Projekt Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury: oznakowanie dotykowe w metrze

24 sierpnia 2010 roku dotarł do nas projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać stacje metra i ich usytuowanie z prośbą o zgłoszenie uwag. Projekt ten znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Więcej...

Dni Transportu Publicznego 18-19 września 2010 roku z Metrem Warszawskim

Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny weźmie udział w obchodach Dni Transportu Publicznego.

Więcej...

Metro Warszawskie wspiera Reprezentację Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich

W dniu 9 września 2010 roku w siedzibie Metra Warszawskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Reprezentacji Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich, podczas którego Spółka zadeklarowała wsparcie dla kadry Polski w tej niezwykle widowiskowej dyscyplinie sportu. Nasi goście mieli również okazję zwiedzić obiekty Metra niedostępne na co dzień dla pasażerów.

Więcej...

Zmiana rozkładu jazdy pociągów metra

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 września 2010 roku ulega zmianie rozkład jazdy pociągów

Więcej...

Zestawienie dokumentów dotyczących przebudowy układu torowego STP Kabaty

Metro Warszawskie Sp. z . o. o. przedstawia kompletną informację dotyczącą przebudowy układu torowego Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. W załączonych plikach w formacie pdf znajduje się pelna dokumentacja inwestycji. Procedura uzyskania zezwolenia na inwestycję, miała charakter publiczny i rozpoczęła się w 2006r. wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Więcej...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o rozbudowie Stacji Techniczno – Postojowej metra na Kabatach

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie dotycząca rozbudowy Stacji Techniczno - Postojowej metra na Kabatach z 24.08.2010 r

Więcej...

Przetarg na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku o godzinie 12.30, nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra ( łącznie 210 wagonów). Termin złożenia ofert upływa 23 sierpnia o godzinie 12.00.

Więcej...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o rozbudowie Stacji Techniczno – Postojowej metra na Kabatach

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie dotycząca rozbudowy Stacji Techniczno - Postojowej metra na Kabatach

Więcej...

Wernisaż i wręczenie nagród w Konkursie „Mazowiecki Miesiąc Integracji”

W dniu 29 lipca 2010 roku w galerii „pociąg do sztuki” na stacji metro Świętokrzyska odbyło się wręczenie nagród i spotkanie z artystami biorącymi udział w Konkursie „Mazowiecki Miesiąc Integracji”. W wernisażu udział wzięli min. laureaci Konkursu, architekt Pan Andrzej Chołdzyński – Przewodniczący Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane na Konkurs prace oraz Członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o – Pani Dorota Popińska.

Więcej...

Informacja o rozbudowie torowisk na STP Kabaty

Metro Warszawskie Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że od września 2009 roku na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty prowadzona jest przebudowa torowiska. Inwestycja podyktowana jest koniecznością zwiększenia liczby stanowisk do postoju wagonów oraz potrzebą poprawienia sprawności przejazdowej układu torowego dla pociągów, które obsługują I linię metra oraz będą obsługiwały odcinek centralny II linii metra.

Więcej...