29/06/2005

Specjalnymi gośćmi seminarium byli przedstawiciele metra madryckiego, a prezentację ich osiągnięć i doświadczeń przedstawił Dyrektor Generalny Metra Madryckiego Pan Ildefonso de Matias Jimenez.

Głównym celem seminarium było omówienie warunków geologiczno – technicznych i stanu przygotowań do budowy II linii metra w Warszawie.
Jak wynikało to z wystąpienia Wiceprezydenta Warszawy Pana Andrzeja Urbańskiego, władze Warszawy popierają rozbudowę sieci metra nie tylko jako jeden ze środków rozwiązania problemów komunikacji publicznej w mieście, ale także postrzegając tę inwestycję jako element stymulujący rozwój aglomeracji miejskiej.

Ponadto prelegenci uczestniczący w seminarium przedstawili stan prac inwestycyjnych przy zakończeniu budowy I linii metra w Warszawie na odcinku bielańskim.

Wróć