Święto warszawskiego transportu publicznego z Metrem Warszawskim

pliki/aktualnosci/2012/dtp201212111.jpg

Kolejny raz Metro Warszawskie współorganizowało i uczestniczyło w Dniach Transportu Publicznego, które obyły się 22 i 23 września w Warszawie. 

Więcej...

Inspiro dla Metra Warszawskiego na targach w Berlinie

Przedstawiamy galerię zdjęć pociągu Inspiro dla Metra Warszawskiego, zaprezentowanego na targach Innotrans w Berlinie. Metro Warszawskie zamówiło 35 sześciowagonowych pociągów tego typu dla obsługi I i II linii metra w Warszawie.

Olbrzymie zainteresowanie wywarła na zwiedzających specjalna rampa wysuwająca się spod pociągu, która niweluje przestrzeń pomiędzy pociągiem a krawędzią peronu.

Więcej...

Metro Warszawskie Sp. z o.o. uczestniczyło w Europejskich Dniach Dziedzictwa

Metro Warszawskie Sp. z o.o. w ramach obchodzonych już po raz dwudziesty Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) umożliwiło zapoznanie się z obiektami Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty.
W ramach zorganizowanej przez Spółkę wycieczki uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa, w sobotę 15 września bieżącego roku, zwiedzili zaplecze techniczne STP Kabaty, w tym elektrowozownię oraz dyspozytornię ruchu. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób.

Więcej...

Powakacyjny rozkład jazdy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2012 roku ulega zmianie rozkład jazdy pociągów metra. Wraz ze zmianą rozkładu jazdy przywraca się częstotliwość kursowania pociągów sprzed okresu wakacyjnego.

Powakacyjny rozkład jazdy pociągów metra dla wszystkich stacji metra dostępny jest TUTAJ

Więcej...

Nowe informacje i zdjęcia w Dzienniku Budowy

W Dzienniku Budowy zamieszczone zostały nowe informacje oraz zdjęcia, dotyczące przebicia się tarczy TBM (Anna) przez ścianę stacji C10 (Rondo ONZ) Przejdź>>>

Więcej...

Informacja dotycząca działań w sprawie stacji C13 Powiśle

W dniu 20.08.2012 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego wydał postanowienie Nr 1622/2012, postanawiając o wstrzymaniu prowadzenia podziemnych robót budowlanych, związanych z budową północnego łącznika części wschodniej stacji Powiśle (zlokalizowanej w rejonie Skweru Kahla - skrzyżowanie ul. Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie) z częścią zachodnią tej stacji oraz odnoszących się do budowy zachodniej części stacji, wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia - załączamy kopię postanowienia <<< Tutaj >>>

W związku z zaleceniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dniu 22.08.2012 Metro Warszawskie zwróciło się do Państwowego Instytutu Geologicznego o sporządzenie aktualnej oceny warunków geotechnicznych - załączamy kopię pisma do Państwowego Instytutu Geologicznego <<< Tutaj >>>

 

Więcej...

Lista instytucji wykonujących ekspertyzy na zlecenie Metra Warszawskiego w związku z sytuacją w rejonie stacji C13(Powiśle):

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Zakład geotechniki i budowli podziemnych.

Prodziekan ds. Nauki: Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska – Lewandowska.

Dr inż. Wojciech Grodecki.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz – Pracownia Inżynierii Geotechnicznej. Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie mostów i obiektów budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej

Dyrektor Instytutu: dr inż. Jan Bobrowicz

Dr nauk technicznych Stanisław Łukasik – Kierownik Zakładu Geotechniki i Fundamentowania.

Rada Naukowo Techniczna Metra Warszawskiego

( przedstawiciele nauki z wielu uczelni krajowych i PAN)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

Prezes GEOTEKO: Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolski 

Dr inż. Tadeusz Barański

Więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI HYDROLOGICZNEJ I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ DLA ODCINKA CENTRALNEGO II LINII METRA

2003-2004

1. Badania dla II linii wykonane przez konsorcjum GEOTEKO - SGGW - GEOPROJEKT.

W ramach umowy łącznie wykonano 545 wierceń – 11 817 mb.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 1 157 próbek. Wykonano 5 999 szt. sondowań różnego typu.

2006-2007

2. Aktualizacja badań dla II linii metra wykonana w ramach Studium Wykonalności przez konsorcjum SUDOP PRAHA i DB PROJEKT.

W ramach umowy łącznie wykonano 56 wierceń - ok. 1 493 mb.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 12 stanowisk obserwacyjnych.

Wykonano 56 szt. sondowań różnego typu.

2010 (luty- czerwiec)

3. Badania dodatkowe dla II linii metra wykonane przez GEOTEKO na zlecenie Generalnego Wykonawcy (AGP) w ramach realizowanego kontraktu.

W ramach badań wykonano łącznie 46 otworów badawczych - od 25 do 60 m gł.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 14.

Wykonano badania: sondowania sondą dynamiczną SPT, sondowania sejsmiczne SCPTU, filtracji metodą LaFranca, pomiaru prędkości przejścia fal akustycznych, laboratoryjne próbek gruntu i wody.

2012 (luty-marzec)

4. Badania uzupełniające dla potrzeb technologicznych dla obszaru pod tunelem Wisłostrady na zlecenie Generalnego Wykonawcy (AGP) w ramach realizowanego kontraktu pod nadzorem Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej.

W ramach badań wykonano łącznie 14 wierceń rdzeniowych – ok. 310 mb.

Pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności i uziarnieniu. 7 próbek zostało skierowanych do dalszych badań laboratoryjnych w zakresie analizy uziarnienia metodą sitową i areometryczną. Wyniki badań laboratoryjnych wykorzystano do weryfikacji makroskopowych opisów rodzajów gruntów.

Dla przypomnienia, prezentujemy grafikę struktury geologicznej centralnego odcinka II linii metra.

Więcej...

Komunikat Wykonawcy Odcinka Centralnego II linii metra, AGP Metro Polska na temat sytuacji na budowie stacji Powiśle

Wykonawca odcinka centralnego II linii metra - AGP Metro Polska opublikował komunikat na temat sytuacji na budowie stacji C13 Powiśle. Oto treść komunikatu:

"Stacja Powiśle, zgodnie z projektem jest podzielona na dwie części (Wschodnią I Zachodnią) przez tunel Wisłostrady. Dlatego, konieczne jest wykonanie połączenia poniżej tunelu Wisłostrady, by na poziomie peronów stacja miała odpowiednią długość.

W poniedziałek około godz. 22, podczas wykonywania wyżej wspomnianego przejścia po zachodniej stronie, zauważono przeciek z okolic szczytu wyrobiska. Kierownictwo budowy zdecydowało o ewakuacji pracowników z najniższego poziomu stacji. W niedługim czasie woda pod wysokim ciśnieniem wdarła się do wewnątrz stacji. Woda naniosła do wewnątrz stacji piasek więc ze względów bezpieczeństwa wraz z pracownikami nadzoru inwestorskiego Metra Warszawskiego, oraz przedstawicielami władz miasta, którzy natychmiast przybyli na miejsce postanowiliśmy o zamknięciu ruchu w tunelu Wisłostrady oraz na Moście Świętokrzyskim.

Dziś sytuacja w obrębie tunelu Wisłostrady oraz Mostu Świętokrzyskiego była przedmiotem spotkania i analiz ekspertów Wykonawcy, Projektanta i ekspertów  Metra Warszawskiego.

Po dogłębnych analizach wyników badań, oraz przeprowadzonej dziś rano wizji lokalnej stacji wraz z Projektantem tego obiektu możemy stwierdzić, że Most Świętokrzyski pozostał poza zasięgięm wpływu wydarzeń i zostanie on otwarty w najbliższym możliwym czasie. Zachodni Przyczółek Mostu Świętokrzyskiego jest objęty systemem monitoringu.

W przypadku tunelu Wisłostrady potrzebne są dodatkowe obserwacje i więcej badań.

Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej przerwanie przez wykonywane prace podziemnego naturalnego cieku wodnego, pod wysokim ciśnieniem, którego nie wykazały ani badania geologiczne na bazie, których powstały mapy tego obszaru, a także wiercenia próbne, które zostały wykonane przed rozpoczęciem prac. Siła naporu cieku, była tak duża, że przerwała przewidziane w projekcie na podstawie wymienionych badań wzmocnienia gruntu, które wykonano przed rozpoczęciem prac przy budowie łącznika."

Więcej...

Metro Warszawskie Sp. z o.o. wzięło udział w projekcie pod nazwą „EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ”

Spółka Metro Warszawskie wzięła udział w projekcie informacyjno-edukacyjnym pod nazwą "EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu prowadzonego przez Biuro Funduszy Europejskich m.st. Warszawy pod nazwą Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Warszawa, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. W ramach wydarzenia organizowanego w dniach 21-29 lipca 2012 roku na Krakowskim Przedmieściu, w dniu 25 lipca br. swoje stoisko zaprezentowała Spółka Metro Warszawskie. 

Więcej...