"Mazowiecki Miesiąc Integracji" - wspólny projekt galerii "pociąg do sztuki" i Metra Warszawskiego Sp. z.o.o.

Mazowiecki Miesiąc IntegracjiMazowiecki Miesiąc Integracji to konkurs plastyczny skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Prace w tegorocznej edycji konkursu należy wykonać w jednym z 4 tematów – rodzina, miłość, inspiracje naturą, inspiracje Turcją. Techniki i sposób przygotowania prac określa regulamin. 

 

Kolejna edycja konkursu za nami. Dziękujemy za nadesłane prace.

Do konkursu ze względów formalnych zakwalifikowano łącznie 31 prac z 4 organizacji. Komisja po zapoznaniu z pracami nadesłanymi na konkurs, postanowiła skorzystać z  § 6 pkt 4 Regulaminu Konkursu, który daje prawo Komisji do podziału środków finansowych przeznaczonych na nagrody w inny sposób niż wskazano w ogłoszeniu Konkursu.

W ogłoszeniu Konkursu zakładano jedną nagrodę główną dla organizacji, w wysokości 4000 zł; nagrodę główną dla artysty (dla autora najlepszej pracy) – nagroda rzeczowa i dyplom oraz wyróżnienia – wystawa i dyplom.

Artyści podzieleni zostali na następujące grupy wiekowe:

Grupa I – między 23 a 27 rokiem życia, (6 osób)

Grupa II – między 30 a 35 rokiem życia, (11 osób)

Grupa III – między 26  a 43 rokiem życia,  (8 osób)

Grupa IV – między 46 a 59 rokiem życia, (6 osób). 

Jury konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji w składzie:

1.     Pan Andrzej Chołdzyński – Przewodniczący Komisji Konkursowej,

2.     Pani Katarzyna Piotrowska - Przedstawicielka Metra Warszawskiego

3.     Pani Magdalena Krupińska - Przedstawicielka Metra Warszawskiego

4.     Pani Jowita Kiepas  – Organizatorka Konkursu „Mazowiecki Miesiąc Integracji”,

wybrało następujących zwycięzców:

Ze względu na wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac, Komisja konkursowa postanowiła podzielić nagrodę pieniężną między następujące organizacje:

1.     Nagroda Główna, pieniężna w wysokości 2 000 zł dla 1 organizacji – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sadowej,

2.     Nagroda pieniężna, w wysokości 750 zł dla 2 organizacji – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sobieskiego oraz dla Fundacji Wspólna Droga,

3.     Nagroda pieniężna, w wysokości 500 zł dla 1 organizacji dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

4.     Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 4 000 zł.

 

Nagrody rzeczowe dla artystów. Komisja przyznaje 4 nagrody rzeczowe o wartości 200 zł każda, następującym artystom:

  1. Nagroda Głowna w I grupie wiekowej – dla Anny Sosnowskiej za prace „Pies w kosmosie” – WTZ Sadowa,
  2. Nagroda Główna w II grupie wiekowej – praca zbiorowa, za prace „Wakacje nad Morzem Egejskim” – WZT przy ul. Sobieskiego
  3. Nagroda Główna w III grupie wiekowej – praca zbiorowa, za prace „Mój synuś”
  4. Nagroda Główna w IV grupie wiekowej – dla Piotra Wojasa, za prace „Kwiaty” WTZ Sadowa.

Komisja przyznała 4 wyróżnienia rzeczowe, każde o wartości 100zł:

  1. Wyróżnienie w I grupie wiekowej – dla Piotra Stomskiego, za prace „Święta rodzina” WTZ Sobieskiego,
  2. Wyróżnienie w II grupie wiekowej – praca zbiorowa, za prace „Zasypało mrozem” WTZ Sobieskiego,
  3. Wyróżnienie w III grupie wiekowej – dla Mirosława Zdunka za pracę „ Wymarzony Sylwester” WTZ Sadowa
  4. Wyróżnienie w IV grupie wiekowej  - dla Krzysztofa Wrzyszcza za prace „Na pasterkę” Fundacja Wspólna Droga,

Na wystawę w galeriach „pociąg do sztuki” zakwalifikowano łącznie 31 prac.

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w pierwszym kwartale 2015 roku. O miejscu i terminie wystawy uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową. 

 

Adres korespondencyjny:

„Organizator Konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji” Jowita Kiepas

05-410 Józefów ul. Spacerowa 45a/8

Prace też będzie można dostarczyć osobiście do galerii „ pociąg do sztuki” na stacji Metra Świętokrzyska w dniu 29 września b.r. między godziną 10,30 a 18:30

Szczegółowych informacji o konkursie udziela organizator konkursu

Jowita Kiepas – 0605 648 148  jowita_kiepas@poczta.onet.pl, jowita.kiepas@gmail.com

Regulamin konkursu

 

Fundatorem nagród w konkursie jest Metro Warszawskie Sp. z o. o. Patronat medialny objął portal www.niepelnosprawni.pl