Konkurs na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej - 18 firm dopuszczonych do udzialu

W dziale Rozbudowa II linii została opublikowana informacja na temat postanowienia Sądu Konkursowego, który rozpatrywał wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka zachodniego i wschodniego-północnego II linii metra. Sąd Konkursowy  zakończył analizę dokumentów złożonych przez uczestników postępowania i zakwalifikował do dalszego udzialu 18 firm. więcej>>>

Więcej...

Nowe rzuty zarysu stacji na ortofotomapie

W zakładce II linia metra zamieszczone zostały aktualne rzuty zarysu stacji na Ortofotomapie. Za ich pomocą można zobaczyć jak zlokalizowane będą poszczególne stacje centralnego odcinka II linii metra. Zobacz>>>

Więcej...

Budowa na pilota - w Dzienniku Budowy

W zakładce Ciekawostki, opisy w Dzienniku budowy nowa informacja zatytułowana Budowa na pilota czyli o tym jak inżynierowie zdalnie budują stropy.

Zapraszamy

Więcej...

Jak będzie budowana stacja C11 Świętokrzyska - nowa wiadomość w Dzienniku Budowy

Na ulicy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej zakończył się etap przygotowań do budowy stacji C11 Świętokrzyska, w tym przebudowa instalacji i usuwanie kolizji (przekładki). W związku z rozpoczęciem budowy korpusu stacji, ulica Marszałkowska zostanie wyłączona z ruchu. W Dzienniku Budowy, w zakładce Ciekawostki opisy - planowane terminy i graficzna prezentacja etapów budowy stacji C11 Świętokrzyska. Zapraszamy

Więcej...

Nowa wiadomość w Dzienniku budowy

Technologia ta sama. Zmiana kolejności

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą zmian w kolejności prowadzenia prac w rejonie stacji C10 Rondo ONZ, w zakładce Ciekawostki, opisy przedstawiamy wizualizację porównującą dwa warianty budowy. Zapraszamy

Więcej...

Zmniejszona prędkość pociągów koło stacji Świętokrzyska

Informujemy, że od dnia 19 do 25 stycznia pociągi jadące od stacji Ratusz Arsenał będą dojeżdżać do stacji Świętokrzyska ze zmniejszoną prędkością.
Od dnia 26 stycznia do 1 lutego pociągi będą ruszać ze stacji Świętokrzyska w kierunku stacji Ratusz Aresenał ze zmniejszoną prędkością.
Zmiany, wprowadzone na wniosek Wykonawcy budowy odcinka centralnego II linii metra, mają związek z pracami przy usuwaniu kolizji (przebudowie kanalizacji) nad tunelem między stacjami Świętokrzyska i Ratusz Arsenał.

Więcej szczegółów w zakładce Ciekawostki, opisy w Dzienniku Budowy

 

Więcej...

List do TVN Warszawa

Redakcja TVN Warszawa

Szanowni Państwo,

Do opublikowanego w dniu 17 stycznia 2012 r. interesującego artykułu pt. „Budowa metra będzie droższa” dotyczącego zmian w kolejności budowy obiektów odcinka centralnego II linii metra wkradły się nieprecyzyjne informacje, widoczne już w tytule publikacji. Przekazujemy więc wyjaśnienia, które w przyszłości pomogą w prezentowaniu zagadnień budowy zgodnie z rzeczywistym stanem inwestycji.

Więcej...

Informacja na temat pracy 24 godzinnej przy budowie odcinka centralnego II linii metra

Budowa odcinka centralnego II linii metra wkroczyła w fazę intensywnych prac przy budowie stacji. Trwa głębienie wykopów, montaż zbrojeń, wylewanie mas betonu. Oznacza to znaczne zwiększenie intensywności działań, wzrost liczby ludzi i działających na placach budowy maszyn. Ze względu na technologię niektórych prac budowlanych, ale także z powodu zwiększenia intensywności działań, konieczne staje się prowadzenie prac w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zdaniem Wykonawcy jest to niezwykle istotne dla realizacji kontraktu w terminach zapisanych w umowie z dnia 28 października 2009 r.
Metro Warszawskie ze swej strony ocenia, że działania Wykonawcy są uzasadnione technologicznie i mają podstawy w dokumentacji przetargowej (SIWZ).
W związku z tym uprzejmie prosimy mieszkańców o okazanie zrozumienia dla niedogodności wynikających z prowadzenia prac nocnych przy tej ważnej i skomplikowanej inwestycji.
Za ewentualne zakłócenia spokoju z góry uprzejmie przepraszamy. W razie potrzeby prosimy o kontakt e-mail’owy: info@agpmetro.com

Więcej...

Stacje na poziomie -1 - nowe informacje w Dzienniku Budowy

Na naszej stronie nowe, ciekawe i ważne informacje.

W zakładce Rozbudowa II linii metra umieściliśmy kompendium informacji o Konkursie na Projekt Koncepcyjny.
W Dzienniku Budowy zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć z placów budowy stacji:
Po raz pierwszy znalazły się tam zdjęcia z poziomu -1 (podziemnego) stacji C9 - Rondo Daszyńskiego i C13 - Powiśle. Miejsca te nie były dotychczas dostępne.
Publikujemy także zdjęcia ściany oporowej zbudowanej w basenie Portu Praskiego. Więcej>>>>

Zapraszamy

Więcej...

List do Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego

Redakcja Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego

Szanowni Państwo,

Do nadanego w dniu 29 grudnia 2011 r. interesującego materiału dotyczącego budowy odcinka centralnego II linii metra wkradły się nieprecyzyjne informacje. Przekazujemy kilka wyjaśnień, które w przyszłości pomogą w prezentowaniu zagadnień budowy.

Więcej...