych programów obliczeniowych
 • Znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office
 • Umiejętność pracy na plikach map numerycznych w systemach MicroStation, Autocad.
 • Znajomość podstawowych czynności geodezyjnych związanych z geodezyjną obsługą inwestycji
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych działań.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą stabilną pracę.
 • Szkolenia.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 grudnia 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922)

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

KIEROWNIK DZIAŁU DOKUMENTACJI PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Opis stanowiska

 • Koordynacja odbioru, uzgadniania i przyjmowania dokumentacji przygotowawczej, projektowej i budowlanej dla zadań inwestycyjnych wykonywanych przez Spółkę jako inwestora zastępczego oraz własnych inwestycji Spółki związanych
  z rozwojem i modernizacją infrastruktury.
 • Koordynacja odbioru, uzgadniania i przyjmowania ekspertyz i innych opracowań dla potrzeb planowanych i przygotowywanych zadań inwestycyjnych.
 • Ewidencja wpływającej dokumentacji i ekspertyz.
 • Sprawdzanie kompletności otrzymywanej dokumentacji i ekspertyz oraz przekazywanie do opiniowania właściwym komórkom merytorycznych, celem sprawdzenia zgodności z założeniami technicznymi i funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie ewidencji pozwoleń i decyzji administracyjnych. Przechowywanie
  i przekazywanie do archiwum zakładowego kompletu dokumentów i opracowań związanych z przygotowaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych.
 • Organizowanie pracy działu.

 

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe bądź podyplomowe kierunkowe, preferowane: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją;
 • dobra znajomość obsługi MS Office;
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność;
 • umiejętność kierowania ludźmi,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Ciekawą stabilną pracę.
 • Szkolenia.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 grudnia 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922)

 

    Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 12 grudnia 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYREKTOR W BIURZE  INFORMATYKI

 

Opis stanowiska: 

 1. Zarządzanie i odpowiedzialność za prace zespołu Biura Informatyki, obejmujące:
 • planowanie kosztów oraz inwestycji informatycznych
 • analiza i kształtowanie wsparcia informatycznego w Metrze Warszawskim Sp.  z o.o.
 • rozwój kompetencji w obszarze bezpieczeństwa, architektury oraz usług IT
 • budowa i rozwój bezpieczeństwa informatycznego
 • kształtowanie oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w Metrze Warszawskim Sp z o.o.
 1. Kierowanie projektami dotyczącymi rozwoju Biura Informatyki
 2. Współpraca z dostawcami zewnętrznymi oraz klientami wewnętrznymi
 3. Nadzór nad wszystkimi projektami informatycznymi w Metrze Warszawskim Sp.  z o.o.
 4. Kierowanie rozwojem merytorycznym i kompetencyjnym pracowników Biura Informatyki

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe – kierunek informatyka, mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania
 2. Doświadczenie (min 5 lat)  w zarządzaniu zespołem min. 10 osobowym
 3. Doświadczenie we wdrażaniu średnich lub dużych projektów (CRM, ERP, inne)
 4. Certyfikat ITIL
 5. Certyfikat TOGAF
 6. Zarządzanie projektami – certyfikat Prince 2
 7. Zarządzanie usługami
 8. Modelowanie procesowe BPM
 9. Zdolności przywódcze i negocjacyjne
 10. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 11. Zdolności analityczne
 12. Dobra organizacja pracy
 13. Poznawanie nowych technologii IT 

Oferujemy:

 • Ciekawą stabilną pracę.
 • Szkolenia. 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 23 grudnia 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922)

 

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY

 

Opis stanowiska: 

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra. 

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice. 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 08 grudnia 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)