MARZEC 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej DN 1000, J-1200x1800 po stronie południowej stacji
 • Wykonano komory K1, K2, K3, K4, kontynuowane są prace przy budowie komór K6, K7, K7a
 • Trwają prace przy zabezpieczeniach wykopu do wykonania kanalizacji J-700x1050 po stronie północnej stacji
 • Wykonano prace przy kanalizacji J-700x1050 z fazy 1. Pod ul. Górczewską
 • Kontynuowane są prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Kontynuowane są prace polegające na wciąganiu kabli miedzianych
 • Wykonano sieć energetyczną – trwa oczekiwanie na zgodę na przełączenie

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej J-1200x1800, D 300
 • Kontynuowano prace przy budowie komór K1 i K5
 • Kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej DN 100, 150
 • Kontynuowano prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Wykonano kanalizację teletechniczną, rozpoczęto wciąganie kabli miedzianych
 • Wykonano sieć energetyczną – trwa oczekiwanie na zgodę na przełączenie

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono wycinki drzew zgodnie z uzyskanymi decyzjami
 • Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji w rejonie ul. Wolskiej
 • Wykonano prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków Skierniewicka 21-Płocka 14, Płocka 12 i Płocka 10
 • Wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Płocka 12, 10, 13,15,17
 • Wykonano prace związane z montażem gazociągu w rejonie ul. Ludwiki
 • Wykonano prace związane z montażem sieci energetycznych w rejonie budynków Skierniewicka 21, Płocka 14 i Płocka 17

LUTY 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • W rejonie szybu startowego ułożono gazociąg D180PE na wysokości budynków przy ul. Górczewskiej 97 i 95 oraz poprzecznie do ul. Górczewskiej w kierunku ul. Ciołka.
 • Wykonano przebudowę odcinka południowego kolektora kanalizacyjnego 1200x1800mm w konstrukcji żelbetowej od. ul. Ciołka w kierunku Prymasa Tysiąclecia.
 • Przebudowano kanalizację sieci teletechnicznych w rejonie budynków przy
  ul. Górczewskiej 97 i 95.

Stacja C07 Młynów

 • Przebudowano sieć gazową D315PE w rejonie budynków przy ul. Górczewskiej 39 i 41.
 • Wykonano przebudowę sieci kanalizacyjnej 1200x1800mm w konstrukcji żelbetowej na odcinku od komory K4 i S4 oraz S2i K3. Sama komora K4 jest nadal w trakcie realizacji.
 • Wykonano przebudowę przyłącza z rudy kamionkowej o średnicy 0,3m na długości 23,5 m pomiędzy studniami SI oraz S23.
 • Przebudowano odcinek Ł28 i TR1 o średnicy 150mm znajdujący się przy terenach PKP pod wiaduktem kolejowym oraz odcinek Tr-6 do W3 o średnicy 150mm i długości 307 m wzdłuż budynków przy ul. Górczewskiej 27/35 , 37, 39 wraz z wykonaniem przyłączy do budynków.
 • Ruszyły prace przygotowawcze i roboty ziemne dla celów przebudowy sieci cieplnej przy budynkach przy ul. Górczewskiej 26 i 47 oraz ul. Sokołowskiej.
 • Wykonano prace związane z umiejscowieniem kanalizacji kablowej. Trwają prace związane z wciąganiem kabli i przepinaniem w koordynacji z Gestorem.

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono prace związane z realizacją Punktu Informacyjnego.
 • Przebudowano odcinek sieci gazowej D225PE od ul. Ludwiki do wysokości budynku przy ul. Płockiej 10 oraz przyłącza do budynków przy ul. Płockiej 5B, 7 i 7A.
 • Przebudowano odcinek sieci wodociągowej o średnicy DN150 w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską po stronie wschodniej od punktu W7 do Ł20 oraz Ł1-Tr-1 po stronie zachodniej ul. Płockiej.
 • Wykonano przebudowę kanalizacji kablowej i studzienek teletechnicznych na wysokości budynku przy ul. Płockiej 17.

STYCZEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace związane z ułożeniem gazociągu w rejonie Górczewskiej 97 w kierunku wschodnim – południowa strona ul. Górczewskiej.
 • Trwają prace ziemne przy przebudowie kanalizacji - prace konstrukcyjne w ul. Górczewskiej.
 • Trwa realizacja obudowy wykopu - wciskanie grodzic, strona północna wzdłuż Górczewskiej 94-96.
 • Rozpoczęto prace przy komorze wodociągowej na magistrali DN1000.
 • Trwa budowa kanalizacji teletechnicznej, rejon Górczewskiej 92 i 118 oraz przejście przez Górczewską na wys. ul. Ciołka.
 • Trwa układanie kabli - południowa strona ul. Górczewskiej, rejon Górczewskiej 95 oraz północna strona ul. Górczewskiej, rejon ul. Ciołka.
 • 100% kabli sieci elektrycznej zostało wciągniętych. Prace prowadzone są w koordynacji z Gestorem.

Stacja C07 Młynów

 • Trwają prace związane z ułożeniem gazociągu w rejonie Górczewskiej 39 w kierunku ul. Syreny – południowa strona ul. Górczewskiej.
 • Trwa wykonywanie ścianki z grodzic, prowadzenie wykopów, roboty konstrukcyjne przy sieci kanalizacyjnej.
 • 100% kabli sieci elektrycznej zostało wciągniętych. Prace prowadzone są w koordynacji z Gestorem.
 • Trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace przy budowie Punktu Informacyjnego. Wykonywane są przyłącza.
 • Wykonano czasowy punkt informacyjny, w którym pracownicy Wykonawcy od 30.01.2017 r. są do dyspozycji mieszkańców.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowej po południowej stronie stacji.

GRUDZIEŃ 2016

Stacja C06 Księcia Janusza

 • rozpoczęto prace przygotowawcze przed ułożeniem gazociągu Dn315PE w rejonie ul. Księcia Janusza trwa układanie gazociągu PE180 na odc. G1-G4 wzdłuż budynku Górczewska nr 95 i 97
 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej
 • trwają prace przy wykopach pod linie kablowe SN, przygotowywane są trasy kablowe po stronie północnej, układane są kable przy ul. Górczewskiej
 • trwają prace przy budowie studni kablowych

Stacja C07 Młynów

 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej
 • trwają prace wykończeniowe związane z ułożeniem gazociągu Dn160PE (północna strona ul. Górczewskiej / ul. Syreny)
 • trwają prace przy układaniu gazociągu Dn125PE (północna strona ul. Górczewskiej 26 / ul. Sokołowska)
 • trwają prace przy układaniu wodociągu DN150 w rejonie ul. Syreny
 • trwają prace przy wykopach pod linie kablowe SN przy ul. Sokołowskiej i Górczewskiej
 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej

LISTOPAD 2016

Stacja C06 Księcia Janusza

 • rozpoczęto grodzenie terenu budowy
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze przed ułożeniem gazociągu w rejonie ul. Olbrachta - tyczenie geodezyjne, frezowanie asfaltu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze, frezowanie asfaltu pod kanalizację na odcinku między komorą K2 a K6, strona południowa ul. Górczewskiej, oraz na odcinku między komorą S9 a S10, strona północna ul. Górczewskiej
 • rozpoczęto prace przygotowawcze pod wykopy linii kablowej SN
 • rozpoczęcie montażu zaplecza kontenerowego

Wentylatornia V07

 • montaż ogrodzenia terenu budowy

Stacja C07 Młynów

 • rozpoczęto grodzenie terenu budowy
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze pod wykopy linii kablowej SN
 • rozpoczęto przekładanie kolizji instalacji gazowych
 • rozpoczęto frezowanie asfaltu w liniach kanalizacji

Umowa na budowę odcinka zachodniego II linii metra podpisana

W dniu 29 września na stacji metra Rondo ONZ o godzinie 13:00 podpisana została umowa na budowę zachodniego odcinka II linii metra. W uroczystości uczestniczyli: Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy; Jerzy Lejk – Prezes Metra Warszawskiego; Mustafa Tuncer, Dyrektor oddziału w Polsce Gülermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.; Bϋlent Özdemir; Dyrektor ds. rozwoju biznesu Gülermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.; Dariusz Kostaniak - Członek Zarządu Metra Warszawskiego; Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz dzielnicy Wola; Iwona Wujastyk, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy.  

Wykonawcą odcinka zachodniego jest wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Kwota kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł brutto. Inwestycja obejmuje 3 stacje metra: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Ponadto wybudowane zostaną: 3 wentylatornie szlakowe: V9, V8, V7; 3 tunele szlakowe: D9, D8, D7; komora demontażowa V9A. Długość całkowita odcinka to ok. 3,4 km. Przewidziany czas na zakończenie inwestycji to 38 miesięcy od podpisania umowy. 

Więcej informacji o inwestycji 3+3 w zakładce II linia metra.