Tarcza już w Warszawie

pliki/aktualnosci/2011/TBM/tbm12100.jpgDziś na teren budowy szybu startowego przy rondzie Daszyńskiego dojechał transport z pierwszymi elementami tarcz TBM do drążenia tuneli metra. Obejrzyj fotorelację w Dzienniku Budowy. Więcej >>>

Więcej...

Test Systemu Informacji Pasażerskiej

Wczoraj o godzinie 13. na stacji Politechnika rozpoczęliśmy testy nowego Systemu Informacji Pasażerskiej. Zmianie ulega nie tylko szata graficzna prezentowana na wyświetlaczach, ale przede wszystkim rozbudowany zostaje zakres przekazywanych wiadomości.

Więcej...

Wyniki badań zadowolenia pasażerów z warszawskiego metra

pliki/aktualnosci/2011/wykres4_100.jpgMetro Warszawskie już po raz siódmy zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1547 osób w dniach 11-16 czerwca 2011 r., na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.

Więcej...

INFORMACJA NA TEMAT MONTAŻU OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO NA STACJACH METRA

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat montażu oznakowania ostrzegawczego na peronach warszawskiego metra wyjaśniamy, że zgodnie z harmonogramem całość prac na wszystkich stacjach I linii metra powinna zostać wykonana do 31 sierpnia br.

Odbiór techniczny całości zamówienia nastąpi 31 sierpnia.

Zgodnie z umową, wykonanie oznakowania dotykowego i wizualnego na 21 stacjach metra objęte jest 5 letnią gwarancją.

Jednocześnie, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca został zobowiązany do złożenia gwarancji bankowej w wysokości: 287.740,00 zł. Jest to gwarancja nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy.

Całość prac finansowana jest z własnych, pozaprzewozowych środków Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Kwota ta pochodzi z działalności usługowej, eksperckiej oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Tym samym nie jest to kwota przekazywana Metru Warszawskiemu przez m.st. Warszawa na działalność związaną z przewozami pasażerskimi.

Więcej...

Zmiana rozkładu jazdy pociągów metra

Uprzejmie informujemy, że na okres od dnia 1 lipca do 31 sierpnia 2011 roku zostaje wprowadzony wakacyjny rozkład jazdy pociągów.

Więcej...

Montaż Oznakowania Ostrzegawczego - Relacja z wykonywanych prac

pliki/aktualnosci/2011/A14_guzki/A14_21.jpgW dniu 28.06 o godzinie 23.00 rozpoczęła się modernizacja peronu stacji Świętokrzyska. Prace montażowe oznakowania dotykowego i wizualnego na tej stacji, kontynuowane będą w dniu 29.06 od godziny 23.00 do 04.00 rano. Prace są intensywne, wymagają uwagi i dokładności. Jednocześnie wiercenie otworów, montaż oznakowania, malowanie krawędzi wykonuje niemal 40 osób.

Prezentujemy relację i zdjęcia.

Więcej...

„The Reds“ niepokonani na Turnieju Rugby na Wózkach w Amsterdamie

pliki/aktualnosci/2011/rugby1amsterdam.jpgW dniach 4-5 czerwca br. w Amsterdamie odbył się drugi na świecie co do wielkości Turniej Rugby na Wózkach. Po raz pierwszy uczestniczyła w nim polska drużyna narodowa „The Reds“.

Więcej...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury podpisane

W dniu 17 czerwca 2011 roku Minister Infrastruktury, pan Cezary Grabarczyk podpisał Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Rozporządzenie określa zasady, według których należy projektować i budować metro w Polsce. Prace nad Rozporządzeniem rozpoczęły się w 2009 roku.

Szczególnie oczekiwanym elementem Rozporządzenia jest określenie normy oznakowania dotykowego na stacjach metra. Jest to pierwsza taka regulacja w polskim prawie. Metro Warszawskie po zakończeniu krajowego etapu procesu legislacyjnego przeprowadziło postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy oznakowania. Działanie to umożliwiło nam rozpoczęcie montażu bezzwłocznie po podpisaniu Rozporządzenia. Prace rozpoczną się w najbliższych dniach na stacji Świętokrzyska.

Pełny tekst Rozporządzenia znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury..

 

Więcej...

Zmiana w kursowaniu pociągów

Metro Warszawskie Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniu  24 czerwca 2011 r. (piątek) metro kursować będzie według rozkładu jazdy dnia świątecznego z dodatkowymi kursami nocnymi.

Rozkład jazdy pociągów metra znajdziesz tutaj.

Więcej...

Nowe informacje i zdjęcia w Dzienniku Budowy

W Dzienniku Budowy zostały zamieszczone nowe informacje i zdjęcia dotyczące prac przy centralnym odcinku II linii metra oraz kolejne pozwolenie dla stacji C14 Stadion. Więcej >>>>

Więcej...