11/05/2012

W związku z dyskusją dotycząca budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej (nazwa robocza Centrum Sztuki Nowoczesnej) i powiązań tej inwestycji z budową odcinka centralnego II linii metra, informujemy, że:

- między Metrem Warszawskim Sp. z o.o. projektantami centralnego odcinka II linii metra a projektantami Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzone były liczne spotkania. Ich efektem były uzgodnienia techniczne podpisane w październiku 2010 r. między projektantami Muzeum Sztuki Nowoczesnej a projektantami centralnego odcinka II linii metra.

- w sprawie posadowienia (fundamentowania) Centrum Sztuki Nowoczesnej , Projektanci Centrum Sztuki Nowoczesnej w piśmie z 07.10.2011 r. zaakceptowali wypracowane rozwiązania i nie wnieśli dalszych uwag.

Pełna dokumentacja pisemna sprawy jest w posiadaniu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Wróć