Praca
Aplikacje prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje, w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja", można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Procedura rekrutacyjna:
   I etap: zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie 
   II etap: przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
   III etap: wstępna selekcja aplikacji 
   IV etap: rozmowy kwalifikacyjne
   V etap: powiadomienie kandydata przez Biuro Kadr i Szkoleń o wyniku procesu kwalifikacyjnego

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

INSPEKTOR W DZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

Opis stanowiska:

 • Reprezentacja przed  służbami kontrolnymi w obszarze ochrony środowiska;
 • Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań, informacji dla organów i podmiotów zewnętrznych;
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej inwestycji oraz nadzór merytoryczny z zakresu ochrony środowiska przy realizacji inwestycji,
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną środowiska,
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony środowiska oraz systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001;

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe.
 • Minimalny staż pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska – 3 lata.
 • Znajomość obsługi MS Office.
 • Znajomość przepisów i zagadnień z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska ze szczególnym ukierunkowaniem na gospodarkę odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty produktowe, raporty środowiskowe oraz procedury OOŚ.

 Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
 • Stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • Miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole.
 • Realny wpływ na tworzenie rozwiązań IT w firmie.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 maja 2017 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)