20/04/2005

Od tej stacji zmianie uległa procedura przygotowywania inwestycji. Dotychczas Metro Warszawskie organizowało przetarg, którego efektem było wyłonienie generalnego wykonawcy. Obowiązkiem zwycięzcy przetargu było przygotowanie projektu oraz wystąpienie o pozwolenie na budowę. Od, tak zwanego, "odcinka bielańskiego" pierwszej linii, to Metro Warszawskie organizuje przygotowanie projektu i występuje o pozwolenie na budowę. Teraz, po jego uzyskaniu, przygotowany zostanie przetarg na wykonawcę inwestycji. Prace powinny rozpocząć się przed końcem lipca b.r., a zakończyć jesienią 2006 roku.

Ostatni odcinek pierwszej linii metra ma być ukończony w 2007 roku. Szybkie tempo realizacji inwestycji ma być możliwe dzięki technologiom, jakie mają być zastosowane przy jego budowie (metoda odkrywkowa) oraz dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej.

Wróć