29/01/2004

Zawieszenie pociągu nr 19 oznacza, iż w porannym szczycie metro kursować będzie w odstępach wynoszących 3 minuty i 20 sekund, czyli tak samo jak w szczycie popołudniowym. Rano czas oczekiwania na pociąg wydłuży się więc zaledwie o 10 sekund. Ta zmiana wynika z faktu, iż w trakcie ferii zimowych planuje się spadek natężenia ruchu w podziemnej kolejce.

Wróć