DECYZJE ADMINISTRACYJNE
II ETAP ODCINKA ZACHODNIEGO I WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO II LINII METRA (2+3)

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE - II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C6 KSIĘCIA JANUSZA DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C4 REALIZOWANEGO W WARIANCIE PREFEROWANYM PRZEZ INWESTORA
(plik PDF; 1 MB)

DECYZJA WOOŚ-II.4210.49.2015.TR.17 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE - II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C6 KSIĘCIA JANUSZA DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C4 REALIZOWANEGO W WARIANCIE PREFEROWANYM PRZEZ INWESTORA
(plik PDF; 7,3 MB)

DECYZJA NR 1387/OŚ/2016 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W M.ST. WARSZAWIE - II ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 "TROCKA" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21 W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY, W RAMACH KTÓREGO NASTAPI REALIZACJA KOLEI PODZIEMNEJ - METRA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ MU INFRASTRUKTURĄ, KTÓREGO INWESTOREM JEST MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
(plik PDF; 1,4 MB)

DECYZJA NR 1387/OŚ/2016 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W M.ST. WARSZAWIE - II ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 TROCKA DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21 W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY. W RAMACH KTÓREGO NASTAPI REALIZACJA KOLEI PODZIEMNEJ - METRA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ MU INFRASTRUKTURĄ.
(plik PDF; 1,1 MB)

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE
ODCINEK WSCHODNI-PÓŁNOCNY I ZACHODNI II LINII METRA (3+3)

 

DECYZJA NR 73/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ "DWORZEC WILEŃSKI" DO STACJI "BRÓDNO". ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W6 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V18, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 7,4 MB)

DECYZJA NR 50/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ "DWORZEC WILEŃSKI" DO STACJI "BRÓDNO". ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W4 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V17, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 13,2 MB)

DECYZJA NR 75/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ "DWORZEC WILEŃSKI" DO STACJI "BRÓDNO". ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W2 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V16, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 7,9 MB)

DECYZJA NR 53/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ "DWORZEC WILEŃSKI" DO STACJI "BRÓDNO". ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W7 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI METRA C18, BUDOWIE TUNELI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 7,6 MB)

DECYZJA NR 76/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ "DWORZEC WILEŃSKI" DO STACJI "BRÓDNO". ZAMIERZENIE BUDOWLANE W5 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C17, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 8,2 MB)

DECYZJA NR 80/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ "DWORZEC WILEŃSKI" DO STACJI "BRÓDNO". ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W3 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI METRA C16 BUDOWIE TUNELI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 8,2 MB)

DECYZJA NR 74/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ "DWORZEC WILEŃSKI" DO STACJI "BRÓDNO". ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W1, PRZEBUDOWA STACJI C15 "DWORZEC WILEŃSKI" WRAZ Z BUDOWĄ KONSTRUKCJI OPOROWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ FRAGMENTÓW ŚCIANY SZCZELINOWEJ STACJI METRA, UL. TARGOWA
(plik PDF; 7,6 MB)

DECYZJA NR DOOŚ-OAI.4210.36.2014.MKO.46  GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 3.11.2015 R. (plik PDF; 2,8 MB)

DECYZJA NR 6/WOL/C2/15 USTALENIU WARUNKÓW I SZCZEGÓŁACH ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C9 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C6 "KSIĘCIA JANUSZA" (plik PDF; 5,6MB)

DECYZJA NR 10/TAR/PRN/C2/15 O USTALENIU WARUNKÓW I SZCZEGÓŁACH ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 "DWORZEC WILEŃSKI" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18, W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW METRA Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, NA TERENACH NIEOBJĘTYCH MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (plik PDF; 5,7MB)

DECYZJA NR 262/P/2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE ODCINKA LINII METRA W RAMACH ZADANIA "BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO - PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 DWORZEC WILEŃSKI DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18" (plik PDF; 3,4MB)

DECYZJA WOOŚ-II.4210.68.2013.TR O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO PÓŁNOCNEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 "DWORZEC WILEŃSKI" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18 (plik PDF; 3,3MB)

DECYZJA NR WOOŚ-II.4210.67.2013.TR O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ C9 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C6 REALIZOWANEGO W WARIANCIE TECHNOLOGICZNYM I (plik PDF; 486 KB)

DECYZJA NR 329/II/2015 PRZENIESIENIE NA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PL. BANKOWY 3/5, 00-950 WARSZAWA DECYZJĘ NR 86/2014 Z DNIA 25.02.2014 R, ZMIENIONĄ DECYZJĄ NR 248/II/2015 Z DNIA 3.06.2015 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNETRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO POSTOJOWEJ KABATY (plik PDF; 360 KB)

DECYZJA NR 248/II/2015 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNETRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO POSTOJOWEJ KABATY (ZAMIENNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ) (plik PDF; 908 KB)

DECYZJA NR 86/2014 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY (plik PDF; 1,6 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 229/II/2016 Z DNIA 01.07.2016 R. ZNAK: WI-II.7841.9.1.2016.MP UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBIÓRKA FRAGMENTU ŚCIANY CZOŁOWEJ STACJI METRA C09”
(plik PDF; 1,3MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 325/II/2016 Z DNIA 16.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.4.2016.KZ (MP) ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C06 Z TORAMI ODSTAWCZYMI.
(plik PDF; 3,3MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 327/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.2.2016.AK ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06 W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D07.
(plik PDF; 6,3MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 328/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.5.2016.AK ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06 W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C07.
(plik PDF; 3,7MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 329/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.1.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D08.
(plik PDF; 2,7MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.3.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D09.
(plik PDF; 4,2MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 335/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.6.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C08.
(plik PDF; 3,1MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.11.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D07 Z WENTYLATORNIĄ V07.
(plik PDF; 1,7MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.12.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C07.
(plik PDF; 2MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.22.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C06 Z TORAMI ODSTAWCZYMI.
(plik PDF; 3,1MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 12.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.24.2016.TR.8 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D08 Z WENTYLATORNIĄ V08.
(plik PDF; 3,6MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 22.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.25.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D09 Z WENTYLATORNIĄ V09.
(plik PDF; 4,3MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 29.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.23.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C08.
(PLIK pdf; 5MB)

DECYZJA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W WARSZAWIE Z DNIA 9.12.2015 R. ZNAK: KOC/3241/AR/15 ORZEKAJĄCA UMORZYĆ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.
(plik PDF; 1,6MB)

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NR 238/OŚ/2013 Z DNIA 07.03.2013 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH STWIERDZAJĄCA BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE METRA ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W RAMACH BUDOWY HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWY MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13 A).
(plik PDF; 10MB)

DECYZJA ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW NR 42/CP/2013 Z DNIA 07.08.2013 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM USTALAJĄCA WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWIE MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT NR 13A).
(plik PDF; 1,9MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 12/III/2016 Z DNIA 13.01.2016 R. ZNAK: WI-III.746.1.114.2015.JS USTALAJĄCA LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA „BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE - I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06”.
(plik PDF; 2,6MB)

DECYZJA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 20.10.2014 R. DOOŚ-OAII.4210.10.2014.2 UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.
(plik PDF; 0,9MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 06.02.2015 R. ZNAK: WI-P.746.1.21.2014.KF Z INFORMACJĄ, ŻE DECYZJA NR 262/P/2014 Z DNIA 16.12.2014 R. ZNAK: WI-P.746.1.21.2014.KF STAŁA SIĘ OSTATECZNA W DNIU 22.01.2015 R. I PODLEGA WYKONANIU.
(plik PDF; 510KB)

PISMO BIURA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 14.06.2016 R. ZNAK: AM-WRU.6733.50.2014.AWA O PRZYJĘCIU ZA DATĘ OSTATECZNOŚCI ORZECZENIE ORGANU II INSTANCJI – DECYZJA SKO ZNAK KOC/2281/AR/15 Z DNIA 13 LISTOPADA 2015 R. UTRZYMUJĄCE W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ.
(plik PDF; 182KB)

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE 3+3 (zbiór plików PDF, 209 MB)

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE
ODCINEK CENTRALNY II LINII METRA

DECYZJA NR 328/2011 NA BUDOWĘ SIECI GAZOWEJ W GRANICACH PASA DROGOWEGO UL. PROSTEJ I UL. ŻELAZNEJ
(PDF;  572KB)

DECYZJA NR 73A/11 NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
(PDF; 1,51MB)

DECYZJA NR 192/2011 NA BUDOWĘ OBIEKTÓW KOLEJOWYCH DLA STACJI C14 STADION
(PDF; 5,1MB)

DECYZJA NR 180/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C15 DWORZEC WILEŃSKI
(PDF; 9,6MB)

DECYZJA NR 161/PRN/PRD/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C14 STADION
(PDF; 1,6MB)

DECYZJA NR 162/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C14 STADION
(PDF; 4,2MB)

DECYZJA NR 163/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C11 ŚWIETOKRZYSKA
(PDF; 6,9MB)

DECYZJA NR 160/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V14 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE UL. WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE
(PDF; 3,1MB)

DECYZJA NR 156/2011 NA BUDOWĘ SZYBU DEMONTAŻOWEGO A-13
(PDF; 2,5MB)

DECYZJA NR 150/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C10 RONDO ONZ
(PDF; 3,9MB)

DECYZJA NR 136/PRN/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V15 ZLOKALIZOWANEJ W PASIE DROGOWYM UL. TARGOWEJ
(PDF, 1MB)

DECYZJA NR 161/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI V15
(PDF; 4MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 161/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR WAR-0514/0234/1/11/1131/JP DO DECYZJI NR WAR-0514/0234/1/11/KI NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 520 KB)

DECYZJA NR WAR-0514/0234/1/11/KI NA BUDOWĘ TUNELI CENTRALNEGO ODCINKA II LINII METRA
(PDF; 81 KB)

DECYZJA NR 220/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V13
(PDF; 3,6MB)

DECYZJA NR 173/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V13
(PDF; 4,2MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 173/2011 NADAJĄCE JEJ WRYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 160/Ś/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C13 POWIŚLE
(PDF; 2,9 MB)

DECYZJA NR 175/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C13 POWIŚLE
(PDF; 4,5MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 175/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 153/Ś/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C12 NOWY ŚWIAT
(PDF; 3,7 MB)

DECYZJA NR 174/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C12 NOWY ŚWIAT
(PDF; 4,2MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI NR 174/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 30/N/11 DO DECYZJI NR 35/N/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 86,5 KB)

POZWOLENIE NR 35/N/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C09 RONDO DASZYŃSKIEGO
(PDF; 1,8 MB)

DECYZJA NR 176/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C09 RONDO DASZYŃSKIEGO
(PDF; 4,6MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI NR 176/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 44/N/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V10 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE ULIC PROSTA/ŻELAZNA
(PDF; 2,1 MB)

DECYZJA NR 169/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V10
(PDF; 4,0MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 169/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 98/Ś/2011 DO DECYZJI NR 136/Ś/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF, 562 KB)

POZWOLENIE NR 136/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V12 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I MAZOWIECKIEJ
(PDF; 2,7 MB)

DECYZJA NR 178/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V12
(PDF; 4,3MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 178/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 99/Ś/2011 DO DECYZJI NR 133/Ś/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 587 KB)

POZWOLENIE NR 133/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNII V11 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I UL. EMILII PLATER
(PDF; 736 KB)

DECYZJA NR 177/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V11
(PDF; 4,4MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 177/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

Decyzja nr 88/WOL/ŚRÓ/PRN/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla II linii metra odcinek od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" w Warszawie
(PDF; 1,66 MB)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
(PDF; 2,4 MB)

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO II LINII METRA W WARSZAWIE NA ODCINKU OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” Streszczenie w języku niespecjalistycznym
(PDF; 2,4 MB)

POZWOLENIE NR 237/N/2010 NA BUDOWĘ SZYBU STARTOWEGO DLA ODCINKA CENTRALNEGO II LINII METRA W REJONIE RONDA DASZYŃSKIEGO
(PDF; 310 KB)

DECYZJA NR 127A/10 STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
(PDF; 167 KB)

POZWOLENIE NR 667/Ś/2010 NA BUDOWĘ SZYBU STARTOWEGO DLA ODCINKA CENTRALNEGO II LINII METRA W REJONIE POWIŚLA
(PDF; 472 KB)

POZWOLENIE NR 9/Ś/2011 NA BUDOWĘ WYSTAWOWEGO PAWILONU Z PUNKTEM INFORMACYJNYM NA TERENIE PLACU DEFILAD OD STRONY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ (TEREN D. KDT)
(PDF; 144 KB)

DECYZJA NR 162/2011 NA ROZBIÓRKĘ POMNIKA POLSKO-RADZIECKIEGO BRATERSTWA BRONI
(PDF; 209 KB)