Nowe informacje i zdjęcia w Dzienniku Budowy

W Dzienniku Budowy zamieszczone zostały nowe informacje oraz zdjęcia, dotyczące przebicia się tarczy TBM (Anna) przez ścianę stacji C10 (Rondo ONZ) Przejdź>>>

Więcej...

Informacja dotycząca działań w sprawie stacji C13 Powiśle

W dniu 20.08.2012 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego wydał postanowienie Nr 1622/2012, postanawiając o wstrzymaniu prowadzenia podziemnych robót budowlanych, związanych z budową północnego łącznika części wschodniej stacji Powiśle (zlokalizowanej w rejonie Skweru Kahla - skrzyżowanie ul. Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie) z częścią zachodnią tej stacji oraz odnoszących się do budowy zachodniej części stacji, wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia - załączamy kopię postanowienia <<< Tutaj >>>

W związku z zaleceniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dniu 22.08.2012 Metro Warszawskie zwróciło się do Państwowego Instytutu Geologicznego o sporządzenie aktualnej oceny warunków geotechnicznych - załączamy kopię pisma do Państwowego Instytutu Geologicznego <<< Tutaj >>>

 

Więcej...

Lista instytucji wykonujących ekspertyzy na zlecenie Metra Warszawskiego w związku z sytuacją w rejonie stacji C13(Powiśle):

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Zakład geotechniki i budowli podziemnych.

Prodziekan ds. Nauki: Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska – Lewandowska.

Dr inż. Wojciech Grodecki.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz – Pracownia Inżynierii Geotechnicznej. Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie mostów i obiektów budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej

Dyrektor Instytutu: dr inż. Jan Bobrowicz

Dr nauk technicznych Stanisław Łukasik – Kierownik Zakładu Geotechniki i Fundamentowania.

Rada Naukowo Techniczna Metra Warszawskiego

( przedstawiciele nauki z wielu uczelni krajowych i PAN)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

Prezes GEOTEKO: Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolski 

Dr inż. Tadeusz Barański

Więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI HYDROLOGICZNEJ I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ DLA ODCINKA CENTRALNEGO II LINII METRA

2003-2004

1. Badania dla II linii wykonane przez konsorcjum GEOTEKO - SGGW - GEOPROJEKT.

W ramach umowy łącznie wykonano 545 wierceń – 11 817 mb.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 1 157 próbek. Wykonano 5 999 szt. sondowań różnego typu.

2006-2007

2. Aktualizacja badań dla II linii metra wykonana w ramach Studium Wykonalności przez konsorcjum SUDOP PRAHA i DB PROJEKT.

W ramach umowy łącznie wykonano 56 wierceń - ok. 1 493 mb.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 12 stanowisk obserwacyjnych.

Wykonano 56 szt. sondowań różnego typu.

2010 (luty- czerwiec)

3. Badania dodatkowe dla II linii metra wykonane przez GEOTEKO na zlecenie Generalnego Wykonawcy (AGP) w ramach realizowanego kontraktu.

W ramach badań wykonano łącznie 46 otworów badawczych - od 25 do 60 m gł.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 14.

Wykonano badania: sondowania sondą dynamiczną SPT, sondowania sejsmiczne SCPTU, filtracji metodą LaFranca, pomiaru prędkości przejścia fal akustycznych, laboratoryjne próbek gruntu i wody.

2012 (luty-marzec)

4. Badania uzupełniające dla potrzeb technologicznych dla obszaru pod tunelem Wisłostrady na zlecenie Generalnego Wykonawcy (AGP) w ramach realizowanego kontraktu pod nadzorem Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej.

W ramach badań wykonano łącznie 14 wierceń rdzeniowych – ok. 310 mb.

Pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności i uziarnieniu. 7 próbek zostało skierowanych do dalszych badań laboratoryjnych w zakresie analizy uziarnienia metodą sitową i areometryczną. Wyniki badań laboratoryjnych wykorzystano do weryfikacji makroskopowych opisów rodzajów gruntów.

Dla przypomnienia, prezentujemy grafikę struktury geologicznej centralnego odcinka II linii metra.

Więcej...

Komunikat Wykonawcy Odcinka Centralnego II linii metra, AGP Metro Polska na temat sytuacji na budowie stacji Powiśle

Wykonawca odcinka centralnego II linii metra - AGP Metro Polska opublikował komunikat na temat sytuacji na budowie stacji C13 Powiśle. Oto treść komunikatu:

"Stacja Powiśle, zgodnie z projektem jest podzielona na dwie części (Wschodnią I Zachodnią) przez tunel Wisłostrady. Dlatego, konieczne jest wykonanie połączenia poniżej tunelu Wisłostrady, by na poziomie peronów stacja miała odpowiednią długość.

W poniedziałek około godz. 22, podczas wykonywania wyżej wspomnianego przejścia po zachodniej stronie, zauważono przeciek z okolic szczytu wyrobiska. Kierownictwo budowy zdecydowało o ewakuacji pracowników z najniższego poziomu stacji. W niedługim czasie woda pod wysokim ciśnieniem wdarła się do wewnątrz stacji. Woda naniosła do wewnątrz stacji piasek więc ze względów bezpieczeństwa wraz z pracownikami nadzoru inwestorskiego Metra Warszawskiego, oraz przedstawicielami władz miasta, którzy natychmiast przybyli na miejsce postanowiliśmy o zamknięciu ruchu w tunelu Wisłostrady oraz na Moście Świętokrzyskim.

Dziś sytuacja w obrębie tunelu Wisłostrady oraz Mostu Świętokrzyskiego była przedmiotem spotkania i analiz ekspertów Wykonawcy, Projektanta i ekspertów  Metra Warszawskiego.

Po dogłębnych analizach wyników badań, oraz przeprowadzonej dziś rano wizji lokalnej stacji wraz z Projektantem tego obiektu możemy stwierdzić, że Most Świętokrzyski pozostał poza zasięgięm wpływu wydarzeń i zostanie on otwarty w najbliższym możliwym czasie. Zachodni Przyczółek Mostu Świętokrzyskiego jest objęty systemem monitoringu.

W przypadku tunelu Wisłostrady potrzebne są dodatkowe obserwacje i więcej badań.

Przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej przerwanie przez wykonywane prace podziemnego naturalnego cieku wodnego, pod wysokim ciśnieniem, którego nie wykazały ani badania geologiczne na bazie, których powstały mapy tego obszaru, a także wiercenia próbne, które zostały wykonane przed rozpoczęciem prac. Siła naporu cieku, była tak duża, że przerwała przewidziane w projekcie na podstawie wymienionych badań wzmocnienia gruntu, które wykonano przed rozpoczęciem prac przy budowie łącznika."

Więcej...

Metro Warszawskie Sp. z o.o. wzięło udział w projekcie pod nazwą „EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ”

Spółka Metro Warszawskie wzięła udział w projekcie informacyjno-edukacyjnym pod nazwą "EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu prowadzonego przez Biuro Funduszy Europejskich m.st. Warszawy pod nazwą Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Warszawa, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. W ramach wydarzenia organizowanego w dniach 21-29 lipca 2012 roku na Krakowskim Przedmieściu, w dniu 25 lipca br. swoje stoisko zaprezentowała Spółka Metro Warszawskie. 

Więcej...

Wyniki badań zadowolenia pasażerów z warszawskiego metra

pliki/aktualnosci/2011/wykres4_100.jpgMetro Warszawskie Sp. z o.o. już po raz ósmy zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających ze stołecznego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1562 osób, w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2012 roku, na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.  

Więcej...

List do Gazety Stołecznej w związku z wywiadem "Sprawa Fangora"

List do Redakcji Gazety Stołecznej
w sprawie wywiadu z Panem Wojciechem Fangorem

Z uwagą przeczytałem wywiad z Panem Wojciechem Fangorem, światowej miary Artystą opublikowany w Gazecie Stołecznej z dnia 29. 06. 2012 r. dotyczący projektu wystroju ścian stacji metra.

Problematykę praw autorskich staraliśmy się wyjaśnić Panu Wojciechowi Fangorowi podczas spotkania w naszej firmie oraz w przesłanym liście.

Zwróciliśmy się także o złożenie wyjaśnień do Konsorcjum BP Metroprojekt Sp. z o.o. (lider Konsorcjum) oraz AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp.z o.o. – zwycięzców Konkursu i Autorów Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego (WPK).

Lider Konsorcjum wyjaśnił, że:

- „...w ramach realizacji WPK uzyskano od Pana Wojciecha Fangora autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych metropolitalnych ścian zatorowych odcinka centralnego II linii metra...".

- „...WPK nie przewiduje wykonania metropolitalnych ścian zatorowych na stacjach wchodzących w skład centralnego odcinka II linii metra w technice wskazanej przez Pana Wojciecha Fangora w jego piśmie z dnia 11 kwietnia 2012 r. (tj. w postaci napisów wykonanych emalią na blasze)".

W świetle wypowiedzi udzielonych w wywiadzie przez Pana Wojciecha Fangora, my także oczekujemy od Konsorcjum publicznej odpowiedzi na następujące pytania dotyczące projektu ściany zatorowej:

1. czy i w jakim trybie została dokonana korekta dzieła Pana Wojciecha Fangora (napisy z emalii na blasze) na projekt Konsorcjum (sitodruk na szkle) sprzedany Inwestorowi za niemal 16 milionów złotych?

2. w związku z publicznie ogłoszonym roszczeniem Pana Wojciecha Fangora, w jaki sposób Konsorcjum – Autor Projektu ma zamiar zaspokoić to roszczenie?

Jestem przekonany, że opinia publiczna ma pełne prawo do uzyskania wyjaśnień, gdyż w odniesieniu do Pana Wojciecha Fangora oraz do Inwestora, sprawa jest naprawdę poważna, zarówno w aspekcie ludzkim i etycznym, jak i w wymiarze prawno-ekonomicznym.

Krzysztof Malawko, Rzecznik Prasowy

Więcej...

Zmiana rozkładu jazdy na wakacyjny

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 2 lipca 2012 r. pociągi metra kursują zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy. Letni rozkład obowiązywać będzie do 31 sierpnia. Rozkład (PDF, 434KB)

Więcej...

Tarcza Maria rozpoczęła pracę

Informujemy, że w dniu dzisiejszym o godzinie 9.00 w szybie startowym przy Rondzie Daszyńskiego rozpoczęła pracę tarcza - Maria. Jest to druga z czterech tarcz TBM mających zbudować tunele centralnego odcinka II linii metra. Jej zadaniem będzie wydrążenie tunelu północnego, na odcinku od Ronda Daszyńskiego do stacji Powiśle. Tarcza wykona 2800 metrów tunelu, przechodząc kolejno przez stacje: Rondo ONZ (C10), Świętokrzyska (C11), Nowy Świat (C12), na głębokości od 12 metrów do niemal 30 metrów.  

Więcej...