Seminarium ITA

Wczoraj w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach samochodowych, kolejowych i metra" zorganizowane przez ITA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Budownictwa Tunelowego), Podkomitet Budownictwa Podziemnego i Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Więcej...

Dzień Otwarty STP Kabaty

Zwiedzanie Stacji Techniczno - Postojowej "Kabaty" było, jak co roku, jedną z największych atrakcji Dni Transportu Publicznego.

Więcej...

Dzień Otwarty STP Kabaty!!!

Jak co roku, w ramach Dni Transportu Publicznego, Metro Warszawskie organizuje Dzień Otwarty STP Kabaty. Zapraszamy do zwiedzania Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w najbliższą sobotę 23 września. Liczba wejściówek ograniczona.

Więcej...

Gdzie trafiają pieniądze z budowy metra?

Metro Warszawskie, przy współpracy z generalnymi wykonawcami bielańskiego odcinka, oszacowało wielkość środków lokowanych przez firmy wykonawcze w różnych regionach Polski.

Więcej...

II linia wydłużona

W przyszłym roku, oprócz odcinka centralnego, ruszy również inwestycja budowy odcinków północnego i nowego - południowego, drugiej linii metra. Stanie się tak dzięki zapewnieniu przez m.st. Warszawa dodatkowych źródeł finansowania budowy metra.

Więcej...

I linia z funduszy UE

W środę, 13 września, na spotkaniu Komitetu Monitorującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Programie. W wyniku tej uchwały inwestycja dokończenia pierwszej linii metra została włączona do tego Programu z kwotą dofinansowania w wysokości 88 milionów Euro. Stanowi to 50% wartości projektu.

Więcej...

Lokalizacja stacji odcinka centralnego II linii

Władze architektoniczne Warszawy zadecydowały o lokalizacji stacji odcinka centralnego II linii metra.

Więcej...

Światowej sławy eksperci doradzają Metru

Metro Warszawskie, w obecności władz miasta, przedstawiło na konferencji prasowej grono światowej sławy ekspertów, którzy będą pomagać w pracach przygotowawczych i projektowych budowy II linii metra.

Więcej...

Wydłużenie placu budowy stacji A20 Słodowiec

Dzisiaj o godzinie 22.00 nastąpiło wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Podczaszyńskiego.

Więcej...

Fundusze UE na dokończenie I linii

W czwartek, 13 lipca, Komitet Monitorujący do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, podjął decyzję o włączeniu projektu Metra Warszawskiego – dokończenie I linii metra, do Programu. Oznacza to, że budowa bielańskiego odcinka pierwszej linii metra współfinansowana będzie z pieniędzy pochodzących z funduszy europejskich.

Więcej...