Sukces reprezentacji Polski w Rugby na Wózkach podczas Mistrzostw Świata

Reprezentacja Polski Rugby na Wózkach zajęła ósme miejsce podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych w kanadyjskim Vancouver. Polacy, którzy debiutowali w zawodach tej rangi, wyprzedzili w rankingu m.in. poprzedniego wicemistrza świata – Nową Zelandię. To naprawdę duży sukces. Metro Warszawskie serdecznie gratuluje naszym reprezentantom.

Więcej...

List Metra Warszawskiego do Pana Redaktora Seweryna Blumsztajna z Gazety Wyborczej

W związku z Pana Komentarzem zamieszczonym w wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 8 października 2010 roku Metro Warszawskie informuje, że w pełni podzielamy Pana zniecierpliwienie w sprawie wprowadzenia oznakowania dotykowego krawędzi peronów w warszawskim metrze. Niestety prawo, w tym także prawo europejskie, bez względu na nasze chęci, stanowi jednoznacznie.

Więcej...

Stan spraw w zakresie zastosowania oznakowania dotykowego w Metrze Warszawskim na dzień 7 października 2010 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 roku Metro Warszawskie przekazało swoje stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie do Ministerstwa Infrastruktury, wyrażając nadzieję, iż zasugerowane przez nas zmiany przyczynią się w znacznym stopniu do postępu prac nad stworzeniem ostatecznej wersji Rozporządzenia.

Więcej...

Reprezentacja Polski Rugby na Wózkach „czarnym koniem” grupy B podczas Mistrzostw Świata

Reprezentacja Polski Rugby na Wózkach okazała się „czarnym koniem” grupy B podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych od 21 września w kanadyjskim Vancouver. Polacy, którzy na mistrzostwa pojechali z „dziką kartą” wygrali m.in. z aktualnymi wicemistrzami świata i zakwalifikowali się do najlepszej ósemki globu!

Więcej...

Stan spraw w zakresie zastosowania oznakowania dotykowego w Metrze Warszawskim

Informujemy, że w związku z brakiem szczegółowych przepisów krajowych i norm określających warunki techniczne dla rozwiązań umożliwiających i ułatwiających korzystanie z komunikacji zbiorowej i obiektów użyteczności publicznej osobom niewidzącym lub niedowidzącym, Metro Warszawskie Sp. z o.o. podjęło intensywne starania zmierzające do wydania jednolitych standardów stosowania znaków dotykowych.

Więcej...

Dni Transportu Publicznego z Metrem Warszawskim Sp. z o.o.

Z okazji obchodów IX edycji Dni Transportu Publicznego, w sobotę 18 września 2010 roku, Metro Warszawskie zorganizowało stoisko promocyjne na Węźle Komunikacyjnym Młociny. Kolejka chętnych do otrzymania wejściówek, uprawniających do zwiedzania Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty w dniu następnym, była bardzo długa i zaczęła się formować jeszcze przed planowanym na godzinę 10,00 oficjalnym rozpoczęciem imprezy.

Więcej...

Spotkanie z Reprezentacją Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich przed wylotem na Mistrzostwa Świata

14 września br., w dniu wylotu reprezentacji Polski Rugby na Wózkach Inwalidzkich na Mistrzostwa Świata w Vancouver, przedstawiciele Spółki Metro Warszawskie ponownie spotkali się ze sportowcami. Tym razem spotkanie miało miejsce na Torze Stegny, w punkcie zbiórki uczestników Mistrzostw Świata.

Więcej...

Sprostowanie do informacji dziennika Życie Warszawy

Sprostowanie W związku z opublikowanym w dniu 14 września 2010 roku na łamach gazety Rzeczpospolita w dodatku Życie Warszawy, artykułem opisanym przez dziennikarza podpisującego się inicjałami „ag” pt. Są bąble w metrze. Ale na chwilę, oświadczamy, że wypowiedź przypisywana rzecznikowi Metra Warszawskiego cyt. za artykułem: „To nie brak bąbli, ale nieostrożność młodego mężczyzny spowodowała wypadek” nie miała miejsca. W związku z powyższym, żądamy sprostowania tej informacji.

Więcej...

Projekt Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury: oznakowanie dotykowe w metrze

24 sierpnia 2010 roku dotarł do nas projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać stacje metra i ich usytuowanie z prośbą o zgłoszenie uwag. Projekt ten znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Więcej...

Dni Transportu Publicznego 18-19 września 2010 roku z Metrem Warszawskim

Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny weźmie udział w obchodach Dni Transportu Publicznego.

Więcej...