13/02/2004

Termin składania projektów mija 16 lutego o godzinie 10.00. Jest to pierwszy etap przetargu. Od 16 lutego oferty będą sprawdzane pod względem formalnym i zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi przez Metro Warszawskie.

Oferenci, których oferty wstępne zostaną uznane za spełniające wymagania zostaną zaproszeni do złożenia ofert ostatecznych zawierających ceny. Drugi etap przetargu potrwa do czerwca i wtedy dowiemy się, która z koncepcji wygrała konkurs.

Wróć