„PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

NA WYNAJEM WOLNYCH POMIESZCZEŃ HANDLOWO-USŁUGOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STACJACH CENTRALNEGO ODCINKA

II LINII METRA”

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilczy Dół 5  ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wynajem

wolnych pomieszczeń handlowo - usługowych znajdujących się
na stacjach centralnego odcinka II linii metra.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które na dzień ogłoszenia przetargu mają zarejestrowaną działalność usługowo-handlową.

 

Dokumentację przetargową można pobrać tutaj (plik ZIP; 5,3 MB)

 

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Biurze Najmu
i Reklamy Metra Warszawskiego sp. z o.o. pod numerem telefonu
(22) 655-46-81 oraz (22) 655-46-86.

 

Informacja dodatkowa:

Do każdej składanej oferty jako zabezpieczenie należy wpłacić wadium
w kwocie 3 000,00 zł.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części, w dowolnym czasie, bez podania przyczyn.

Termin składania ofert do dnia 24.05.2018 r. do godziny 09:00.