12/04/2005

Badania te zlecone zostały przez wykonawcę obiektu i są realizowane od kilku dni w porozumieniu z zarządcami nieruchomości. Wykonawcą badań jest Instytut Techniki Budowlanej. Wstępna ocena ich wyników będzie znana w ciągu kilku tygodni.

W 1999 r. zespół specjalistów z Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. R. Ciesielskiego, przeprowadził badania w zakresie prognozy wpływu drgań wywołanych przejazdami metra na budynki znajdujące się w sąsiedztwie tuneli metra oraz na ludzi przebywających w tych budynkach. Również podczas trwania samej budowy, wykonawca tuneli - Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro sp. z o.o., prowadził monitoring obiektowy polegający na wnikliwej obserwacji budynków. Po zakończeniu prac przez wykonawcę, tunel szlakowy B18 został odebrany przez właściwe, w sprawach odbioru obiektów budowlanych, organy administracji rządowej.


Wróć