21/11/2011

W związku z pytaniami o termin realizacji budowy odcinka centralnego II linii metra przypominamy podstawowe dokumenty obowiązujące Strony Kontraktu: Umowę zawartą w dniu 28 października 2009 (str. 2) roku oraz OWU (Ogólne Warunki Umowy - str. 7), gdzie zawarte są definicje pojęć użytych w Umowie.

 

 

Wróć