25/06/2004

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zamówieniach publicznych przeprowadzamy postępowania konkursowe na koncepcje budowy kolejnych stacji i tuneli, czyli na projekty budowlane. Poprzedzają one przetargi na wykonanie (wybudowanie) tych obiektów.

Budowa odcinka bielańskiego metra przebiegać będzie metodą odkrywkową (tunel pod metro zostanie wykopany, następnie zaś przykryty stropem, a nie drążony pod ziemią, jak w centralnych dzielnicach miasta). Zatem możliwe jest budowanie tunelu i wszystkich stacji na Bielanach właściwie równocześnie. Jedynym ograniczeniem tempa prac są finanse i kwestie proceduralne związane z przygotowaniem inwestycji.

Zatem przyspieszając prace przy ukończeniu I linii metra przeprowadzamy obecnie jednocześnie konkursy na projekty budowlane trzech spośród czterech pozostałych do wybudowania stacji. W tym tygodniu w kolejne dni otwierane były, zgodnie z procedurą konkursową, prace przesłane na konkursy Metra Warszawskiego na projekty budowlane stacji Park Kaskada, Bielany i Wawrzyszew, jak również na tunele poprzedzające te stacje. Do konkursu na projekt budowlany stacji Park Kaskada zgłosiło się 4 firmy, stacji Bielany - 2 firmy, stacji Wawrzyszew - 2 firmy. Odpowiednio dla poszczególnych tuneli poprzedzających te stacje złożonych zostało: 4, 1 oraz 2 prace konkursowe.

W zależności od stopnia spełnienia kryteriów narzuconych przez Metro przez poszczególne projekty, wybierzemy spośród złożonych ofert firmy projektowe, które z kolei zaprosimy do negocjacji handlowych, by móc im powierzyć wykonanie projektów budowlanych w trybie zamówień z wolnej ręki. Zwycięzców konkursów poznamy w lipcu.

Wróć