Kolejnych 16 wagonów

Metro Warszawskie rozstrzygnęło przetarg i zaprosiło do podpisania umowy wykonawcę kontraktu na zakup 16 fabrycznie nowych wagonów pośrednich (bez kabiny maszynisty) i rozbudowę, tzn. uzupełnienie do sześciu wagonów, obecnie eksploatowanych, czterowagonowych składów serii „81” produkcji rosyjskiej; oraz wprowadzenie ich do eksploatacji.

Więcej...

Przyłączanie stacji Marymont - stacja Pl. Wilsona wyłączona z ruchu

Metro Warszawskie informuje, że od godz. 00:40 w dniu 7 października do godz. 4:00 w dniu 9 października br. będą prowadzone prace związane z przyłączeniem systemów i urządzeń w tunelach łączących stację Plac Wilsona ze stacją Marymont. Przyłączenie to dotyczy między innymi sieci trakcyjnej, sterowania ruchem pociągów, radiołączności itd. Prace te spowodują wyłączenie w tych dniach stacji Plac Wilsona z ruchu pasażerskiego. Wykonanie ich jest niezbędne, aby stacja Marymont mogła być oddana do eksploatacji do 15 grudnia br.

Więcej...

Seminarium ITA

Wczoraj w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach samochodowych, kolejowych i metra" zorganizowane przez ITA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Budownictwa Tunelowego), Podkomitet Budownictwa Podziemnego i Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Więcej...

Dzień Otwarty STP Kabaty

Zwiedzanie Stacji Techniczno - Postojowej "Kabaty" było, jak co roku, jedną z największych atrakcji Dni Transportu Publicznego.

Więcej...

Dzień Otwarty STP Kabaty!!!

Jak co roku, w ramach Dni Transportu Publicznego, Metro Warszawskie organizuje Dzień Otwarty STP Kabaty. Zapraszamy do zwiedzania Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w najbliższą sobotę 23 września. Liczba wejściówek ograniczona.

Więcej...

Gdzie trafiają pieniądze z budowy metra?

Metro Warszawskie, przy współpracy z generalnymi wykonawcami bielańskiego odcinka, oszacowało wielkość środków lokowanych przez firmy wykonawcze w różnych regionach Polski.

Więcej...

II linia wydłużona

W przyszłym roku, oprócz odcinka centralnego, ruszy również inwestycja budowy odcinków północnego i nowego - południowego, drugiej linii metra. Stanie się tak dzięki zapewnieniu przez m.st. Warszawa dodatkowych źródeł finansowania budowy metra.

Więcej...

I linia z funduszy UE

W środę, 13 września, na spotkaniu Komitetu Monitorującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Programie. W wyniku tej uchwały inwestycja dokończenia pierwszej linii metra została włączona do tego Programu z kwotą dofinansowania w wysokości 88 milionów Euro. Stanowi to 50% wartości projektu.

Więcej...

Lokalizacja stacji odcinka centralnego II linii

Władze architektoniczne Warszawy zadecydowały o lokalizacji stacji odcinka centralnego II linii metra.

Więcej...

Światowej sławy eksperci doradzają Metru

Metro Warszawskie, w obecności władz miasta, przedstawiło na konferencji prasowej grono światowej sławy ekspertów, którzy będą pomagać w pracach przygotowawczych i projektowych budowy II linii metra.

Więcej...