09/09/2011

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami jakoby do 2 ostatnich wypadków w warszawskim metrze przyczyniło się zamontowane na peronie oznakowanie dotykowe (tzw. guzki) informujemy, że dysponujemy pełnym materiałem faktograficznym, który jednoznacznie wyklucza jakikolwiek związek tych zdarzeń z oznakowaniem ostrzegawczym na peronach.    

Wróć