Biuro Najmu i Reklamy Metra Warszawskiego zajmuje się wynajmem pomieszczeń handlowych oraz miejsc pod reklamę i instalacje komercyjne na terenie metra, zgodnie ze szczegółowymi informacjami podanymi pod zakładką „Kontrahenci”. Nie zajmuje się natomiast zakupami i zlecaniem usług, dlatego prosimy o nie przesyłanie na podane adresy Działu ofert komercyjnych dotyczących usług, towarów, szkoleń itp.
 

W sprawie reklamy w metrze należy kontaktować się bezpośrednio z operatorami reklamy w metrze – kontakt w menu powyżej - „Reklama w wagonach metra” lub „Reklama na stacjach i obiektach metra”.

 

Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy

Dyrektor Biura Najmu i Reklamy
Grzegorz Popielarz
Tel. (22) 655-46-80, poczta elektroniczna: g.popielarz@metro.waw.pl


Alicja Nicpoń
Tel. (22) 655-46-81, poczta elektroniczna: a.nicpon@metro.waw.pl

Stefan Awietjan
Tel. (22) 655-46-86, poczta elektroniczna: s.awietjan@metro.waw.pl

Małgorzata Raczko
Tel. (22) 655-46-85, poczta elektroniczna: m.raczko@metro.waw.pl

Dariusz Popławski
Tel. (22) 655-46-84, poczta elektroniczna: d.poplawski@metro.waw.pl

Tomasz Górecki
Tel. (22) 655-46-83, poczta elektroniczna: t.gorecki@metro.waw.pl

Barbara Rzepkowska
Tel.(22) 655 46 82, poczta elektroniczna: b.rzepkowska@metro.waw.pl