11/02/2004

Obecnie "Dworzec Gdański" jest stacją końcową I linii podziemnej kolejki. Pociągi jadące w kierunku Młocin muszą na tej stacji zawrócić, by z powrotem ruszyć na Kabaty. Gdy ruch w metrze jest duży (przeważnie w godzinach szczytu) pociąg zbliżający się do stacji "Dworzec Gdański" musi odczekać chwilę, zanim drugi skład stojący na stacji na tym samym torze przemieści się na tor powrotny. Niektórzy pasażerowie byli zaniepokojeni takim krótkim postojem. Metro wprowadziło we wszystkich składach i wagonach komunikat głosowy "Z przyczyn technicznych nastąpi chwilowy postój pociągu", który przeczyta - znany dobrze wszystkim podróżującym metrem - Ksawery Jasieński.

Komunikat nadawany będzie zarówno w wagonach Alstomu, jak i rosyjskich.

Z myślą o osobach niesłyszących metro wprowadziło też informację tekstową, która wyświetla się w wagonach Alstomu.

Pociągi nie będą się już zatrzymywać gdy zostanie otwarta stacja "Plac Wilsona".  W momencie, gdy kolejne stacje oddawane są do użytku i równocześnie stają się czasowo przystankami końcowymi, wprowadza się takie rozwiązania dotyczące zawracania pociągów, które najlepiej pasują do warunków istniejących na danej stacji.

Wróć