Metro Warszawskie Sp. z o. o. informuje o rozstrzygnięciu przetargu - „Przetarg pisemny ofertowy na najem powierzchni wagonów metra w celu umieszczenia tablic reklamowych małoformatowych wewnątrz wagonów, reklam napodłogowych umieszczonych we wskazanych do tego miejscach, reklam na szybach wagonów oraz powierzchni pod montaż podsystemu informacyjno – reklamowego, określanego jako „ESIR” z wykorzystaniem elektronicznych nośników reklamowych”.

Przetarg był ogłoszony przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. w dniu 28.10.2016 r., z terminem składania ofert do dnia 16.11.2016 r.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy – tj. AMS S.A. oraz Stroer Polska Sp. z o.o.

Władze Spółki przyjęły ofertę firmy Stroer Polska Sp. z o.o., zgodnie z zapisami szczegółowych warunków przetargu.