"Mazowiecki Miesiąc Integracji" - wspólny projekt galerii "pociąg do sztuki" i Metra Warszawskiego Sp. z.o.o.

Siódma edycja konkursu „Mazowiecki Miesiąc Integracji” (2016)

Galeria „pociąg do sztuki” i Metro Warszawskie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji  konkursu.

Mazowiecki Miesiąc Integracji to konkurs plastyczny skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Tematykę prac nadsyłanych na konkurs, techniki i sposób przygotowania prac określa regulamin.

Nagrody w konkursie:

nagroda główna dla organizacji zgłaszającej prace na konkurs, I miejsce – 4000 zł nagroda dla najlepszych artystów – dyplom, nagrody rzeczowe oraz wystawa w galerii „pociąg do sztuki” (wartość jednej nagrody rzeczowej to 200 zł – przewidziana pula nagród rzeczowych  -  4 nagrody o łącznej wartości 800 zł)  wyróżnienia – wystawa w galeriach „pociąg do sztuki” (wartość jednego wyróżnienia rzeczowego to 100zł – przewidziana pula wyróżnień rzeczowych to 4 wyróżnienia o łącznej wartości 400 zł )

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych do 30 września 2016 roku

Plakat Mazowiecki Miesiąc Integracji (288,KB PDF)

Adres korespondencyjny: „Organizator Konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji” Jowita Kieras 05-410 Józefów ul. Spacerowa 45a/8

Szczegółowych informacji o konkursie udziela organizator konkursu Jowita Kiepas – 0 660 999 028 (jowita_kiepas@poczta.onet.pljowita.kiepas@gmail.com jowita@planetakreatywna.pl)

 

Logo programu Mazowiecki Miesiąc IntegracjiMazowiecki Miesiąc Integracji to konkurs plastyczny skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Prace w tegorocznej edycji konkursu należy wykonać w jednym z 4 tematów – rodzina, miłość, inspiracje naturą, inspiracje Turcją. Techniki i sposób przygotowania prac określa regulamin. 

 

Adres korespondencyjny:

„Organizator Konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji” Jowita Kiepas

05-410 Józefów ul. Spacerowa 45a/8

Prace też będzie można dostarczyć osobiście do galerii „ pociąg do sztuki” na stacji Metra Świętokrzyska w dniu 29 września b.r. między godziną 10,30 a 18:30

Szczegółowych informacji o konkursie udziela organizator konkursu

Jowita Kiepas – 0605 648 148  jowita_kiepas@poczta.onet.pl, jowita.kiepas@gmail.com

Regulamin konkursu

 

Fundatorem nagród w konkursie jest Metro Warszawskie Sp. z o. o. Patronat medialny objął portal www.niepelnosprawni.pl