14/12/2012

Szanowny Panie Redaktorze.

W związku z artykułem pt. „Tunel Wisłostrady opóźniony. Otwarcie pod koniec stycznia” autorstwa PAP/su/b, opublikowanym na Państwa łamach w dniu 14 grudnia 2012 roku zgodnie z art. 31a Ustawy Prawo Prasowe proszę o zamieszczenie sprostowania następującej treści (oznaczonej cudzysłowami):

„W artykule pt. „Tunel Wisłostrady opóźniony. Otwarcie pod koniec stycznia” autorstwa PAP/su/b opublikowanym na Państwa łamach w dniu 14 grudnia 2012 roku zamieszczona została informacja, że „Pod koniec października Jerzy Lejk, prezes warszawskiego metra zapowiedział, że termin zakończenia wszystkich prac to 15 grudnia.”

Informacja ta jest nieprawdziwa, gdyż w rzeczywistości wypowiedź brzmiała:

[wypowiedź Prezesa Jerzego Lejka] - „Termin zakończenia prac, zapisany w tej decyzji [decyzja WINB z 19.10 – dopisek Rzecznika Metra] to 15 grudnia 2012 roku

[pytanie dziennikarza] - czyli 15 grudnia już będą mogły przejechać tędy samochody?

[wypowiedź Prezesa Jerzego Lejka] - 15 grudnia mają zostać zakończone te prace zabezpieczające, które się toczą, następnie będzie przebiegała procedura dopuszczenia do ruchu.

Nagranie powyższej wypowiedzi zostało zamieszczone jako odnośnik we wskazanym artykule.

W tym samym artykule zawarta jest wypowiedź Dyrektora Stołecznego Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów Wiesława Witka, że „Do soboty będą trwały jeszcze prace wzmacniające w okolicach korytarza przyszłego łącznika między dwoma częściami stacji metra. […] Podkreślił, że potem rozpoczną się procedury odbioru”. Do soboty czyli do 15 grudnia jak wskazano w decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.:

Jak jednoznacznie wynika z powyższego:

1. wypowiedź Prezesa Jerzego Lejka została zacytowana niezgodnie ze stanem faktycznym;

2. tytuł artykułu oraz śródtytuł „Miała być połowa grudnia” wprowadzają w błąd, gdyż w terminie do 15 grudnia 2012 miał być wykonany pewien etap prac, co jednoznacznie potwierdzają faktyczne wypowiedzi obu rozmówców.

Z poważaniem

Rzecznik Prasowy

Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Krzysztof Malawko”

Wróć