Spotkanie z Reprezentacją Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich przed wylotem na Mistrzostwa Świata

14 września br., w dniu wylotu reprezentacji Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich na Mistrzostwa Świata w Vancouver, przedstawiciele Spółki Metro Warszawskie ponownie spotkali się ze sportowcami. Tym razem spotkanie miało miejsce na Torze Stegny, w punkcie zbiórki uczestników Mistrzostw Świata.

Więcej...

Sprostowanie do informacji dziennika Życie Warszawy

Sprostowanie W związku z opublikowanym w dniu 14 września 2010 roku na łamach gazety Rzeczpospolita w dodatku Życie Warszawy, artykułem opisanym przez dziennikarza podpisującego się inicjałami „ag” pt. Są bąble w metrze. Ale na chwilę, oświadczamy, że wypowiedź przypisywana rzecznikowi Metra Warszawskiego cyt. za artykułem: „To nie brak bąbli, ale nieostrożność młodego mężczyzny spowodowała wypadek” nie miała miejsca. W związku z powyższym, żądamy sprostowania tej informacji.

Więcej...

Projekt Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury: oznakowanie dotykowe w metrze

24 sierpnia 2010 roku dotarł do nas projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać stacje metra i ich usytuowanie z prośbą o zgłoszenie uwag. Projekt ten znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Więcej...

Dni Transportu Publicznego 18-19 września 2010 roku z Metrem Warszawskim

Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny weźmie udział w obchodach Dni Transportu Publicznego.

Więcej...

Metro Warszawskie wspiera Reprezentację Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich

W dniu 9 września 2010 roku w siedzibie Metra Warszawskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Reprezentacji Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich, podczas którego Spółka zadeklarowała wsparcie dla kadry Polski w tej niezwykle widowiskowej dyscyplinie sportu. Nasi goście mieli również okazję zwiedzić obiekty Metra niedostępne na co dzień dla pasażerów.

Więcej...

Zmiana rozkładu jazdy pociągów metra

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 września 2010 roku ulega zmianie rozkład jazdy pociągów

Więcej...

Zestawienie dokumentów dotyczących przebudowy układu torowego STP Kabaty

Metro Warszawskie Sp. z . o. o. przedstawia kompletną informację dotyczącą przebudowy układu torowego Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. W załączonych plikach w formacie pdf znajduje się pelna dokumentacja inwestycji. Procedura uzyskania zezwolenia na inwestycję, miała charakter publiczny i rozpoczęła się w 2006r. wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Więcej...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o rozbudowie Stacji Techniczno – Postojowej metra na Kabatach

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie dotycząca rozbudowy Stacji Techniczno - Postojowej metra na Kabatach z 24.08.2010 r

Więcej...

Przetarg na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku o godzinie 12.30, nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra ( łącznie 210 wagonów). Termin złożenia ofert upływa 23 sierpnia o godzinie 12.00.

Więcej...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o rozbudowie Stacji Techniczno – Postojowej metra na Kabatach

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie dotycząca rozbudowy Stacji Techniczno - Postojowej metra na Kabatach

Więcej...