08/06/2005

Przy wejściach na schody na wszystkich stacjach metra pojawiły się naklejki ostrzegające przed zdarzeniami spowodowanymi nadmiernym pośpiechem. Upadki na schodach to najczęstszy rodzaj wypadków odnotowywanych w warszawskim metrze. Zbieganie po nich powoduje często potknięcia czy potrącanie idących wolniej pasażerów, a w efekcie groźne kontuzje.

Do końca tygodnia zakończone zostanie rozlepianie na wagonach metra, zarówno po ich wewnętrzne, jak i po zewnętrznej stronie, piktogramów ostrzegających przed wpadnięciem nogi w szczelinę pomiędzy wagonem metra a peronem.


Wróć