"Mazowiecki Miesiąc Integracji" - wspólny projekt galerii "pociąg do sztuki" i Metra Warszawskiego Sp. z.o.o.

Mazowiecki Miesiąc Integracji” 2013

Serdeczne gratulujemy wszystkim uczestnikom kolejnej edycji konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji. Do konkursu zakwalifikowało się łącznie 59 prac, 63 autorów, z 9 organizacji. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace spełniają wymogi formalne Regulaminu, a w szczególności ograniczenie terytorialne (województwo mazowieckie). Najmłodszy uczestnik konkursu ma 4 lata, najstarszy 55 lat. Uczestnicy podzieleni zostali na następujące 4 grupy wiekowe: Grupa I między 4 a 7 rokiem życia – łącznie 4 prace. Grupa II między 21 a 30 rokiem życia – łącznie 19 prac. Grupa III między 31 a 37 rokiem życia – łącznie 17 prac Grupa IV między 38 a 55 rokiem życia – łącznie 19 prac.

Regulamin konkursu przewiduje następującą pulę nagród:

1. Dla organizacji zgłaszającej prace na konkurs - 4000,00zł

2.  I miejsce - w każdej z 4 grup wiekowych – nagroda rzeczowa o wartości 200zł każda. Łączna pula nagród 800zł.

3. Wyróżnienia – w każdej z 4 grup wiekowych – nagroda rzeczowa o wartości 100zł każda. Łączna pula wyróżnień 400zł.

4. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy

5. Wystawa w galerii „pociąg do sztuki”

 

Jury Konkursowe w składzie Pan Andrzej Chołdzyński – Przewodniczący, Pani Monika Czapla - Przedstawiciel Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Pani Katarzyna Piotrowska - Przedstawiciel Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Pani Jowita Kiepas – Organizator Konkursu; przyznało następujące nagrody:  

1. Nagroda Główna dla organizacji – Fundacji Wspólna Droga - 4000,00zł

2. Nagrody dla artystów (Łączna pula nagród dla artystów wynosi 800zł):

a.  I miejsce w grupie wiekowej 4-7 lat – nagroda rzeczowa o wartości 200zł praca zbiorowa (Hanna Albera, Oliwia Borowska, Szymon Nosal, Szymon Chrzanowski) „Odlatują ptaki, podziwiając parki”, Przedszkole przy Fundacji Synapsis.,

b.    I miejsce w grupie wiekowej 21-30 lat – nagroda rzeczowa o wartości 200zł

Praca zbiorowa „Cytrusowe smaki”, WTZ Sobieskiego,

c.   I miejsce w grupie wiekowej 31-37 lat – nagroda rzeczowa o wartości 200zł Grażyna Ziółkowska „Kolędnicy diabełek”, Fundacja Wspólna Droga,

d.  I miejsce w grupie wiekowej 38-55 lata– nagroda rzeczowa o wartości 200zł

Mirosław Zdunek „Ptaszeczki”, WTZ Sadowa

3.   Wyróżnienia dla artystów (Łączna pula wyróżnień rzeczowych wynosi 400zł)

a.  Wyróżnienie w grupie wiekowej 4-7 lat – nagroda rzeczowa o wartości 100zł – praca zbiorowa, (Michał Sanak, Krzysztof Michalski, Oliwier Walczak, ) „Barwy jesieni” Przedszkole przy Fundacji Synapsis,

b. Wyróżnienie w grupie wiekowej 21-30 lat – nagroda rzeczowa o wartości 100zł - Edyta Fastyn „W metrze), WTZ na Przedwiośniu,

c. Wyróżnienie w grupie wiekowej 31-37 lat – nagroda rzeczowa o wartości 100zł - Marek Włodarczyk „W domku na wsi”, WTZ Deotymy,

d. Wyróżnienie w grupie wiekowej 38-55 lata – nagroda rzeczowa o wartości 100zł – Agnieszka Szałajda „Koncert” Fundacja Wspólna Droga.

4.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

MAZOWIECKI MIESIĄC INTEGRACJI

Czwarta edycja konkursu „Mazowiecki Miesiąc Integracji” 2013

Galeria „pociąg do sztuki” i Metro Warszawskie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji  konkursu.

Mazowiecki Miesiąc Integracji to konkurs plastyczny skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Tematyka prac nadsyłanych na konkurs jest dowolna. Techniki i sposób przygotowania prac określa regulamin.

Nagrody w konkursie:

Nagrody:

 - nagroda główna dla organizacji zgłaszającej prace na konkurs,  I miejsce – 4000,00 zł,

- nagroda dla najlepszych artystów – dyplom, nagrody rzeczowe oraz wystawa w galerii „pociąg do sztuki” (wartość jednej nagrody rzeczowej to 200zł – przewidziana pula nagród rzeczowych, to 4 nagrody o łącznej wartości 800zł)

Wyróżnienia – wystawa w galeriach „pociąg do sztuki” (wartość jednego wyróżnienia rzeczowego to 100zł – przewidziana pula wyróżnień rzeczowych to 4 wyróżnienia o łącznej wartości 400zł )

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych od 15 marca do 30 września 2013r.

 

Adres korespondencyjny:

„Organizator Konkursu Mazowiecki Miesiąc Integracji” Jowita Kiepas
05-410 Józefów
ul. Spacerowa 45a/8

Prace też będzie można dostarczyć osobiście do galerii „ pociąg do sztuki” na stacji Metra Świętokrzyska w dniu 30 września między godziną 11,00 a 19,00.

Galeria „pociąg do sztuki” – czynna tylko w wyznaczonych dniach lub po uzgodnieniu telefonicznym (0605 648 148). Stacja Metro Świętokrzyska wejście od ul. Zielnej.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela organizator konkursu

Jowita Kiepas – 0605 648 148  jowita_kiepas@poczta.onet.pl, jowita.kiepas@gmail.com

 

Fundatorem nagród w konkursie jest Metro Warszawskie Sp. z o. o. Patronat medialny objął portal www.niepelnosprawni.pl

Regulamin konkursu