24/05/2012

W dniach od 7 do 9 maja 2012 roku w Warszawie odbył się Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego (UITP Local Rail Summit 2012) zorganizowany wspólnie przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP) oraz Spółki Metro Warszawskie i Tramwaje Warszawskie, będące lokalnymi gospodarzami przedsięwzięcia. 

W konferencji uczestniczyło 280 delegatów z 33 krajów reprezentujących metro, tramwaje, kolej miejską i regionalną. Celem Międzynarodowego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego było przedstawienie korzyści płynących z korzystania z systemów lokalnego transportu szynowego oraz planów dalszego ich rozwoju. Panele dyskusyjne konferencji podejmowały zarówno tematy ogólne, związane z polityką czy finansowaniem rynku transportu szynowego, jak również, wybrane zagadnienia dotyczące poszczególnych środków transportu kolejowego skupiając się na ich szczegółowych problemach i wyzwaniach.

Podczas trzydniowej konferencji eksperci z całego świata, zajmujący się transportem szynowym, wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z zakresu miejskiej komunikacji szynowej. Konferencja podzielona była na 12 sesji tematycznych prowadzonych przez wybitnych specjalistów, naukowców oraz uznane w świecie autorytety w dziedzinie transportu kolejowego i miejskiego. Wśród prowadzących sesje oraz uczestników konferencji byli przedstawiciele warszawskich spółek związanych z komunikacją miejską, między innymi Pan Jerzy Lejk Prezes Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Pani Joanna Baczewska, Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,  Pan Leszek Ruta, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego oraz Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st.Warszawy.     

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w wizytach technicznych, organizowanych przez lokalnych gospodarzy Szczytu, to jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. oraz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Wizyty odbyły się na Rondzie Daszyńskiego – placu budowy jednej ze stacji odcinka centralnego II linii metra oraz w Zajezdni Tramwajowej R1 Wola. Konferencje zakończyła sesja podsumowująca, podczas której nagrody za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnego transportu szynowego odebrali przedstawiciele: Transport of London w kategorii „Obsługa pasażera”, Münchner Verkehrsgesellschaft w kategorii „Przystanki i dworce”, Ticket to Kyoto w kategorii „Inicjatywa związana z ochroną środowiska” oraz Tranvia Zaragoza w kategorii „Najlepszy projekt integracji transportu miejskiego”. 

Swoją obecnością konferencje uświetnili Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Pan Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Patronat nad Szczytem objęła Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Wróć