Podziękowania od Jurka Owsiaka za wsparcie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

pliki/aktualnosci/2011/WOSP 2011-1.jpgMetro Warszawskie Sp. z o.o. otrzymało podziękowania od Jurka Owsiaka za wsparcie kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z wielką radością przyjmujemy podziękowania i zapewniamy, że grać z Orkiestrą będziemy „do końca świata i jeden dzień dłużej”. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak wyjątkową i szczytną akcję.

Więcej...

Wyniki kontroli uprzedniej UZP w przetargu na zakup taboru

W dniu 24 stycznia 2011 otrzymaliśmy wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w postępowaniu na "Dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra". Zamieszczamy pełną treść Informacji

Więcej...

Wygrana licytacja dla WOŚP i Domu Dziecka

Z przyjemnością informujemy o wygranej przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. Aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nr 428056 dotyczącej przekazania płytek ceramicznych o wartości 20 000 złotych z oferty Grupy Paradyż wraz z projektem na potrzeby remontu łazienek.
Wygraną na aukcji ceramikę przekażemy dla Domu Dziecka nr 15 im. Ks. J.P. Baudouina mieszczącego się przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

Więcej...

Informacja prasowa o stanie spraw w związku z wypadkiem Pana Filipa Zagończyka

W związku z informacją PAP o wniesieniu pozwu w sprawie wypadku Pana Filipa Zagończyka, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje:

1. W dniu 18 marca 2009 roku Prokuratura Rejonowa w Warszawie Śródmieście Północ podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku mającego miejsce w dniu 17 września 2008 roku.

W konkluzji uzasadnienia stwierdzono: „W świetle powyższych rozważań, a w szczególności zgromadzonego materiału dowodowego należy podnieść, że zachowanie maszynisty i dyżurnej nie wypełniło znamion występków z art. 177 § 2 kk i z art. 160 § 3 kk, jak również innych czynów zabronionych stypizowanych w kodeksie karnym. Prowadzone postępowanie wykazało, iż wymienione powyżej osoby w dniu 17.09.2009r. powierzone im obowiązki służbowe wykonywały w sposób zgodny z ustalonymi procedurami.

Zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy nie dał również podstaw w świetle j/w poniesionych argumentów do przedstawienia zarzutów Zarządowi Metra Warszawskiego.” (pełny tekst Postanowienia Prokuratury w załączeniu)

2. Postanowienie Prokuratury zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego II Wydział Karny w dniu 1 lipca 2009 roku, w którym Sąd w całości odrzucił zażalenie wniesione przez Pełnomocników Poszkodowanego.

3. Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiada Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej nr 07/I/906/PO/6/2008 wystawioną w dniu 31 stycznia 2008 roku przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń SA, ważną w okresie od 1 lutego 2008 roku do 31 stycznia 2009 roku, w której jako rodzaj działalności objęty ochroną ubezpieczeniową został określony: „przewóz osób, posiadanie i użytkowanie stacji Metra i pozostałych nieruchomości”.

4. W dniu 23 października 2009 PZU SA zawiadomił Pana Filipa Zagończyka o wysokości uznanych roszczeń w kwocie 700 000 zł., która to kwota została pomniejszona o kwotę 105 000 zł. z tytułu „przyczynienia się poszkodowanego do szkody”. W związku z tym wysokość przyznanego odszkodowania wynosi 595 000 zł.(pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – kwota ta została wypłacona (zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania PZU w załączeniu).

5. Oprócz powyższego odszkodowania Panu Filipowi Zagończykowi dotychczas wypłacono kwotę 16 379, 50 zł. (szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć zł. 50 gr.) tytułem renty (pismo w załączeniu).

6. Ponadto PZU SA przyznał Panu Filipowi Zagończykowi i wypłaca na początku każdego kwartału (od czwartego kwartału 2010 roku), rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 6 919 zł. (sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł.), to jest 20 757 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł.) kwartalnie (pismo w załączeniu).

7. Do dnia 14 stycznia 2011 do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. nie wpłynął pozew, o którym wspomina informacja PAP

  Rzecznik Prasowy
  Krzysztof Malawko

  Więcej...

  Metro Warszawskie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

  pliki/aktualnosci/2011/logo_wosp.jpgPrzed nami XIX już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który stratuje w najbliższą niedzielę. Do tej szczytnej akcji pomocy dzieciom przyłączyło się Metro Warszawskie Sp. z o.o. Jak co roku Metro wspólnie z operatorami reklamy udostępnia sieć nośników reklamowych na terenie stacji oraz w wagonach.

  Więcej...

  Ponowne oddalenie odwołania w przetargu na pociągi dla metra

  W dniu 4 stycznia 2011 roku  Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych oddaliła odwołanie konsorcjum czeskiej Skody i rosyjskiego Wagonmaszu wobec wyboru dostawcy 35 sześciowagonowych pociągów dla warszawskiego metra. Ponowne oddalenie odwołania potwierdza tym samym prawidłowość wyboru oferty firm Siemens i nowosądeckiego Newagu.

  Więcej...

  Nowa formuła Galerii A19

  W piątek, 17 grudnia 2010 roku, w Pałacu Ślubów na Placu Zamkowym 6  w Warszawie, o godzinie 11.00 została podpisana umowa o  wzajemnej współpracy pomiędzy Spółką Metro Warszawskie i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Przedmiotem umowy jest popularyzacja sztuki, promocja studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz prezentacja ich prac w przestrzeni publicznej w ramach projektu artystycznego „Galeria A19”.

  Więcej...

  Pamiątkowe obeliski zostały przeniesione

  pliki/aktualnosci/2010/Pomniki/DSC_3800zaj.jpg16 grudnia o godzinie 11.00 w Alei Księdza Józefa Stanka na Czerniakowie odbyło się uroczyste odsłonięcie płyty upamiętniającej nadanie Warszawie Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl. oraz kamienia poświęconego Pamięci dowódców obrony elektrowni w Powstaniu Warszawskim. Płyta i kamień zostały przeniesione przez Wykonawcę w nowe miejsce w związku z budową na Powiślu szybu startowego dla tarcz drążących tunele odcinka centralnego II linii metra. Więcej informacji.

  Więcej...

  Metro wspiera projekt „Streetworking dla Ursynowa”

  W dniu 8 grudnia 2010 r. na czerpnio-wyrzutni przy stacji metra Kabaty pojawiło się kolorowe graffiti. Jest to efekt współpracy Metra Warszawskiego Sp. z o.o. i Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenia Terapeutów w ramach projektu „Streetworking dla Ursynowa”. Projekt realizowany jest od września 2010 roku przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

  Więcej...

  Ciekawe informacje w "Dzienniku budowy II linii odcinek centralny"

  pliki/aktualnosci/2010/krecik_prawo100.jpgZajrzyj do "Dziennika budowy II linii odcinek centralny". Pojawiło się tam wiele ciekawych informacji!

  Więcej...