LISTOPAD 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji
 • Kontynuowane są prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Trwają prace przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej ścian wyjścia W1.
 • Trwa budowa szachtu P1.
 • Rozpoczęto konstrukcje murowe.
 • Prowadzona jest budowa przyłącza sieci cieplnych do stacji - I etap w ulicy Strzeleckiej.

Wentylatornia V16

 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Wykonywane jest rozparcie na wentylatorni w celu przejścia tarczy TBM.       

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% płyty peronu.
 • Wykonano 75% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach
 • Zakończono prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli dla wykonywania prac budowlanych.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod transformatory trakcyjne.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace przy drugorzędnych elementach konstrukcyjnych.
 • Wykonano 15% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi. Dokonano docelowych przełączeń przy udziale gestorów poszczególnych sieci.
 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon przepompowni w osiach 42’- 44’) w sekcjach przeznaczonych do betonowania- zaawansowanie w/w robót około 20%.
 • Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej od osi 30-44 w ilości ok 240 sztuk rurą DVR Ø 160.
 • Zakończono prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli.
 • Rozpoczęto przygotowania pod instalacje elektryczne (podtynkowe) w pomieszczeniach socjalnych, oraz szybach windowych.
 • Rozpoczęto prace wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji. 
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 70%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 80%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykop do płyty dennej na torach odstawczych.
 • Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 55%).
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 40%).
 • Rozpoczęto wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na torach odstawczych (zaawansowanie 5%).
 • Wykonano wzmocnienie gruntu pod wejście W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie wzmocnienia gruntu pod wejście W1 (zaawansowanie 20%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Rozpoczęto prace murarskie na poziomie -1 (zaawansowanie 50%).

Tunele

 • Budowa tunelu prawego i lewego na szlaku D-18 i D-17 została zakończona.
 • C-15 Szyb demontażowy: Trwają roboty związane z przygotowaniem konstrukcji żelbetowej, na której zakończą drążenie maszyny TBM. Na powierzchni terenu przy otworze technologicznym rozpoczęto prace pod platformę tymczasową dla dźwigu, który zdemontuje oraz wyciągnie maszyny TBM w częściach na powierzchnię terenu.
 • TBM S-644: w listopadzie 2017 maszyna TBM 644 zakończyła budowę odcinka tunelu D-16 pod wszystkimi budynkami zlokalizowanymi przy ulicy Strzeleckiej.
 • W tunelu D-18 i D-17 (prawym i lewym) wykonywano uszczelnienia tuneli.
 • Wykonano uszczelnienie oraz odebrano szczelność tuneli D-18 (prawy i lewy) na odcinku od stacji C-17 do wentylatorni szlakowej V-18.
 • Wykonawca rozpoczął realizację portali tunelowych na stacjach C-18 oraz C-17. W listopadzie wykonano portal C-18 lewego tunelu (90%), rozpoczęto montaż zbrojenia portalu prawego na stacji C-17 (15%).

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono profilowanie płyty dennej.
 • Trwają prace przy modernizacji końca torów odstawczych do wejścia tarczy ( montaż ram) do wycinki słupa.
 • Rozpoczęto wykonywanie mikropali dla posadowienia żurawia.

PAŹDZIERNIK 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji - 60%.
 • Kontynuowane są prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory na poz. -1.
 • Wykonywane są elementy pionowe wyjścia W1.
 • Wykonywana jest klatka schodowa S7 oraz szach windowy 107A w części podziemnej.
 • Kontynuowane są prace instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 oraz przy wejściu W1.

Wentylatornia V16

 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano część nadziemną szachtu P2.
 • Zakończono zasypki wentylatorni.
 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Zakończono prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26 w zakresie umożliwiającym przejście tarczy TBM.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 85% płyty peronu.
 • Wykonano 40% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.
 • Zakończono prace związane z montażem peszli w peronie.
 • Rozpoczęto prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli dla wykonywania prac budowlanych.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace przy drugorzędnych elementach konstrukcyjnych.
 • Trwają prace przy izolacji na stropie górnym.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano wszystkie możliwe przyłącza wod- kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) - zaawansowanie 10% (kolejne będą wykonywane po wykonaniu zasypek stacji).
 • Rozpoczęto likwidację tymczasowej sieci wodociągowej na końcu stacji za torami odstawczymi.
 • Rozpoczęto budowę kolektora sieci kanalizacji Dn. 1000 (od komory K4 do K5) nad stropem stacji w rejonie osi 38-39.
 • Zakończono prace związane z demontażem zasilania TBM na terenie stacji i tuneli.
 • Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej w osiach 30-40 w ilości ok. 180 sztuk rurą DVR Φ160
 • Wykonano wszystkie możliwe słupy docelowe stacji (zaawansowanie 85% - pozostałe słupy będą wykonane po zamknięciu otworów tymczasowych).
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 60%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 60%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 60%).
 • Trwa wykop do płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 80%).
 • Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 30%).
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 10%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych (zaawansowanie 20%).

Tunele

 • W październiku 2017 r. wyprodukowano 450 pierścieni obudowy tunelu
 • W tunelu D-18 prawym i lewym rozpoczęto uszczelnienia tuneli.

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy iniekcjach budynku przy Targowej 84.
 • Trwają prace przy profilowaniu płyty dennej na potrzeby TBM

 

WRZESIEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywane są słupy docelowe stacji, wykonano 40%.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace związane z zapleczem dla TBM, wykonano ślepy tunel.
 • Wykonywane są izolacje pionowe ścian wyjścia W1.

Wentylatornia V16

 • Wykonano izolację stropu górnego i prowadzone są zasypki.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych, dokonano pierwszych odbiorów technicznych na poziomie -1.
 • Wykonano fundamenty pod urządzenia – wentylatory.
 • Zakończono prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 10.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26. Wykonano 90% prac.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% słupów na stacji.
 • Wykonano 75% szachtów.
 • Wykonano 20% płyty peronu.
 • Wykonano 15% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Zakończono przebudowę czynnych kabli światłowodowych na docelową trasę (40 otworowa kanalizacja teletechniczna na stropie stacji).

Wentylatornia V17

 • Wykonano 60% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego oraz stropu pośredniego na torach odstawczych.
 • Kontynuowane są prace przy przyłączach wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15).
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi. Dokonano docelowych przełączeń przy udziale gestorów poszczególnych sieci.
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 50%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 40%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 25-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 30%).
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych-bez otworów tymczasowych (zaawansowanie 90%).
 • Trwa wykop do płyty dennej na torach odstawczych.(Zaawansowanie 70%).
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu płyty dennej torów odstawczych –(zaawansowanie 5%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych. (Zaawansowanie 15%)

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy geometrii jednego peronu technologicznego.
 • Trwają prace przy profilowaniu płyty dennej na potrzeby TBM.

  Tunele

 •  Trwa zabezpieczenie budowli na trasie budowy tuneli szlakowych.
 • C-15 Szyb demontażowy: Trwają prace związane z przygotowaniem konstrukcji żelbetowej, na której zakończy się drążenie maszyny TBM.
 • Maszyny TBM S644 i S760 obecnie znajdują na stacji C-16. Trwa wymiana, naprawa oraz przeglądy urządzeń i systemów maszyn TBM

SIERPIEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono  prace przy płycie dennej na stacji.
 • Kontynuowano prace przy instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 -zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Wentylatornia V16

 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonywany jest ostatni strop górny nad częścią głęboką.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 10.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 75% słupów na stacji.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono montaż ostatniego odcinka przebudowy sieci gazowych nad stropem stacji w rejonie osi nr.9.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Kontynuowano przebudowę czynnych kabli światłowodowych na docelową trasę (40 otworowa kanalizacja  teletechniczna na stropie stacji).

Wentylatornia V17

 • Wykonano 40% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 60% izolacji na stropie górnym.
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej.
 • Wykonano instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonywane są przyłącza wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) - zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi.
 • Wykonano wszystkie możliwe słupy docelowe stacji (zaawansowanie 85% - pozostałe słupy będą wykonane po zamknięciu otworów tymczasowych).
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 30%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 20%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 25-30 w poziomie -1 stacji.
 • Wykonywany jest strop w poziomie -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 70%).
 • Wykonywana jest izolacja stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 80%).
 • Rozpoczęto wykop do płyty dennej na torach odstawczych.

Wentylatornia V18

 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem łączników tunelowych

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Rozpoczęto prace polegające na zmianie geometrii peronów technologicznych.
 • Wykonywany jest jet-grouting na potrzeby wejścia TBM do C15 – zaawansowanie 95 %.
 • Odtworzono ruch tramwajowy.

Tunele

 • C-15 Szyb demontażowy: Trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu na wejściu maszyn TBM  do szybu demontażowego C-15
 • Na stacji C-16 rozpoczęto montaż urządzeń dla obsługi maszyn TBM oraz drążenia.

LIPIEC 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono prace przy ścianach szczelinowych, wykopie podstropowym, płycie stropowej.
 • Wykonano 80% płyty dennej na stacji.
 • Kontynuowano prace przy instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2. Zaawansowanie wykonania całej kanalizacji w stropach — 65%.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych stacji.

Wentylatornia V16

 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Wykonano 80% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 90% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 50 % słupów na komorze rozjazdów.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Zakończono budowę 40 otworowej docelowej kanalizacji teletechnicznej na stropie korpusu stacji – rozpoczęto układanie kabli w kanalizację docelową.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 25% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej.

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykonywanie ścian szachtu windowego 107B.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 95%)
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 60%)
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) – zaawansowanie 5%.

Wentylatornia V18

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.

Tunele

 • C-15 Szyb demontażowy: Trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu na wejściu maszyn TBM do szybu demontażowego C-15
 • Na stacji C-17 zakończono montaż oporowych bloków startowych dla TBM-ów oraz pierścieni startowych na ścianach szczelinowych dla drążenia tuneli szlakowych D-17.
 • TBM S-644:
 • W lipcu 2017 r. przesuwano maszynę na konstrukcji stalowej przez stację C-17. Dokonano wymiany szczotek uszczelniających TBM-u, wymiany narzędzi skrawających oraz przeglądu maszyny.
 • W dniu 25 lipca 2017 r. maszyna TBM S644 rozpoczęła drążenie prawego tunelu D-17.
 • TBM S-760: Trwa przegląd maszyny przed drążeniem tunelu D-17.

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy montażu ściany wydzielenia ogniowego na stacji C15. Przebudowano instalację wod-kan oraz trasy koryt kablowych.
 • Rozpoczęto jet-grouting na potrzeby wejścia TBM do stacji C15 – zaawansowanie 25%.

CZERWIEC 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy wykopie podstropowym na poziomie -2. Wykonanie: 80%.
 • Wykonywana jest płyta denna na stacji: Wykonanie 65%.
 • Prowadzone są roboty kanalizacyjne w poziomie-2.

Wentylatornia V16

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonywane  są roboty zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej S2
 • Trwają roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych. wykopu podstropowego, płyt stropowych oraz płyty dennej.
 • Wykonano 30% izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono  wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na  poziomie -2 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych).
 • Rozpoczęto montaż ostatniego odcinka przebudowy sieci gazowych nad stropem stacji w rejonie osi nr.9.
 • Zakończono przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych.
 • Kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych zgodnie z projektem.
 • Rozpoczęto budowę 40 otworowej docelowej kanalizacji teletechnicznej na stropie korpusu stacji 

Wentylatornia V17

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonano 20% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych. wykopu podstropowego, płyt stropowych oraz płyty dennej.
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 20%).
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szachtu windowego 107B.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 70%)
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 30%)
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15).

Wentylatornia V18

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonano strop nad klatką schodową.
 • Wykonano izolację stropu górnego.
 • Zasypano i zagęszczono grunt na stropie górnym.

Uruchomienie tarczy TBM Anna

W dniu 2 czerwca 2017 r. rozpoczął się rozruch tarczy TBM Anna, drugiej z czterech tarcz drążących tunele przy budowie odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra.

MAJ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono montaż instalacji kanalizacji w stropie na poz. -1 z wyjątkiem wyjść i otworów technologicznych.
 • Wykonano stropy pośrednie w całości 100% na tym etapie budowy.
 • Prowadzony jest wykop podstropowy na poziomie  -2.
 • Wykonano 30% całości wykopu na poziomie -2.
 • Wykonywana jest płyta denna na stacji od strony MZA.
 • Zakończono iniekcje przy ul. Strzeleckiej 2.
 • Wykonano beton podkładowy pod płytę fundamentową w osiach 21-17.

Wentylatornia V16           

 • Wykonano płytę denną pompowni.
 • Trwają prace zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej części głębokiej.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace iniekcyjne przy łączniku D16.1.
 • Rozpoczęto wzmacnianie gruntu dla tunelu D16.2.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 85% wykopu na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% stropu górnego na części stacyjnej i komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100% stropu pośredniego na części stacyjnej.
 • Wykonano 25% płyty dennej na części stacyjnej.
 • Wykonano 85% płyty dennej na komorze rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na całym poziomie -1(z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych).
 • Zakończono przebudowę całej sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
 • Zakończono przebudowę sieci i przyłączy ciepłowniczych.
 • Kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych zgodnie z projektem.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 20% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 90% płyty stropowej.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano ściany szczelinowe na wejściu W4 oraz czerpnio wyrzutni P7.
 • Zakończono prace związane z zasilaniem tarcz TBM.
 • Wykonano montaż drugiej tarczy TBM-u.
 • Wykonano przebudowę kanalizacji technicznej – drugi etap przebudowy tymczasowej.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 5%).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 50%).
 • Zakończono wykonywanie wykopu wstępnego pod strop górny na torach odstawczych

Wentylatornia V18

 • Wykonano demontaż drugiego i trzeciego poziomu rozparć tymczasowych.
 • Wykonano płytę żelbetową w osiach 1-3/D-E na poziomie -2,645m.
 • Wykonano strop nad klatką schodową.
 • Wykonano izolację stropu górnego.
 • Zasypano i zagęszczono gruntu na stropie górnym.

Uruchomienie tarczy TBM Maria

W dniu 5 maja 2017 r. rozpoczął się rozruch tarczy TBM Maria, pierwszej z czterech tarcz drążących tunele przy budowie odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra.

KWIECIEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywany jest wykop podstropowy na poz. -1 i -2. Wykonano 70% całości wykopu podstropowego.
 • Rozpoczęto prace iniekcyjne wzmacniające grunt dla obiektu D16.16 przy ul. Strzeleckiej.
 • Wykonano 60 % stropu pośredniego.
 • Wykonywane są instalacje w stropie na poziomie -1.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Wentylatornia V16

 • Wykonano płytę denną części głębokiej.
 • Prowadzone są roboty zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej części głębokiej.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace iniekcyjne przy łączniku D16.1 Wykonano 80%.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie baret na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% wykopu na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 60% wykopu na części stacyjnej.
 • Zakończono wykonywanie kolumn,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn,,jet-grouting’’ na potrzeby wyjścia tarcz TBM ze stacji.
 • Zakończono rozbiórkę (likwidację) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego. (nad stropem stacji i do komory K4).
 • Całkowicie zakończono przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych.
 • Rozpoczęto odbiór techniczny przez gestora sieci MPWiK.
 • Rozpoczęto wykonanie kanalizacji sanitarnej w stropie na całym poziomie -1, tzn. w osiach 1-23.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 100 % wykopu.
 • Wykonano 10% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
 • Wykonano całą instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kanalizację sanitarną w płycie dennej w osiach 1-30.
 • Zakończono prace związane z uziemieniem korpusu stacji – montaż bednarki w stropie górnym torów odstawczych i płycie dennej stacji oraz wykonano przepusty kablowe w płycie dennej dla kabli trakcyjnych w osiach 27-30.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W4 (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykonywanie murków prowadzących na torach odstawczych.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej stacji w osiach 1-30.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • Trwa wykonywanie wykopu wstępnego pod strop górny na torach odstawczych w osiach 40-64.
 • Trwa montaż tarcz TBM w szybie startowym.

Wentylatornia V18

 • Wykonano ściany zewnętrzne czerpnio-wyrzutni.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części głębokiej.

 

MARZEC 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano 100% stropów górnych na tym etapie budowy.
 • Wykonywany jest wykop podstropowy na poz. -1.
 • Wykonano 40 % stropu pośredniego.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji w stropie na poziomie -1 w osiach 20-21.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu, wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Trwają odbiory uziemienia na stropie górnym

Wentylatornia V16

 • Wykonano chudy beton i izolację pod płyty dennej na części głębokiej. Prowadzone są prace zbrojarskie.
 • Wykonano elementy pionowe część nadziemnej.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Rozpoczęto prace przy iniekcjach dla łącznika D16.1.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 75% wykopu na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 25% wykopu na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% stropu górnego na części stacyjnej i komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100% rusztu(strop pośredni) na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K1.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K2.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K4.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 80% wykopu w stosunku do całego obiektu (50% wykopu w części głębokiej).
 • Wykonano 100% płyty fundamentowej w części płytkiej. 

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kanalizację sanitarną w płycie dennej w osiach 1-18.
 • Wykonano kolejny odcinek docelowej sieci cieplnej nad stropem górnym torów odstawczych w osi 37 wraz z odpowiednimi przełączeniami przy udziale gestora Veolii, jednocześnie zlikwidowano w tym rejonie tymczasową sieć cieplną.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji – montaż bednarki w stropie górnym torów odstawczych i płycie dennej stacji.
 • Wykonano prace związane z oświetleniem placu budowy na stropie pośrednim.
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu płyty dennej.
 • Trwa wykonywanie płyty dennej w osiach 1-20 (zaawansowanie 70%).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • Zakończono wykonywanie murków prowadzących na torach odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 80%).

Wentylatornia V18

 • Zakończono wykonywanie klatki schodowej w części płytkiej.
 • Wykonano ściany zewnętrzne klatki schodowej.
 • Zakończono wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej części głębokiej.

LUTY 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
 • Kontynuowane są prace prowadzone przy wzmocnieniu budynku przy ul. Strzeleckiej 46 - montaż konstrukcji stalowej, wzmacnianie nadproży okiennych, zszycia pęknięć budynku, wzmocnienie ław fundamentowych.
 • Wykonano 40% stropu górnego.
 • Wykonuje się odbiory uziemienia na stropie górnym.
 • Zakończono jet grouting – plug out.

Wentylatornia V16

 • Prowadzone są prace przy wykopie w części głębokiej.
 • Wykonywane są elementy pionowe i schody, ściany nadziemne.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie baret na części stacyjnej.
 • Wykonano 50% stropu górnego (4 z 8 części) na części stacyjnej.
 • Zakończono wykonywanie wykopu na poziomie -1 na komorze rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie rusztu na poziomie -1 na części komory rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn ,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Wyjście W1 - zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wyjście W2 - zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wyjście W3 - zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K3.
 • Trwa rozbiórka (likwidacja) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 30 % wykopu na części płytkiej.
 • Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Wykonano kanalizację sanitarną w stropie pośrednim stacji w osiach 1-28.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu płyty dennej (zaawansowanie 60%).
 • Zakończono wykop do poziomu stropu górnego na torach odstawczych w osiach 30-37.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 10%).
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 50%).

STYCZEŃ 2017

Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych - 90% i baret - 55%. Kontynuowane jest wykonywanie ścian szczelinowych w osiach 1-7. Rozpoczęto wykonywanie baret w osiach 1-7.
 • Kontynuowane są prace polegające na wzmocnienia budynku przy ul. Strzeleckiej 46 - montaż konstrukcji stalowej, wzmacnianie nadproży okiennych, zszycia pęknięć budynku, wzmocnienie ław fundamentowych.
 • Zakończono iniekcję niskociśnieniową w obrębie budynku Strzelecka 46.
 • Rozpoczęto mobilizację do wykonania jet groutingu – plug out.
 • Trwają prace polegające na skuwaniu korony ścian szczelinowych.
 • Zakończono wykop wstępny.
 • Wykonano strop górny w osiach 10-11, 14-21.
 • Rozpoczęto zbrojenie stropu w osiach 11-14.

Wentylatornia V16

 • Wykonano wykop do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wykonano ruszt na poziomie -4,925m.
 • Wykonano płytę górną części płytkiej wentylatorni. Zamknięcie tymczasowego otworu w części płytkiej.
 • Wykonane są elementy pionowe i schody - szalowanie schodów w osi A-C.
 • Prowadzone są roboty ziemne.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonana 100% stropu górnego na komorze rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn ,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Wykonano 100% sekcji ścian szczelinowych, czyli 64 sekcje, na części stacyjnej.
 • Wykonano 80% (16 baret z 20) na części stacyjnej.
 • Wykonano 12% stropu górnego (1 z 8 części) na części stacyjnej.
 • Wykonano wykop podstropowy na komorze rozjazdów.
 • Układany jest chudy beton na komorze rozjazdów na poziomie -1.
 • Ułożono chudy beton na części stacyjnej w osiach 5 -12 na poziomie 0.
 • Wyjście W1 Wykonano 65% sekcji ścian szczelinowych (7 sekcji z 11).
 • Wyjście W2 Wykonano 33% sekcji ścian szczelinowych (3 sekcji z 9).
 • Wyjście W3 Wykonano 15% sekcji ścian szczelinowych (1 sekcję z 7).
 • Bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia i zasilanie placu budowy oraz kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji.
 • Zakończono przełączenie kabla światłowodowego ZOSM w kanalizacji spławnej MPWiK.
 • Zakończono budowę kolektora ''jajowego'' 2400*1600 kanalizacji sanitarnej na ostatnim odcinku pomiędzy komorami K2-K3 nad stropem stacji w obniżeniu w osiach 23-25.
 • Dokonano odbioru całego przebudowanego kolektora pomiędzy komorami K1-K4 przez gestora sieci MPWiK. Przełączono przepływ ścieków na w/w nową trasę.
 • Trwa rozbiórka (likwidacja) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonywane są roboty ziemne i towarzyszący im montaż rozpór.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykop podstropowy stacji do poziomu -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego stacji (zaawansowanie 20%).
 • Zakończono wykop wstępny i platformę roboczą pod ściany szczelinowe na torach odstawczych.
 • Rozpoczęto wykop do poziomu stropu górnego na torach odstawczych w osiach 30-37.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 30%).

Wentylatornia V18

 • Wykonano ściany i słupy w części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu rusztu rozpierającego w części głębokiej (poziom -4,12), wylano chudy beton, rozpoczęto zbrojenie belek.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych. Wykonano kanalizację sanitarną w stropie na poziomie -1.

GRUDZIEŃ 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • trwają prace przy ścianach szczelinowych i baretach
 • trwają prace przy wzmacnianie budynku przy Strzeleckiej 46 - montaż ściągów i wzmacnianie fundamentów w piwnicy (belki i płyty fundamentowe)
 • wykonano część oczepu na ścianach szczelinowych, wykonywany jest wykop
 • ułożono chudy beton pod płytę górną stropu na stacji (od strony MZA)
 • wykonano pierwszy fragment stropu górnego stacji

Wentylatornia V16

 • wykonywane są elementy betonowe pionowe (ściany, słupy) w części płytkiej wentylatorni
 • wykonywany jest wykop podstropowy do poziomu -2 w części głębokiej wentylatorni, zamontowano kolejne rozpory
 • wykonano instalację kanalizacyjną w płycie dennej części płytkiej

Stacja C17 Targówek

 • wykonano 40 % wykopu podstropowego do poziomu -1 na komorze rozjazdów
 • wykonano 65% sekcji ścian szczelinowych (39 szt. z 64 szt.) na części stacji
 • wykonano 35% (7 baret z 20) na części stacyjnej
 • zakończono przełączania kabli miedzianych i światłowodowych na trasy tymczasowe /I etap/ i docelowe .
 • zakończono prace przygotowawcze /uzgodnienia , dokumentacja /dla potrzeb przełączenia kabla światłowodowego ZOSM /kabel w kanalizacji ściekowej /
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami – odcinek K3-K4 kolektora ''jajowego''
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci sanitarnych nad stropem stacji w obniżeniu w osiach 23-25
 • rozpoczęto budowę kolektora ''jajowego'' 2400*1600 kanalizacji sanitarnej na ostatnim odcinku pomiędzy komorami K2-K3
 • rozpoczęto montaż rury wodociągu Dn150 w rurze osłonowej Dn300
 • zakończono całkowitą przebudowę sieci ciepłowniczych wraz z przełączeniami

Wentylatornia V17

 • trwają roboty ziemne

Stacja C18 Trocka

 • kontynuowano prace związane z uziemieniem konstrukcji stacji
 • zakończono wykop wstępny stacji.
 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret części stacyjnej
 • trwa wykonywanie stropu zewnętrznego stacji (zaawansowanie 70%)
 • wykonano 60% wykopu podstropowego do poziomu -1 na części stacyjnej
 • trwa wykonywanie wykopu wstępnego i platformy roboczej pod ściany szczelinowe na torach odstawczych.
 • trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting) przy osi 1 na potrzeby TBM
 • wykonano murki prowadzące pod ściany szczelinowe wyjścia W1

Wentylatornia V18

 • wykonano wykop podstropowy do poziomu -1
 • wykonano płytę denną części płytkiej

LISTOPAD 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano prace przy ścianach szczelinowych i baretach
 • rozpoczęto prace polegające na wzmocnieniu budynku przy ul. Strzeleckiej 46 oraz wykonaniu iniekcji niskociśnieniowych
 • Wykonano iniekcje wzmacniające grunt (od strony MZA) dla wejścia tarczy drążącej

Wentylatornia V16

 • wykonano ściany szczelinowe i strop górny
 • wykonano płytę denną w części płytkiej
 • ukończono roboty polegające na wzmocnieniu gruntu (iniekcje) na potrzeby wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią
 • w trakcie wykonywania jest oczep stalowy (konstrukcja rozparcia ścian wentylatorni) w celu rozpoczęcia wykopu części głębokiej

Stacja C17 Targówek

 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43
 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42
 • zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2
 • wykonano 20 % konstrukcji na komorze K3
 • wykonano 80 % konstrukcji na komorze K4
 • wykonano 18 % konstrukcji na komorze K1
 • wykonano 100 % wykopu wstępnego na stacji
 • wykonano 100% sekcji ścian szczelinowych na komorze rozjazdów
 • wykonano 100% baret na komorze rozjazdów
 • wykonano 20% sekcji ścian szczelinowych (13 szt. z 64 szt.) w części stacyjnej
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami –odcinek K3-K4
 • trwają prace przy przełączeniu wcześniej niezinwentaryzowanego kabla światłowodowego ZOSM zamontowanego w kanalizacji ściekowej

Wentylatornia V17

 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych

Stacja C18 Trocka

 • zakończono przełączania kabli miedzianych i światłowodowych na trasy tymczasowe i docelowe
 • rozpoczęto prace związane z uziemieniem konstrukcji stacji
 • zakończono przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nad stropem stacji w osiach 18-21
 • zakończono demontaż sieci cieplnej na estakadzie na końcu torów odstawczych
 • trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret części stacyjnej (zaawansowanie 95%)
 • trwa wykonywanie stropu zewnętrznego (zaawansowanie 30%)
 • wykonano izolację przegłębienia stropu zewnętrznego stacji w osich 18-20
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych
 • rozpoczęto wykop wstępny na torach odstawczych
 • trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting) przy osi 1 na potrzeby TBM

Wentylatornia V18

 • wykonano strop zewnętrzny
 • rozpoczęto wykop podstropowy

Podpisanie Aktu Erekcyjnego

W dniu 15 listopada 2016r. na Targówku odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego w strop budowanej stacji C18 Trocka. Podpisanie Aktu Erekcyjnego miało miejsce w Punkcie Informacyjnym budowy II linii metra na odcinku wschodnim - północnym, zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Pratulińskiej i Handlowej. W uroczystości udział wzięli min. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciele Metra Warszawskiego, Wykonawcy oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji.

Po podpisaniu Aktu Erekcyjnego przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, dokument schowany został do specjalnej metalowej tuby, a następnie wmurowany w strop stacji C18 Trocka. W tubie, oprócz Aktu znalazły się również zgrane na pendrive życzenia dla przyszłych mieszkańców Warszawy zebrane od współczesnych mieszkańców całego kraju oraz aktualne gazety.

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego była jednocześnie inauguracją działalności Punktu informacyjnego budowy II linii metra na odcinku wschodnim - północnym, który będzie dostępny dla mieszkańców Warszawy przez cały okres budowy.

PAŹDZIERNIK 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych
 • zakończono roboty porządkowe na obiekcie Strzelecka 46
 • rozpoczęto iniekcję przy budynku Strzelecka 46
 • wykonano ,,bypass’’ z płyt betonowych dla autobusów z zajezdni MZA w celu wykonania wzmocnienia gruntu dla przejścia TBM
 • zakończono demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową korpusu stacji
 • dokonano pomiarów instalacji elektrycznej dla budowy stacji
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych ( wodociągowej i kanalizacji) w możliwym na dzień dzisiejszym zakresie

 

Wentylatornia V16

 • trwają prace przy montażu konstrukcji rozparcia ścian wentylatorni
 • trwają prace przy wykonywaniu wykopu podstropowego i czyszczeniu ścian szczelinowych
 • dokonano pomiarów instalacji elektrycznej dla budowy wentylatorni

Stacja C17 Targówek

 • kontynuowano wykonywanie ścian szczelinowych na komorze rozjazdów
 • kontynuowano wykonywanie baret w komorze rozjazdów
 • wykonano ściankę szczelną z grodzic stalowych typu Larssen
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny w komorze rozjazdów
 • rozpoczęto układanie warstwy chudego betonu pod strop górny w komorze rozjazdów
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego w części stacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących pod ściany szczelinowe
   w części stacyjnej. Wykonano wzmocnienie gruntu dla łącznika C17.1
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej: trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami – odcinek K3 -K4 kolektora ''jajowego''
 • trwają prace przy przełączeniu wcześniej niezinwentaryzowanego kabla światłowodowego ZOSM zamontowanego w kanalizacji ściekowej
 • zakończono przebudowę kanalizacji teletechnicznej, następny etap po wykonaniu stropu
 • zakończono prace doświetlenia placu budowy i doświetlenia terenu wokół budowy, szczególnie chodników i ciągów pieszych
 • zakończono I etap przebudowy kolizji energetycznych
 • dokonano pomiarów urządzeń i sieci elektrycznej dla potrzeb budowy na stacji

Wentylatornia V17

 • zakończono prace przy budowie kolumn ,,jet-grouting’’
 • rozpoczęto skuwanie góry ścian szczelinowych
 • zakończono prace przy budowie kolumn ,,jet-grouting’’ D17.1
 • dokonano pomiarów elektrycznych dla urządzeń sieci
 • dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Stacja C18 Trocka

 • kontynuowano prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych dla części stacyjnej
 • kontynuowano prace przy baretach w części stacyjnej
 • wykonano ściankę szczelną z grodzic stalowych
 • zakończono prace przy wykonywaniu murków prowadzących części stacyjnej
 • trwają prace przy wykonywaniu wykopu wstępnego pod strop górny
 • trwają prace przy wykonywaniu warstwy chudego betonu pod strop górny
 • trwają prace przy wykonywaniu stropu zewnętrznego
 • wykonano I etap stropu zewnętrznego
 • kontynuowano prace nad komorami ciepłowniczymi i przy usuwaniu starej sieci ciepłowniczej. Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci gazu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
 • trwają przełączania kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • zakończono naprawę niedrożnej kanalizacji teletechnicznej
 • zakończono prace doświetlenia terenu wokół budowy, wykonano niezbędne pomiary elektryczne
 • zakończono budowę pawilonu informacyjnego

Wentylatornia V18

 • wykonano platformę roboczą
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • zakończono kucie ścian szczelinowych do poziomu stropu zewnętrznego
 • wykonano niezbędne pomiary elektryczne dla potrzeb budowy

Monitoring budowy

Na przełomie 2012/2013 roku, jeszcze na etapie planowania inwestycji, wszystkim budynkom położonym wzdłuż terenu budowy założone zostały tzw. Karty Katalogowe budynku, czyli dokumentacja opisująca stan budynku sprzed rozpoczęcia robót.

Generalny Wykonawca przed przystąpieniem do prac wykonał powtórną ocenę stanu technicznego budynków/budowli oraz zweryfikował założenia projektowe celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przebywających w budynkach ludzi.

Na tej podstawie, budowa odcinka wschodniego-północnego od stacji Szwedzka do stacji Trocka II linii metra objęta została stałym monitoringiem budynków i budowli znajdujących się w strefie wpływu obiektów II linii metra (strefa ta została określona i wyznaczona na etapie planowania inwestycji).

W strefie wpływu, wzdłuż budowy, uwzględnionych zostało 111 budynków. Oprócz tych budynków, monitoring obejmie również chodniki i ulice, wzdłuż których poprowadzone będą tunele II linii metra oraz inne obiekty znajdujące się na trasie budowy.

Odczyty z poszczególnych urządzeń są na bieżąco przesyłane do centrum monitorowania i w przypadku wystąpienia zagrożeń istnieje możliwość natychmiastowej reakcji ze strony Generalnego Wykonawcy lub nadzorujących służb miejskich (np. wstrzymania prac).

Dla każdego z punktów pomiarowych prowadzona jest bieżąca automatyczna obserwacja, wyznaczony jest także indywidualny poziom alertu. Jego przekroczenie powoduje natychmiastowe wygenerowanie komunikatu oraz jego przesłanie drogą mailową i poprzez sms-y do osób będących użytkownikami systemu.

System monitoringu tworzą: 

 • 5 szt. czynnych stacji bazowych (zautomatyzowanych total station, po dwie na budowach stacji C16 i C18, po jednej na C17 i V17), które wielokrotnie w ciągu doby sprawdzają lokalizację 231 szt. pryzmatów badawczych; w tym 195 pryzmatów osadzonych na 19 budynkach wokół budowy, a także 36 pryzmatów osadzonych na nasypie kolejowym linii PKP biegnącej wzdłuż ul. Plantowej, tj. obok wentylatorni V17.Pierwszą spośród stacji bazowych uruchomiono 28 czerwca 2016r.
 • 9 szt. czynnych inklinometrów, mierzących przemieszczenia gruntu lub konstrukcji, pierwszy z nich uruchomiono 18 sierpnia 2016r.
 • 124 szt. klinometry ścienne mierzące przemieszczenia, osadzone na 26 budynkach wokół placów budów.
 • 33 szt. klinometry automatyczne, osadzone na 13 newralgicznych budynkach.
 • 34 szt. piezometrów, badających poziom wód gruntowych.
 • 186 szt. reperów powierzchniowych, obrazujących przemieszczenia wysokościowe powierzchni terenu (wokół przebudowywanych urządzeń infrastruktury podziemnej, wokół fundamentów budynków, w przekrojach badawczych nad tunelami tarczowymi itd.).
 • 570 szt. reperów budynkowych, osadzonych w ścianach konstrukcyjnych.
 • 18 szt. rysomierzy automatycznych, osadzonych w dwóch budynkach przy Strzeleckiej 46 i przy Stalowej 20, mierzą kilka razy na dobę rozwartość rys.
 • 38 szt. rysomierzy mechanicznych,osadzone w 15 budynkach.
 • 1 szt. stacja meteorologiczno-pogodowa, aktywna od 09.09.2016r. na C18 „Trocka”.

Poniżej przedstawiamy kwestie dotyczące budynku przy ul. Stalowej 73.

Budynek ten znajduje się poza strefą potencjalnego wpływu budowy (na granicy strefy jest jedynie jego północna ściana) . Ze względu jednak na zły stan budynku (kat. 5 wg. skali ITB, przed rozpoczęciem prac) cały budynek objęty jest monitoringiem. Na istniejących pęknięciach zainstalowane zostały szczelinomierze rejestrujące jakiekolwiek zmiany szerokości szczeliny, oraz kontrolowane jest położenie budynku za pomocą zainstalowanych reperów geodezyjnych, których odczyty dokonywane są przez geodetów.

Punkty pomiarowe zostały zamontowane 18 kwietnia 2016r., czyli pięć miesięcy przed rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych w rejonie budynku przy ul. Stalowej 73. Prace rozpoczęły się 13 września (budowa ścian szczelinowych). Wartość przemieszczeń (patrz tabela) wyniosła wówczas - 0,16 milimetra.

Od momentu rozpoczęcia budowy do dnia wysiedlenia mieszkańców z budynku urządzenia pomiarowe wskazywały wartości od 0 – 0,3 milimetra, tj. wartości równe bądź mniejsze niż przed rozpoczęciem prac budowlanych (maksymalna wartość parametru na dzień 3 czerwca wynosiła 0,57mm).

Wartość w dniu ewakuacji wynosiła - 0,3 mm.

Dla budynku Stalowa 73 system uruchomi automatyczne ostrzeżenia dla wskazań wynoszących - 4 mm, zaś alarm przy przekroczeniu wartości - 5mm.

WRZESIEŃ 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych od strony budynku „Polleny”
 • rozpoczęto wykonywanie prac porządkowych w obiekcie Strzelecka 46
 • zakończono przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji) w możliwym zakresie
 • zakończono przebudowę sieci energetycznej dla wdrożenia docelowej organizacji ruchu, otrzymano niezbędne dokumenty z RWE-INNOGY w celu przełączenia sieci elektrycznych dla stacji  
 • Rozpoczęto demontaż infrastruktury teletechnicznej kolidującej z budową korpusu stacji

Wentylatornia V16

 • wykonano strop górny
 • ukończono przekładki kabli SN dla obecnego etapu. Zabezpieczono sieci energetyczne przed uszkodzeniem
 • zakończono jet grouting - wykonano kolumny wzmacniające grunt w celu wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią

Stacja C17 Targówek

 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43
 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42
 • zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2
 • wykonano wykop wstępny wraz z murkami prowadzącymi na komorze rozjazdów
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego na stacji
 • trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych oraz baret na komorze rozjazdów
 • kontynuowane są prace związane z realizacją doświetlenia placu budowy i doświetlenia terenu wokół budowy, w szczególności chodników i ciągów pieszych
 • trwają prace przy wciąganiu oraz przełączaniu kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych) w możliwym zakresie wraz z docelowymi przełączeniami
 • kontynuowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnych wraz z komorami –odcinek K3-K4 kolektora

Wentylatornia V17

 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykonywanie kolumn jet grouting

Stacja C18 Trocka

 • trwa wykonywanie ścian szczelinowych
 • rozpoczęto przygotowania do wykonania stropu zewnętrznego w osich 18-20 (odwodnienie, wykop)
 • trwa przełączanie kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • wykonywana jest naprawa niedrożnej kanalizacji teletechnicznej
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy.
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych z przełączeniem sieci w związku z zawarciem niezbędnych umów pomiędzy Wykonawcą a RWE
 • zakończono prace związane z realizacją oświetlenia placu budowy i terenu wokół budowy, oraz rozprowadzeniem energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zasilania przystanku autobusowego „PRATULIŃSKA”
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych) w możliwym w zakresie wraz z docelowymi przełączeniami
 • kontynuowane są roboty demontażowe sieci cieplnych wraz z komorami
 • trwa budowa pawilonu informacyjnego

Wentylatornia V18

 • zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting)
 • rozpoczęto wykop pod strop zewnętrzny wentylatorni

SIERPIEŃ 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji sanitarnej)
 • przeprowadzono odbiory z udziałem gestora MPWiK: odbiór końcowy przewodu wodociągowego w osi ul. Szwedzkiej, odbiory techniczne sieci wod-kan wybudowanych na zapleczu stacji C16 oraz odbiory techniczne przyłączy wod-kan do zajezdni autobusów MZA
 • wykonano przyłącza wod-kan do zajezdni autobusów MZA
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego i murków prowadzących dla stacji C16
 • dokonano rozbiórki garaży objętych dodatkowym pozwoleniem na budowę
 • dokonano przeniesienia mieszkańców z posesji przy Strzeleckiej 46 (budynek jest przygotowywany do prowadzenia prac wzmacniających)
 • wykonano wewnętrzne drogi, uruchomiono myjki
 • odtworzono fragment ulicy Szwedzkiej nad komorą K2
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci elektrycznych
 • przebudowano odcinek kabli energetycznych na ul. Szwedzkiej w celu wdrożenia docelowej organizacji ruchu

Wentylatornia V16

 • zakończono I etap przebudowy linii elektroenergetycznej kolidującej z wykopem
 • rozpoczęto jet grouting - wykonywane są kolumny wzmacniające grunt w celu wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią.
 • zakończono prace przy budowie platformy roboczej
 • usunięto murki prowadzące wykonanych ścian szczelinowych

Stacja C17 Targówek

 • wykonano ściany komory ciepłowniczej A43
 • wykonano strop oraz izolacje na komorze ciepłowniczej A42
 • wykonano płytę fundamentową oraz izolacje na komorze kanalizacyjnej K2
 • wykonano 60 % wykopu wstępnego wraz z murkami prowadzącymi komory rozjazdów
 • rozpoczęto budowę pierwszej sekcji ściany szczelinowej
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych. Zakończono demontaż oświetlenia zewnętrznego
 • kontynuowano prace związane z oświetleniem placu budowy i terenu wokół budowy wraz z monitorowaniem stanu oświetlenia
 • wykonano docelowe przełączenia sieci cieplnych umożliwiające budowę ścian szczelinowych
 • trwają prace przy przebudowie sieci cieplnej w rejonie komory A43
 • wybudowano kolektor ''jajowy'' kanalizacji sanitarnej na odcinku K1-K2
 • zakończono wykonywanie wszystkich docelowych przełączy sieci wodociągowej

Wentylatornia V17

 • zakończono przebudowę wszystkich docelowych sieci sanitarnych
 • dokonano protokolarnego odbioru technicznego sieci ciepłowniczej z gestorem
 • wykonano 23 sekcje ścian szczelinowych
 • wykonawca realizuje prace związane z uzyskaniem docelowego zasilania placu budowy – obecnie zasilanie realizowane jest z agregatu

Stacja C18 Trocka

 • zakończono wykonywanie murków prowadzących w części stacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych
 • kontynuowany są prace przy wykopie wstępnym pod tory odstawcze
 • wykonano fundamenty pawilonu informacyjnego
 • zakończono przebudowę szafy kablowej operatora upc
 • kontynuowano budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z  wciąganiem oraz  przełączaniem kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych
 • wykonywane jest oświetlenie placu budowy i terenu wokół budowy, oraz rozprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb budowy
 • wykonywana jest przebudowa wszystkich docelowych sieci sanitarnych
 • wykonywane są prace przy przebudowie sieci cieplnej w rejonie komory A35 i A36 oraz komór ciepłowniczych

Wentylatornia V18

 • zakończono budowę ścian szczelinowych
 • usunięto murki prowadzące wykonanych już ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykop wstępny pod strop wentylatorni

LIPIEC 2016

Stacja C16 Szwedzka

 • wykonano tymczasowy pas ruchu dla autobusów MZA
 • kontynuowano przebudowę sieci kanalizacyjnej, prace zakończono na odcinku od komory K2 do istniejącej studni S19
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych
 • wykonano instalację zaplecza budowy oraz uzyskano zasilanie docelowe
 • zakończono demontaż oświetlenia zewnętrznego
 • rozpoczęto usuwanie kolizji elektroenergetycznych
 • wykonano przebudowę wodociągu od ulicy Szwedzkiej do przyłącza na terenie MZA

Wentylatornia V16

 • wykonano zabezpieczenia wykopu - pogrążenie grodzic stalowych
 • wykonano wykop wstępny pod wentylatornię
 • wykonano murki prowadzące pod ściany szczelinowe
 • wykonano ściany szczelinowe
 • wykonano przyłącze elektryczne do placu budowy
 • zakończono demontaż oświetlenia ulicznego
 • zakończono I etap przebudowy sieci elektrycznej

 

Stacja C17 Targówek

 • wykonano przyłącza do biura budowy
 • zakończono montaż gazociągu średniego i niskiego ciśnienia, podłączono nowo wybudowaną sieć do istniejącego gazociągu. Kolejny etap po wykonaniu stropu stacji.
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej DN 80, 100, 150, 200
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej J-1600x2400, DN 160, 200, 315, 500, 1000, wykonano komorę K2.7
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej na całym odcinku, podłączono nowo wybudowaną sieć do istniejącego ciepłociągu
 • kontynuowano przebudowę kolizji energetycznych
 • wykonano zabezpieczenia drzew przeznaczonych do adaptacji
 • wykonano budowę kanalizacji teletechnicznej oraz rozpoczęto wciąganie kanalizacji wtórnej, kabli miedzianych i światłowodowych
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy

Wentylatornia V17

 • wykonano drogę dojazdową do placu budowy
 • usunięto istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych i kostki betonowej
 • zakończono realizację wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych
 • zakończono przebudowę kolizji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych
 • zdemontowano istniejące oświetlenie
 • wykonano tymczasowy parking dla MZA
 • wykonano wycinkę drzew na terenie MZA

Stacja C18 Trocka

 • zakończono prace związane z montażem gazociągu, podłączono nowo wybudowaną sieć gazociągową do istniejącego gazociągu
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji ciepłowniczych. W osiach 1-30 nowo wybudowana sieć ciepłownicza została podłączona do istniejącego ciepłociągu
 • kontynuowano pracę związane z przebudową kolizji wodociągowych. Podłączono nowo wybudowaną sieć wodociągową DN 150, 250 do istniejącego wodociągu
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji kanalizacyjnych. Podłączono nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną do istniejącej. Wybudowano komory K1, K2, K2, K3, K4, K6
 • kontynuowano budowę kanalizacji teletechnicznej oraz rozpoczęto wciąganie kanalizacji wtórnej, kabli miedzianych i światłowodowych
 • kontynuowano przebudowę kolizji energetycznych
 • wykonano wykop wstępny w osiach 1-30
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych w osiach 1-30
 • rozpoczęto wykop wstępny w osiach 30-64
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy

Wentylatornia V18

 • zakończono przebudowę kolizji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji ciepłowniczych
 • zakończono przebudowę kolizji energetycznych
 • zdemontowano oświetlenie uliczne
 • wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych

CZERWIEC 2016

Stacja C16 Szwedzka 

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • zakończeno montaż zaplecza budowy wraz z jego przyłączami wodno-kanalizacyjnymi
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji kanalizacyjnych na odcinkach : K2, S10-S11, S12-S13
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych. Prace zakończone na odcinkach: W1-W4, W2-W2.1, W3-W3.1, L3-L3”, W3.1-L3.

Wentylatornia V16

 • zakończono prace związane z wycinką drzew
 • rozpoczęto prace związane z wykonywaniem ścian szczelinowych
 • zakończono montaż zaplecza budowy wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnymi
 • zakończono demontaż istniejącego oświetlenina ulicznego
 • wykonano bypass niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych

Stacja C17 Targówek

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace elektryczne związanych z przebudową sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji telekomunikacyjnych
 • rozpoczęto prace elektryczne polegające na montażu instalacji zasilania placu budowy wraz z oświetleniem.
 • zakończono rozbiórkę nawierzchni istniejącego placu zabaw
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sanitarnych na odcinkach : K2.7, K2.6-K2.7, K3-K3.3-K3.1.2, K4.8-wp4.12
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej na odcinkach: W1-W1.2, W1-W2.1, W8-W8.1, W8-W9, W8-W7, DN 80
 • kontynuowano prace związane z montażem gazociągu na odcinkach: S1-S4, S5-S10, G8-G25, G3-G7, G12.1-G12.3
 • kontynuowano prace związane z montażem ciepłociągu.

Wentylatornia V17

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • zakończono montaż przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zaplecza budowy
 • rozpoczęto montaż przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji gazowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sieci ciepłowniczej
 • rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji telekomunikacyjnych.

Stacja C18 Trocka

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace związane z budową przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych na odcinkach : W1-W6.1, W7-W6, W9-Ł16
 • kontynuowano prace związanych z przebudową kolizji kanalizacyjnych na odcinkach: K2-A37, K2-K3, K3.1-K3.2, K3.2-K3.3, K3.3-K3.4, K3.4-K3.5, K5-K6, K6-K7, K7.2-K7.2.6, K7.2-K7.3, K7.3-K7.4, S1-S12, S2-S7
 • kontynuowano prace elektryczne związane z przebudową sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • kontynuowano prac związanych z przebudową kolizji telekomunikacyjnych
 • kontynuacja prac związanych z budową tymczasowej sieci cieplnej
 • rozpoczęto prace związne z budową sieci cieplnej na odcinku : A37-A38
 • kontynuowano prace związane z montażem gazociągu
 • zakończono demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wentylatornia V18

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej
 • zakończono demontaż oświetlenia ulicznego
 • zakończono przebudowę sieci elektrycznej niskiego i średniego ciśnienia
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sieci ciepłowniczej.

MAJ 2016

Stacja C16 - Szwedzka

 • kontynuowano grodzenie terenu budowy
 • zlikwidowano niektóre przyłącza wodno-kanalizacyjne i rozpoczęto przebudowę pozostałych
 • zlikwidowano przyłącza elektryczne
 • rozpoczęto instalowanie zaplecza budowy

Wentylatornia V16

 • rozpoczęto grodzenie terenu
 • rozpoczęto demontaż oświetlenia ulicznego
 • rozpoczęto budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla zaplecza budowy

Stacja C17 - Targówek

 • kontynuowano montaż zaplecza budowy
 • wykonano przyłącza do biura budowy
 • rozpoczęto montaż gazociągu średniego i niskiego ciśnienia
 • rozpoczęto wykonywania instalacji wodociągowej w rejonie zaplecza budowy
 • rozpoczęcie wykonywanie instalacji kanalizacyjnej oraz budowę komory K27
 • rozpoczęto montaż ciepłociągu w rejonie biura budowy
 • rozpoczęto demontaż kabli SN i NN
 • wykonano zabezpieczenia drzew przeznaczonych do adaptacji

Wentylatornia V17

 • wykonano pierwszy etap parkingu na terenie zajezdni MZA
 • kontynuowano przebudowę instalacji cieplnej w rejonie zajezdni MZA

Stacja C18 – Trocka

 • rozpoczęto prace elektryczne polegające na przebudowie sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia pomiędzy osiami 1-12 korpusu stacji
 • rozpoczęto prace związane z budową wodociągu dn 250
 • rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji na odcinkach S3 do S7, S2 do S3, K5 do K7 oraz komory K2 i K6
 • rozpoczęto prace związane z budową gazociągu dn 355 nr odcinka S62-S69 i S22-S23 oraz dn 180 na odcinku S10-S16 i S22-S23
 • rozpoczęto prace związane z budową tymczasowej sieci cieplnej na odcinku Tym 5.2 -Tym 5.9.

Wentylatornia V18

 • rozpoczęto wykonywanie instalacji wodociągowych
 • rozpoczęto montaż gazociągu
 • rozpoczęto przebudowę oświetlenia

KWIECIEŃ 2016

Stacja C16 - Szwedzka

 • teren budowy został częściowo ogrodzony;
 • wyburzono obiekty przeznaczone do rozbiórki a materiał porozbiórkowy zgromadzono na placu w celu użycia pod platformy dla maszyn głębiących;
 • rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu placu budowy, m.in. ustawiono kontenery i doprowadzono media;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto prace związane z usuwaniem kolizji instalacyjnych.

Wentylatornia V16

 • po przekazaniu terenu pod budowę rozpoczęto prace ziemne (wykopy) pod instalacje przyłączeniowe na cele budowy.

Stacja C17 - Targówek

 • teren budowy został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto montaż zaplecza i wszystkich przyłączy z nim związanych, w tym wodno - kanalizacyjnych, prądu, telefonu, Internet;
 • Wykonawca przygotowuje się realizacji prac związanych z wykonaniem kolizji instalacyjnych
 • na potrzeby monitoringu placu budowy rozpoczęto montaż urządzeń potrzebnych do pomiaru emisji hałasu i drgań

Wentylatornia V17

 • trwają prace związane z grodzeniem placu budowy na terenie zajezdni MZA.

Stacja C18 – Trocka

 • teren budowy i zaplecza został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto przekopy pod przebudowę sieci cieplnej, kanalizacji, wody i gazu;
 • trwają prace związane z rozbiórką bazaru

Wentylatornia V18

 • teren budowy został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizacja ruchu. 

MARZEC 2016

W dniu 11 marca br., w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy podpisana została umowa na budowę trzech stacji i tuneli II linii metra w kierunku wschodnim-północnym. Jest to pierwszy etap rozbudowy oddanego do użytku pasażerów 8 marca 2015 roku centralnego odcinka II linii metra. Kolejnym krokiem w realizacji tzw. projektu 3+3 będzie podpisanie umowy na budowę trzech stacji i tuneli II linii metra w kierunku zachodnim.

Pierwszy etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie zlokalizowany jest na terenie dwóch dzielnic miasta - Pragi Północ i Targówka.  W kierunku wschodnim-północnym (z Dworca Wileńskiego) powstanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: Szwedzka (C16) pod ulicą Strzelecką opodal skrzyżowania z ulicą Szwedzką; Targówek (C17) w okolicy skrzyżowania ulic Pratulińskiej i Ossowskiego oraz Trocka (C18) w rejonie skrzyżowania ulicy Pratulińskiej z Trocką. Wykonawcą odcinka wschodniego-północnego będzie wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch, która w konsorcjum z dwoma innymi firmami wybudowała centralny odcinek II linii metra. Projektantem natomiast jest ILF Consulting Engineers Polska. Kwota kontraktu wynosi 1.066.741.483,79 zł brutto.

W ramach pierwszego etapu realizacji odcinka zachodniego, od stacji Rondo Daszyńskiego wybudowane zostanie ok. 3,4 km podziemnej kolei. Planowane stacje to: Księcia Janusza (C6) pod ulicą Górczewską, w rejonie skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza; Młynów (C7) pod ul. Górczewską  zlokalizowana pomiędzy wiaduktem linii kolejowej PKP a ulicą Syreny oraz Płocka (C8) pod ulicą Płocką w rejonie skrzyżowania z ulicą Wolską. Wykonawcą będzie wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., kwota kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł brutto.

Więcej informacji o inwestycji 3+3 w zakładce II linia metra.