List do Redaktora Naczelnego Gazety Stołecznej

Szanowny Panie Redaktorze,

w nawiązaniu do artykułu „Nierealne guzki w metrze?” zamieszczonego w wydaniu Gazety Stołecznej z dnia 7 kwietnia 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1. warunki wykonania oznakowania dotykowego zostały szczegółowo przeanalizowane i wyliczone przez zespół inżynierów Metra Warszawskiego;

2. osoby te mają wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie planowania i organizacji prac utrzymaniowych w przerwie nocnej w metrze;

3. wyliczenia osób, które na co dzień zajmują się planowaniem prac w trakcie krótkich przerw nocnych należy uznać za poprawne i w pełni wykonalne.

Nie odnosimy się do szczegółowych kwestii poruszonych w artykule, ponieważ trwa postępowanie przetargowe.

Więcej...

Informacja na temat prędkości schodów ruchomych

W związku z dyskusją dotyczącą schodów ruchomych w metrze informujemy, że norma europejska EN 115-1:2008 w punkcie  5.4.1.2.2 stanowi, że:

„Prędkość nominalna schodów ruchomych nie powinna przekraczać:

- 0,75 m/s dla schodów ruchomych o kącie nachylenia α do 30°

- 0,50 m/s dla schodów ruchomych o kącie nachylania α ponad 30° do 35°.”

Konieczność stosowania się do w/w normy nakłada na Metro Warszawskie Sp. z o.o. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dyrektywa 2006/42/WE).

Informujemy, że kąt nachylenia wszystkich schodów ruchomych w warszawskim metrze wynosi powyżej 30°. Tym samym zostały spełnione warunki zawarte w odpowiednim punkcie zacytowanego przepisu.

Więcej...

Kolejny turniej Reprezentacji Polski Rugby na Wózkach pod patronatem Metra Warszawskiego

pliki/aktualnosci/2011/rugbynw_5100.jpgReprezentacja Polski Rugby na Wózkach dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu oraz Spółki Metro Warszawskie rozpoczęła nowy sezon od startu w międzynarodowym turnieju w austriackim Graz.
Turniej, który rozpoczął cykl przygotowawczy do Mistrzostw Europy w szwajcarskim Nottwil rozegrany został w dniach od 11 do 13 marca 2011 roku i był pierwszym sprawdzianem dla drużyny polskiej, która w tym roku stawia sobie ambitny cel uzyskania awansu na Igrzyska w Londynie w roku 2012.

Więcej...

Metro Warszawskie ponownie nagrodzone

pliki/aktualnosci/2011/metroawards2011_2.jpgUprzejmie informujemy, że Metro Warszawskie otrzymało nagrodę podczas dorocznej międzynarodowej konferencji MetroRail 2011, która odbyła się w Mediolanie w dniach 14 – 17 marca br.
Konferencja MetroRail to okazja, aby porównać się z innymi operatorami metra na świecie, a także uczyć się jak tworzyć zaawansowany technologicznie, nowoczesny, ekonomiczny i bezpieczny system podziemnej kolejki. To także okazja do spotkań i wymiany doświadczeń dla ponad 300 delegatów - operatorów metra, a także czołowych dostawców technologii, przedstawicieli samorządów terytorialnych, analityków i ekspertów z całego świata.
W tegorocznej edycji konkursu Metro Warszawskie Sp. z o.o. zgłosiło swoje uczestnictwo w jednej kategorii: Najlepiej udoskonalane metro.

Więcej...

Dodatkowe informacje dotyczące oznakowania dotykowego

Uzupełniając informację o ogłoszonym przetargu na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra, przedstawiamy kilka dodatkowych szczegółów:

W dniu 10 marca 2011 o godzinie 12.33 Ministerstwo Infrastruktury zamieściło na swojej stronie informację, że projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie, został skierowany do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

W związku z tym 10 marca o godzinie 15, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra.

Rozporządzenie określa wzór elementu oznakowania dotykowego oraz układ rozmieszczenia znaków ostrzegawczych. Poniżej przedstawiamy przyjęte rozwiązania:

Własne normy krajowe opracowały również: Francja – 1989, norma oznakowania we NFP 98-351,1989; Wielka Brytania - 1991; Włochy - 1997; Austria – 1997 norma oznakowania V2102; Niemcy - 2000, norma oznakowania DIN 32984; Szwecja – 2004 - badania i opracowanie normy

 

Więcej...

Ogłoszenie przetargu na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra. Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki zakończeniu krajowego etapu prac nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie. Właśnie 10 marca 2011 Ministerstwo Infrastruktury przekazało projekt do notyfikacji do Komisji Unii Europejskiej.

Więcej...

Metro Warszawskie Sp. z o.o. wspiera projekty edukacyjne

Spółka Metro Warszawskie zainicjowała projekt cyklu wykładów, których tematem będzie budowa II linii metra. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Dzieci pozwoli przybliżyć zagadnienia związane z rozpoczętą budową odcinka centralnego II linii metra, w tym nowoczesnych metod i technologii, które zostaną zastosowane podczas budowy

Projekt rozpoczyna się w marcu wykładami w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykłady odbywać się od godziny 16.15 do godziny 18.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, sala 219, II piętro. Wykładowcami będą pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

Więcej...

Podpisanie umowy na dostawę 35 pociągów

Dziś w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w obecności Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz, Wiceprezydenta Pana Andrzeja Jakubiaka Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Metro Warszawskie oraz Wiceprezydenta Pana Jacka Wojciechowicza, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra, pomiędzy Metrem Warszawskim a konsorcjum firm Siemens i Newag. Umowę ze strony Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podpisali Członek Zarządu Pani Dorota Popińska oraz Członek Zarządu Pan Grzegorz Ledzion. Ze strony Siemens AG: Hans-Jörg Grundmann, Prezes Branży Mobilit Siemens AG, Peter Baudrexl, Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. oraz Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu Newag SA.

Więcej...

Podziękowania od Jurka Owsiaka za wsparcie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

pliki/aktualnosci/2011/WOSP 2011-1.jpgMetro Warszawskie Sp. z o.o. otrzymało podziękowania od Jurka Owsiaka za wsparcie kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z wielką radością przyjmujemy podziękowania i zapewniamy, że grać z Orkiestrą będziemy „do końca świata i jeden dzień dłużej”. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak wyjątkową i szczytną akcję.

Więcej...

Wyniki kontroli uprzedniej UZP w przetargu na zakup taboru

W dniu 24 stycznia 2011 otrzymaliśmy wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w postępowaniu na "Dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra". Zamieszczamy pełną treść Informacji

Więcej...