PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 Opis stanowiska:

 •  Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych udzielanych w trybach konkurencyjnych i niekonkurencyjnych.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych/ negocjacyjnych, na podstawie zatwierdzonego na wniosku o udzielenie zamówienia składu komisji, w szczególności:
 1. przygotowywanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,
 2. opracowywanie projektów umów na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z obowiązującą w MW Sp. z o.o. procedurą,
 3. udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – komisji przetargowej,
 4. prowadzenie dokumentacji postępowania,
 5. przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku (w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),
 6. zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu.
 • Archiwizacja dokumentacji postępowań zakończonych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych przez MW Sp. z o.o. zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze lub ekonomiczne,
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych – będą dodatkowym atutem,
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Kodeks spółek handlowych, znajomość Prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem
 • min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 kwietnia 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 kwietnia 2018r.

                Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

(Umowa na zastępstwo)

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych udzielanych w trybach konkurencyjnych i niekonkurencyjnych.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych/ negocjacyjnych, na podstawie zatwierdzonego na wniosku o udzielenie zamówienia składu komisji, w szczególności:
 1. przygotowywanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,
 2. opracowywanie projektów umów na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z obowiązującą w MW Sp. z o.o. procedurą,
 3. udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – komisji przetargowej,
 4. prowadzenie dokumentacji postępowania,
 5. przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku (w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),
 6. zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu.
 • Archiwizacja dokumentacji postępowań zakończonych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych przez MW Sp. z o.o. zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze lub ekonomiczne,
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych – będą dodatkowym atutem,
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Kodeks spółek handlowych, znajomość Prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem
 • min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 kwietnia 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Sprzątaczka

 

 Opis stanowiska :

  Sprzątanie pomieszczeń biurowych

 •  Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w budynkach biurowych i

   technicznych

 •  Praca w godzinach popołudniowych

 Wymagania:

 Wykształcenie min. podstawowe

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy sprzątaczki lub zbliżonym
 • Dyspozycyjność
 • Dokładność

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pracę,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 23 marca 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, a przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

mechanik taboru

Opis stanowiska:

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • usuwanie awarii taboru metra,
 • wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy,

Wymagania:             

 • wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym, elektromechanicznym,
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji, sieci przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych GRUPA 1 (o napięciu do 1 kV),*
 • preferowane uprawnienia obsługi wózków widłowych, naładowczych,
 • preferowane uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny jak i z poziomu roboczego,
 • preferowane uprawnienia wymiany butli gazowych,
 • preferowane kwalifikacje do pracy w komorze śrutowniczej potwierdzone certyfikatem ZDZ,
 • preferowane uprawnieniado spawania metodą 131, 135, 141, 311,
 • preferowane doświadczenie w lakierowaniu nadwozi samochodowych
 • znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel),
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej,
 • stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3m,

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 marca 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor

 

Opis stanowiska

 • Zakup materiałów i części zamiennych do maszyn i urządzeń dla potrzeb eksploatacji i inwestycji oraz dla potrzeb ogólnozakładowych, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia ze szczególnym wskazaniem na dostawy i usługi w branżach: elektrycznej, energetycznej, pomiarowej i taboru metra i innych pokrewnych.
 • Zlecenie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn i urządzeń, napraw i regeneracji części zamiennych (za wyjątkiem zleceń na stałą konserwację i dozór), na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Zlecanie ekspertyzy i badań materiałów na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Przestrzeganie zgodności obowiązujących procedur z obowiązującymi Spółkę przepisami, przy realizacji procesu zamówień, napraw i dostaw.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwań ofert i korzystnych warunków dostaw.
 • Prowadzenie negocjacji związanych z dostawami i zakupem usług.
 • Redagowanie i przygotowywanie zamówień, na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych postępowań.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, udział w komisjach odbiorowych.
 • Organizacja transportu związanego z realizacją dostaw i napraw, przyjmowanie przesyłek związanych z dostawami i naprawami. Nadzór nad konwojowanymi materiałami i urządzeniami zakupionymi dla potrzeb Spółki oraz przewożonymi do naprawy.
 • Rozliczanie i kompletacja dokumentów finansowych i dokumentów obrotu materiałowego związanego z realizowanymi dostawami i usługami.
 • Prowadzenie rozliczeń i ewidencji dokumentów zakupu oraz przygotowanie informacji do sprawozdań Spółki i wymaganych przepisami informacji dla instytucji zewnętrznych.
 • Wykonywanie innych prac na polecenie kierownictwa biura lub Zarządu Spółki.
 • Uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.

Wymagania:

 • Wyksztalcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w pracy w zaopatrzeniu lub logistyce min 2 lata
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych
 • Umiejętność negocjowania z kontrahentami
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 marca 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W BIURZE ANALIZ I ROZLICZEŃ INWESTYCJI (Umowa na zastępstwo)

Opis stanowiska pracy:

 • Monitorowanie i analiza przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod względem zgodności z przepisami i wskaźnikami wymaganymi umową o dofinansowanie,
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur i wytycznych w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań unijnych dotyczących aplikacji projektów, zasad ich finansowania i rozliczania,
 • Weryfikacja dokumentacji w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • Współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m.st. Warszawy w zakresie przygotowania danych i dokumentów dla potrzeb wniosków aplikacyjnych oraz umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
 • Analizowanie, opracowywanie i uaktualnianie przekazanych do uzgodnienia i opinii procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania i ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • Bieżące gromadzenie oraz aktualizowanie przepisów związanych z inwestycjami realizowanymi przez Spółkę,
 • Przekazywanie dokumentacji do archiwum.

 

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe bądź w trakcie studiów,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • umiejętność analizy złożonych procesów, dokonywania ich oceny, wypracowywania i prezentacji własnego stanowiska,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, terminowość,
 • umiejętność: rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 marca 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

       

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

KIEROWNIK SEKCJI SZKOLEŃ

Opis stanowiska:

 • Opracowanie strategii szkoleniowej w firmie.
 • Badanie i analizowanie potrzeb  szkoleniowych firmy.
 • Tworzenie i realizacja planu szkoleń.
 • Realizacja szkoleń doraźnych.
 • Planowanie i budżetowanie szkoleń w firmie.
 • Kontrola budżetu szkoleń.
 • Aktywne poszukiwanie obszarów rozwoju w dziedzinie szkoleń.
 • Stały kontakt i wsparcie dla działów wewnętrznych w zakresie  szkoleń.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe -kierunkowe
 • Min. 3 letnie doświadczenie w pracy związanej za  szkoleniami  i  stanowisku menadżerskim
 • Znajomość rynku szkoleń.
 • Dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, asertywność.
 • Umiejętność wyznaczania celów.

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę.
 • Szkolenia.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do  dnia  28 marca  2018 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2016. Poz. 922)