Praca
Aplikacje prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje, w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja", można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Procedura rekrutacyjna:
   I etap: zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie 
   II etap: przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
   III etap: wstępna selekcja aplikacji 
   IV etap: rozmowy kwalifikacyjne
   V etap: powiadomienie kandydata przez Biuro Kadr i Szkoleń o wyniku procesu kwalifikacyjnego

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA ds. ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie w programie komputerowym ewidencji środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Dekretacja dokumentów księgowych i ich ewidencja w systemie księgowym,
 • Kontrola, analiza i uzgadnianie kont księgowych,
 • Współpraca ze służbami technicznymi w zakresie środków trwałych,
 • Zamykanie okresów sprawozdawczych oraz przygotowywanie zestawień i sprawozdań.

Wymagania:

 • Wykształcenie ekonomiczne min. Średnie, mile widziane wyższe (Finanse, Rachunkowość, Bankowość).
 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 1 rok na stanowisku ds. gospodarki składnikami majątkowymi.
 • Bardzo dobra znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych, ustawy o rachunkowości i PDOP w zakresie związanym z gospodarowaniem składnikami majątkowymi i ich ewidencji.
 • Bardzo dobra obsługa komputera (środowisko MS Office, w szczególności Excel).
 • Znajomość w zakresie obsługi programu TETA będzie dodatkowym atutem.
 • Ukończone szkolenia z zakresu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i zaangażowanie.
 • Komunikatywność i umiejętność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy.
 • Umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 stycznia 2017 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)