19/03/2004

Charakterystyczna żółta informacja przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji radzi jak postępować z przedmiotami niewiadomego pochodzenia i zachowywać się podczas ewakuacji.
W każdym wagonie metra są co najmniej dwie “żółte informacje”. Na każdej stacji jest ich sześć.
W ciągu kilkunastu dni pasażerowie usłyszą specjalne komunikaty informujące o zwracaniu szczególnej uwagi na pozostawiony bagaż i postępowaniu w takiej sytuacji oraz zobaczą plakaty z analogiczną informacją.

Cały plakat można ściągnąć tutaj (JPG, 282KB)

Wróć