Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny wspiera projekt edukacyjny poświęcony budowie metra.

pliki/aktualnosci/2011/logo_ud.jpg

Spółka Metro Warszawskie po raz kolejny zaangażowała się w projekt edukacyjny skierowany do małych studentów warszawskiego ośrodka Uniwersytetu Dzieci, który poświęcony będzie budowie metra. Więcej>>>>

Więcej...

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.

W związku z wdrożeniem przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. systemu komputerowego wspierającego procesy zakupowe, wszelkie informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych po dniu 01.11.2011r. będą umieszczane tak jak dotychczas w oknie „Zamówienia” w odpowiedniej zakładce „Usługi, dostawy lub roboty budowlane” oraz równolegle w tym samym oknie w zakładce „Postępowania ogłoszone po 01.11.2011r.”. Ponieważ w dalszej perspektywie planowane jest korzystanie dla celów informacyjnych o wszczętych postępowaniach jedynie z narzędzia oferowanego przez wdrożony system, tj. nowej platformy publicznej, prosimy o zapoznawanie się z zasadami funkcjonowania prezentowanego rozwiązania.

Więcej...

List do Kierownika Kontraktu KW AGP Metro Polska S.C. Francesco Paolo Scaglione

Szanowny Panie,

W związku z pojawiającymi się informacjami prosimy Generalnego Wykonawcę Budowy Odcinka Centralnego II linii metra w Warszawie o natychmiastowe zaprzestanie przekazywania mediom nieprawdziwych informacji na temat warunków prowadzenia budowy stacji C15 (Dworzec Wileński).

Stwierdzamy, że:

1. w sprawie przejścia podziemnego pod ulicą Targową/Solidarności:

W dniu 13 października Generalny Wykonawca przejął protokolarnie plac budowy nie zgłaszając żadnych formalnych zastrzeżeń.

W dniu 18 października PUH M. i W. Murzyn s.c – dzierżawca przejścia poinformował oficjalnie, że do dnia 13 października zostały usunięte pawilony handlowe z przejścia. W tym czasie PGE dokonała demontażu liczników energii elektrycznej, a MPWiK dokonało odczytu wodomierzy.

2. w sprawie Pomnika Braterstwa Broni:

Pomnik ten stoi w północnej części placu budowy. Plac budowy ma ponad 47 tysięcy m2. Pomnik wraz z przyległościami zajmuje powierzchnię 137 m2. Pomnik ma wymiary 11m x 11m. Do wykonania jest 1500 mb murków prowadzących oraz 750 mb ścian szczelinowych.

W terenie przejętym przez Generalnego Wykonawcę muszą być wykonane między innymi: demontaż torowisk, słupów trakcyjnych, jezdni, a także przekładki instalacji podziemnych. W bezpośredniej bliskości pomnika znajduje się około 1-2% sieci znajdujących się na placu budowy.

Jak wynika z powyższych, cząstkowych danych na tym etapie nie ma istotnych przeszkód w prowadzeniu prac przez Generalnego Wykonawcę.

Ponownie prosimy Generalnego Wykonawcę o zaniechanie praktyk polegających na przekazywaniu nierzetelnych, nieprawdziwych informacji na temat inwestycji.

 

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Malawko

Więcej...

Mistrzostwa Europy w Nottwil

pliki/aktualnosci/2011/rugby10-55.jpgW poniedziałek, 3 października bieżącego roku Reprezentacja Polski w Rugby na Wózkach rozpoczęła rywalizację w kolejnym międzynarodowym turnieju  - Mistrzostwach Europy w szwajcarskim Nottwil.

Więcej...

Weekend z tarczą

pliki/aktualnosci/2011/tarczaweekend.jpgW dniach 24 i 25 września, na placu budowy stacji C09 Rondo Daszyńskiego  zorganizowany został Weekend z tarczą. Wszyscy zainteresowani budową metra mieli okazję do obejrzenia z bliska tarczy TBM, która wydrąży tunel metra na Pragę.

Tarcza ta, której nadano imię Maria podczas uroczystości w dniu 21 września br., jest jedną z trzech maszyn TBM, które drążyć będą tunele II linii metra pod ulicami Warszawy. Na Weekend z tarczą zaprosiła warszawiaków Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Więcej>>>

Więcej...

Podpisanie umowy na dofinansowanie odcinka centralnego II linii metra wraz z zakupem taboru

pliki/aktualnosci/2011/umowaodccentr1-.JPGW dniu 22 września 2011 roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko IILinia metra w WarszawiePrace przygotowawcze, projekti budowa odcinkacentralnego wraz z zakupemtaboru. Więcej>>>>

Więcej...

Wykonawca budowy wybrał imiona dla tarcz

pliki/aktualnosci/2011/tbmimiona4-.jpgW dniu dzisiejszym Wykonawca budowy centralnego odcinka II linii metra poinformował o wybranych imionach dla trzech tarcz, które będą drążyć tunele pod ulicami Warszawy. Tarcze będą nosić imiona: TBM I - Maria, TBM II - Anna, TBM III - Wisła.
Na uroczystość zaproszona została Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Więcej>>>>

Więcej...

Dni Transportu Publicznego z Metrem Warszawskim

pliki/aktualnosci/2011/dtp2011-4-.jpgZ okazji obchodów jubileuszowej, X edycji Dni Transportu Publicznego, w sobotę 17 września 2011 roku, Metro Warszawskie zorganizowało stoisko informacyjno - promocyjne na Węźle Komunikacyjnym Młociny.

Więcej...

Informacja dotycząca zdarzeń w metrze

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami jakoby do 2 ostatnich wypadków w warszawskim metrze przyczyniło się zamontowane na peronie oznakowanie dotykowe (tzw. guzki) informujemy, że dysponujemy pełnym materiałem faktograficznym, który jednoznacznie wyklucza jakikolwiek związek tych zdarzeń z oznakowaniem ostrzegawczym na peronach.    

Więcej...

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wspiera warszawskie metro

Metro Warszawskie podpisało umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na udzielenie kredytu na zakup taboru metra. Udzielony kredyt umożliwia pokrycie 30% kosztów zamówienia złożonego na nowe pociągi typu Inspiro.

Więcej...