09/12/2011

Kapituła tegorocznej edycji Medalu Przyjaciół Integracji wyróżniała Metro Warszawskie Sp. z o.o. za szczególną wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Honorowe wyróżnienie otrzymaliśmy za:
(cyt.) „Dostosowanie stacji warszawskiego metra dla osób niewidzących i niedowidzących. Metro Warszawskie było inicjatorem rozpoczęcia prac nad Rozporządzeniem, które wprowadziło normę krajową dla oznakowania dotykowego na stacjach metra. To pierwsza tego typu norma prawna w prawie polskim i jest wynikiem niemal 10 letnich starań Metra o taką regulację. W okresie wakacji Metro Warszawskie zamontowało na wszystkich stacjach specjalne oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących. „Guzki” i pasy w jaskrawym kolorze informują osoby niewidome i niedowidzące, że znajdują się one w niebezpiecznej odległości od krawędzi peronu. Te rozwiązania dają im możliwość bardziej swobodnego, niezależnego oraz bezpieczniejszego niż dotąd poruszania się metrem. Dodatkowo Metro Warszawskie wspiera Turniej Rugby na Wózkach Wheelchair Rugby Metro Cup, który pozwala sprawdzić  się naszej reprezentacji w rugby na wózkach w walce z najlepszymi.”

Wśród wyróżnionych w bieżącym roku firm, oprócz Spółki Metro Warszawskie, znalazły się również: Klub Sportowy WKS Śląsk Wrocław, Bank Citi Handlowy, Bank DnB NORD. Wręczenie medalu dla Metra Warszawskiego odbyło się podczas XVII Wielkiej Gali Integracji w dniu 7 grudnia 2011 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji to ogólnopolska organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz ponad 5-milionowej grupy osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Powstała w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy, redaktora magazynu „Integracja” oraz Prezesa Stowarzyszenia. Misją Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej. Integracja od 1995 r. stawia sobie za cel tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym w jak najszerszym zakresie. 

Poniżej udostępniamy film autorstwa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, prezentowany podczas Wielkiej Gali Integracji, dotyczący działalności Metra Warszawskiego Sp. z o.o. na rzecz osób niepełnosprawnych.

http://prev.artcore.pl/integracja/wgi2011/mpi/metro/
mpi_metro_warszawskie_111202_v6.mov

pliki/aktualnosci/2011/logointegracja.jpg

Wróć