W sprawie skarg dotyczących działalności Spółki Metro Warszawskie uprzejmie prosimy o uważne wypełnienie poniższego formularza.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


*
pola obowiązkowe

informacje kontaktowe:

skarga/wniosek/zgłoszenie:

Prosimy w szczególności podać: datę i godzinę incydentu/zdarzenia, miejsce zdarzenia np.: nazwę stacji, numer pociągu, numer boczny wagonu, kierunek jazdy, jakie skutki wynikają z powstałego problemu.
Powyższe wymogi co do treści i formy pisma znacznie przyspieszą załatwienie sprawy.

* pola obowiązkoweZgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), stosowanego odpowiednio, "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia..."