PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór  pracowników na stanowisko:

SPRZĄTACZKA TABORU

Opis stanowiska:      

 • sprzątanie taboru metra zgodnie z technologią
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości do 3 m
 • praca przy sztucznym oświetleniu
 • praca w nocy, tunelu

Wymagania:             

 • wykształcenie zawodowe lub średnie
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziane doświadczenie w sprzątaniu pojazdów szynowych
 • mile widziane badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości do 3 m.

 Oferujemy:

 • Stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • Miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 16 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

INSPEKTOR DS. AUTOMATYKI

Opis stanowiska:

 • organizacja pracy i nadzór nad pracą podległych pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej,
 • diagnostyka oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie automatyki,
 • opracowywanie harmonogramów prac,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: automatyka, elektrotechnika),
 • znajomość automatyki obiektowej,
 • uprawnienia do dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu       1 kV w zakresie obsługi,konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednej firmie,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu MS Office, AutoCAD;
 • dokładność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność  przekazywania wiedzy,
 • odporność na stres.

Umiejętności preferowane:

 • umiejętność diagnostyki i konfiguracji sieci przemysłowych typu RING,
 • znajomość układów sterowania m.in. WAGO-I/O-SYSTEM,
 • znajomość elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych układów sterowania i napędów ,
 • doświadczenie w zakresie automatyki HVAC,
 • znajomość aparatury kontrolno – pomiarowej oraz umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej,
 • znajomość oprogramowania do wizualizacji procesów - SCADA (Platforma Systemowa Wanderware) oraz znajomość baz danych MySQL,
 • programowanie sterowników programowalnych

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 16 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

    Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór  pracowników na stanowisko:

ELEKTRONIK 

Opis stanowiska:

 • Codzienne przeglądy oraz przeglądy okresowe (zgodnie z harmonogramem) systemów/elementów instalacji elektrycznych i automatyki o napięciu do 1 kV.
 • Diagnostyka oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki.
 • Prace montażowe (nowe stanowiska oświetleniowe, nowe obwody gniazd, montaż wyposażenia w rozdzielniach, itp.).
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych.
 • Udział w odbiorach obiektów Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne kierunkowe,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu 1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
 • Staż pracy min. 2 lata,
 • Praca na wysokości,
 • Operatywność i zaangażowanie,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany),
 • Preferowana znajomość automatyki obiektowej – sieci przemysłowe m.in. znajomość układów sterowania WAGO-I/O-SYSTEM,
 • Preferowana znajomość CCTV,
 • Preferowane uprawnienia do obsługi podestów ruchomych i wózków platformowych.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 16 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

  Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór  pracowników na stanowisko:

HYDRAULIK

 

 Opis stanowiska :

 • bieżąca konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń i instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz sieci cieplnej wg określonego harmonogramu;
 • usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie urządzeń i  instalacji sanitarnych j.w.;
 •   prace montażowe ( np. wymiana armatury sanitarnej);
 • obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych;
 •  udział w odbiorach obiektów STP.

Wymagania:

 •   wykształcenie minimum zawodowe o profilu  kierunkowym,
 •  uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci w zakresie obsługi,    konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (Grupa1 min. punkt 2, Grupa 2 – min. punkt 2);
 • staż pracy – min. 2 lata (stanowisko jw.);
 • praca na wysokości,
 • operatywność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany),
 • otwartość na nowe pomysły i rozwiązania,

 

Umiejętności preferowane:

 •  znajomość budowy , zasad obsługi i eksploatacji  instalacji sanitarnych, węzłów cieplnych, urządzeń sanitarnych
 •  wiedza z zakresu automatyki węzłów cieplnych oraz urządzeń sterujących ;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej ;
 • uprawnienia w zakresie spawania elektrycznego i gazowego ;
 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych;
 • uprawnienia do obsługi wózków platformowych
 • znajomość podstaw obsługi komputera (Word , Excel )

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 16 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Specjalność elektryczna

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum pięć lat pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Doświadczenie :  w automatyce przemysłowej ( wiedza w zakresie wizualizacji i sterowania na platformie Wonderware i SCADA ), w informatyce przemysłowej ( umiejętność w integrowaniu systemów, obsłudze komputerów i sterowników przemysłowych Wago, Omron, Wonderware ), w sieciach przemysłowych ( ethernetowych i światłowodowych )w zdalnym sterowaniu urządzeniami energetycznymi i sanitarnymi
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

 Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
 • Stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • Miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 24 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA/INSPEKTOR W DZIALE LOGISTYKI

 

Opis stanowiska:

 • Uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP,
 • Planowanie zakupów części zamiennych, materiałów i usług zewnętrznych, zgodnie
  z harmonogramami przeglądów wagonów,
 • Składanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw i usług związanych z obsługą techniczną taboru. Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych,
 • Opracowanie projektów planów finansowych Pionu Taboru, uwzględniających środki na realizację planowanych dostaw i usług,
 • Współpraca z Biurem Zaopatrzenia w zakresie monitoringu stanu zapasów części
  i materiałów zakupionych dla potrzeb obsługi technicznej taboru, analiza wykorzystywania zapasów magazynowych,
 • Kontrola merytoryczna faktur pod kątem  zgodności z umową i zamówioną oraz wykonaną usługą,
 • Tworzenie dokumentów wewnętrznych i kontrola ich obiegu,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, administracyjne lub menedżerskie – preferowane kierunki związane z zarządzaniem, logistyką, transportem lub zamówieniami publicznymi,
 • Umiejętność  rozwiązywania problemów technicznych,
 • Umiejętność redagowania skomplikowanych pism użytkowych,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Obsługa komputera - MS Office,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dobra organizacja pracy,

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 24 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA TECHNOLOG

Opis stanowiska:

 • Tworzenie technologii napraw taboru;
 • Analiza rozwiązań w zakresie organizacji i technologii obsługi technicznej taboru;
 • Opracowywanie planów obsługi technicznej taboru;
 • Prowadzenie ewidencji pracy taboru;
 • Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie technologii obsługi taboru w celu usprawnienia procesu przeglądów i napraw, optymalizacji kosztów i zwiększenia podaży taboru do obsługi linii metra;
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją umów dotyczących remontu taboru metra;
 • Tworzenie rysunków technicznych;
 • Przygotowywanie materiałów technicznych do przetargów związanych z dostawą, modernizacją i obsługą techniczną taboru;
 • Prowadzenie monitoringu pracy taboru pod kątem prawidłowości i bezpieczeństwa eksploatacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z dziedzin mechaniki, elektryki oraz elektroniki
  i informatyki – preferowane kierunki związane z budową i eksploatacją taboru kolejowego oraz maszyn i urządzeń;
 • Zdolność samoorganizacji pracy własnej;
 • Zdolność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu i tworzeniu dokumentacji technicznej;
 • Znajomość przepisów i norm dotyczących eksploatacji taboru kolejowego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum dobrym;
 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem;
 • Obsługa komputera na poziomie zaawansowanym (Office, AutoCAD, SolidWorks)

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 24 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

  

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

MASZYNISTA TABORU PASAŻERSKIEGO METRA

 

Opis stanowiska:

 •  Szkolenie teoretyczne i praktyczne na stanowisko maszynisty, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym – 8 miesięcy
 • Prowadzenie pociągów pasażerskich na liniach metra
 • Obsługa pociągów doświadczalnych i testowych
 • Prowadzenie prac manewrowych z taborem metra
 • Praca przy sztucznym oświetleniu w tunelu/stacjach metra
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą pociągów metra
 • Praca w systemie 3-zmianowym po 8 godzin, we wszystkie dni tygodnia i święta
 • Współpraca ze służbami metra

Wymagania

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Bardzo dobry stan zdrowia (I kategoria wzroku i słuchu)
 • Brak zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • Miejsce zamieszkania Warszawa i okolice
 • Umiejętność współpracy

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 24 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Opis stanowiska:

 

 • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji, planów, regulaminów, procedur i wytycznych związanych z ochroną przeciwpożarowa, ratownictwem i ewakuacją.
 • Opracowywanie dokumentacji i organizacja ćwiczeń z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych oraz ewakuacji.
 • Opiniowanie dokumentacji budowlanej pod względem ochrony przeciwpożarowej.
 • Udział w pracach komisji odbiorów technicznych obiektów, urządzeń i instalacji.
 • Nadzór nad sprawnością, rozmieszczeniem, stanem ilościowym oraz okresowymi przeglądami podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach metra.
 • Nadzór nad sprawnością oraz okresowymi przeglądami sprzętu przeznaczonego do celów ratowniczych w obiektach metra.
 • Nadzór nad sprawnością oraz okresowymi przeglądami sprzętu ochrony dróg oddechowych w obiektach metra.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – inżynier bezpieczeństwa pożarowego lub średnie – kurs inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych (MS Office, AutoCad).
 • Zdolności analityczne.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 17 października 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)