I i II LINIA przebieg i lokalizacja przystanków komunikacji naziemnej przy stacjach metra


Wyznaczony przebieg drugiej linii metra, planowany przez władze architektoniczne Warszawy, zakłada poprowadzenie trasy z zachodniej części miasta, z Mor, na praską stronę Wisły i zakończenie linii w jej północnej części na osiedlu Bródno, a w południowej na Gocławiu. Odgałęzienie południowego odcinka będzie zlokalizowane w okolicy stacji Stadion Narodowy. Dla II linii metra ma powstać stacja techniczno-postojowa Mory. Długość całej II linii metra wynosić ma około 31 km.

Planowane stacje II linii:

Odcinek II D
- Połczyńska, Chrzanów, Lazurowa, Powstańców Śląskich, Wola Park, Księcia Janusza, Młynów, Płocka;
Odcinek II D
(kliknij na mapkę aby powiększyć)
 

Odcinek II C (odcinek centralny)
- Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat-Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Dworzec Wileński;

banner UE

Projekt "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Odcinek II C
(kliknij na mapkę aby powiększyć)
 

Odcinek II A
- Szwedzka, Targówek, Trocka, Zacisze, Kondratowicza, Bródno;
Odcinek II A
(kliknij na mapkę aby powiększyć)
 

Odcinek II B (III linia metra)
- Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Fieldorfa, Gocław;
Odcinek II B
(kliknij na mapkę aby powiększyć)
 

___

Zarządzenie nr 1487/2008 Prezydenta m.st Warszawy w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw budowy II linii metra w Warszawie (PDF; 1,4MB)

___
Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie II linii metra od stacji Stadion do stacji Gocław wraz z STP Kozia Górka w Warszawie, w Dzielnicach Praga Południe, Wawer m.st. Warszawy. (PDF; 5,42MB)

Uwagi, opinie, pytania zgłaszaj na info@metro.waw.pl
 

ODCINEK ZACHODNI I WSCHODNI-PÓŁNOCNY (3+3)

Stopka informacyjna o Projekcie

Rozbudowa II linii metra obejmuje:
Realizację odcinka zachodniego od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza.
3 stacje – C6 Księcia Janusza, C7 Młynów, C8 Płocka wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V9, V8, V7;
3 tunele szlakowe: D9, D8, D7;
komora demontażowa V9A.
Długość I etapu odcinka zachodniego II linii metra: 3,4 km
Całkowita długość tuneli odcinka zachodniego: 5 047 m
Całkowita kubatura obiektów (stacje i wentylatornie): 341 330 m3

Realizację odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18 Trocka.
3 stacje – C16 Szwedzka, C17 Targówek, C18 Trocka wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V16, V17, V18
3 tunele szlakowe: D16, D17, D18
Długość I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego: 3,2 km
Całkowita długość tuneli odcinka wschodniego – północnego: 6 290,7 m
Całkowita kubatura obiektów: 422 800 m3

Długość dwóch realizowanych odcinków zachodniego oraz wschodniego-północnego wynosi ok. 6,6 km.

Folder informacyjny 

Budowa II linii metra
I etap realizacji odcinka zachodniego i wschodniego-północnego
Ściągnij plik PDF (18 MB)

 

Zamieszczone poniżej schematy maja charakter wyłącznie poglądowy, przedstawiają ogólną ideę budowli i odwzorowują usytuowanie obiektu na działce.
Elementy w czerwonych obramowaniach oznaczają budowle umieszczone powyżej poziomu gruntu. Mogą to być zarówno wyjścia, jak i wentylatornie czy szyby windowe. 
Elementy oznaczone kolorem żółtym wskazują obrys podziemnych konstrukcji stacji.
Linie w kolorze fioletowym oznaczają tunele w budowie.

 

ODCINEK ZACHODNI

Od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza.

Odcinek zachodni II linii metra w Warszawie stanowiący I etap jej realizacji w tym rejonie miasta, usytuowany będzie w całości na terenie dzielnicy Wola.
Od szlaku za torami odstawczymi stacji C9 Rondo Daszyńskiego projektowana trasa metra przebiega początkowo pod ul. Kasprzaka, a następnie, przechodząc pod terenem zabudowanym, skręca na północ w ulicę Płocką.
Na północ od ulicy Wolskiej trasa skręca na zachód, przechodząc pod istniejącą zabudową mieszkaniową i biegnie pod ulicą Górczewską.
Linia metra przechodzi pod istniejącym wiaduktem PKP oraz pod estakadą al. Prymasa Tysiąclecia.
Biegnąc dalej na zachód pod ulicą Górczewską, trasa przechodzi przez rejony zielone (Park im. E. Szymańskiego, Park Moczydło) a następnie za skrzyżowaniem z ul. Deotymy przez tereny z pobliską zabudową mieszkaniową i handlowo-usługową.
Jej przebieg kończy się torami odstawczymi w rejonie wschodniego wjazdu na teren Centrum Handlowego „Wola Park” na wysokości ul. Tadeusza Krępowieckiego.

Dane techniczne:
Tunele
Długość tunelu toru prawego - 3 481,6 m
Długość tunelu toru lewego - 3 477,7 m
Długość stacji C6 Księcia Janusza i torów odstawczych. - 606,1 m
Długość stacji C7 Młynów - 168,2 m
Długość stacji C8 Płocka - 163,6 m
Długość stacji komory demontażowej - 18,3 m
Całkowita długość tuneli: - 5 047,0 m

Obiekty kubaturowe
Stacja C6 Księcia Janusza z torami odstawczymi - 188 480,9 m3
Stacja C7 Młynów - 56 636,6 m3
Stacja C8 Płocka - 59 198,0 m3
Wentylatornia szlakowa V7 - 11 228,4 m3
Wentylatornia szlakowa V8 - 6 459,2 m3
Wentylatornia szlakowa V9 - 9 674,5 m3
Komora demontażowa V9a - 9 652,4 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 341 330,0 m3

Poziom główki szyny (PGS) pod poziomem terenu - od 12,3 m do 18, 2 m
(średnia 15,2 m)

 

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Odcinek zachodni.

 
STACJA C8 PŁOCKA
Lokalizacja: pod ul. Płocką, w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C8 Płocka.

 
STACJA C7 MŁYNÓW
Lokalizacja: pod ul. Górczewską, zlokalizowana pomiędzy wiaduktem linii kolejowej PKP a ul. Syreny.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C7 Młynów.

 
STACJA C6 KSIĘCIA JANUSZA
Lokalizacja: pod ul. Górczewską, w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza, po wschodniej stronie skrzyżowania.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C6 Księcia Janusza

 
ODCINEK WSCHODNI-PÓŁNOCNY

Od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18 Trocka.

I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, zlokalizowany jest na terenie dwóch dzielnic (Pragi Północ i Targówka) we wschodnio-północnej części Warszawy.
Pierwszą stacją na odcinku wschodnim-północnym II linii metra jest stacja C16 „Szwedzka” zlokalizowana na terenie dzielnicy Praga Północ, pod ulicą Strzelecką opodal skrzyżowania z ulicą Szwedzką. W okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ul. Ossowskiego, na terenie dzielnicy Targówek powstanie stacja C17 „Targówek”,
a w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką – stacja C18 „Trocka”.

Dane techniczne
Tunele:
Długość tunelu toru prawego - 3135,4 m
Długość tunelu toru lewego - 3 155,3 m
Długość stacji C16 - 135,3 m
Długość stacji C17 KR - 299,0 m
Długość stacji C18 TO - 450,0 m
Długość komory demontażowej przy C15 - ok. 20,0 m
Całkowita długość tuneli: - 6 290,7 m

Obiekty kubaturowe:
Stacja C16 - 62 674,0 m3
Stacja C17 - 105 553,0 m3
Stacja C18 - 227 372,0 m3
Wentylatornia szlakowa V16 - 6 455,0 m3
Wentylatornia szlakowa V17 - 7 761,0 m3
Wentylatornia szlakowa V18 - 5 267,0 m3
Komora demontażowa przy C15 - 7 718,0 m3
Całkowita kubatura obiektów: - 422 800,0 m3

Poziom główki szyny (PGS) pod poziomem terenu - od 11,9 m do 16, 2 m
(średnia 14,0 m)

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Odcinek wschodni-północny.

 
STACJA C16 SZWEDZKA
Lokalizacja: pod ulicą Strzelecką opodal skrzyżowania z ulicą Szwedzką, w obszarze pomiędzy budynkiem Strzelecka 46 a terenem Zajezdni Autobusowej Stalowa MZA.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C16 Szwedzka.

 
STACJA C17 TARGÓWEK
Lokalizacja: pod skrzyżowaniem ulic Pratulińskiej i Ossowskiego na terenie dzielnicy Targówek. Po północnej stronie ulicy Ossowskiego pod terenem zielonym zlokalizowano jednokondygnacyjny obiekt podziemny komory rozjazdów łączący się ze stacja.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C17 Targówek.

 
STACJA C18 TROCKA
Lokalizacja: wzdłuż ulicy Pratulińskiej, pod skrzyżowaniem ulic Pratulińskiej i Trockiej, a także wzdłuż nowoprojektowanej ulicy na przedłużeniu ulicy Pratulińskiej.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C18 Trocka.