Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy:
Dyrektor Biura Najmu i Reklamy
Grzegorz Popielarz
Tel. (22) 655-46-80, 
e-mail: g.popielarz@metro.waw.pl

 

 

METRO WARSZAWSKIE SP.O.O. PRZYJMUJE OFERTY RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI NA LINII METRA

OFERTY SĄ PRZYJMOWANE DO 21.12.2017r.  DO GODZINY 09:00. 

               

 LOKALE DO WYNAJĘCIA

 

  1. Lokal nr 2002A o wielkości  36,60 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum, – cena minimalna 198,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  2. Lokal nr 2001H o wielkości 36,44 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum, – cena minimalna 117,36 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  3. Lokal nr 001 o wielkości  26,16 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 128,48 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  4. Lokal nr 005 o wielkości  27,60 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 85,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  5. Lokal nr 018 o wielkości  22,48 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 105,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  6. Lokal nr 1014 o wielkości  21,47 m2 na antresoli południowej stacji A20 Słodowiec, – cena minimalna 88,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna,fryzjerska i pralni chemicznych,sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory,zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiekNie przyjmujemy również ofert,które przewidują powtórzenie działalności lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonego na danej antresoli lub danym pasażu.

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze ogólnej umowy najmu:

Wzór Umowy Najmu Lokalu 

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (22) 655 46 81 lub (22) 6554682.

Oferty należy składać na:
Formularzu oferty z  Formularzem referencji podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową. Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty rejestracyjne swojej firmy( wypisz KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej,REGON,nr konta bankowego) i kopię dowodu wpłaty przez oferenta kaucji zabezpieczającej wysokości 3ch miesięcznych czynszów brutto. Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert” na rachunek Metra Warszawskiego

Sp.z o.o. w PeKaOS.A.nr konta: 61124060031111000049474518. W przypadku przyjęcia oferty i podpisania umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszta to około 200 zł+VAT. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie na której należy podać którego lokalu ona dotyczy i dane oferenta a następnie przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp.o.o.

Biuro Najmu Reklamy

Wilczy Dół 5

02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra,w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra w godzinach od 07:00 do 14:00 w dni robocze od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 20.12.2017r. W dniu 21.12.2017r. oferty można składać do godz.09:00. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów,którzy nie wygrają konkursu,zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem: Regulamin_pisemnego_konkursu_ofert