20/06/2011

W dniu 17 czerwca 2011 roku Minister Infrastruktury, pan Cezary Grabarczyk podpisał Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Rozporządzenie określa zasady, według których należy projektować i budować metro w Polsce. Prace nad Rozporządzeniem rozpoczęły się w 2009 roku.

Szczególnie oczekiwanym elementem Rozporządzenia jest określenie normy oznakowania dotykowego na stacjach metra. Jest to pierwsza taka regulacja w polskim prawie. Metro Warszawskie po zakończeniu krajowego etapu procesu legislacyjnego przeprowadziło postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy oznakowania. Działanie to umożliwiło nam rozpoczęcie montażu bezzwłocznie po podpisaniu Rozporządzenia. Prace rozpoczną się w najbliższych dniach na stacji Świętokrzyska.

Pełny tekst Rozporządzenia znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury..

 

Wróć